Boże Błogosław Twojemu Ludowi

 

Image

Starachowice 17.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
ulica Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice 

BOŻE BŁOGOSŁAW TWOJEMU LUDOWI !

 

Miejscem ukrycia naszej carskiej rodziny w Polsce był Życzyn, Starachowice, Szczekarków, Kluczkowice, Chlewiska, Ruda Maleniecka, Białaczów. Rodzina przebywała w posiadłościach swojej rodziny, której związki wynikły z małżeństwa Marii Romanow z Księciem Wacławem Bocheńskim. Mieli Oni jednego syna Mariana Stefana Bocheńskiego, który przybrał później nazwisko Bochyński.

Mój dziadek carewicz Aleksy Romanow ukrywał się początkowo w Seminarium w Sandomierzu pod nazwiskiem Marian Bochyński. Po zamachu na jego ojca, ukrywającego się jako Książę Franciszek Bocheński w 1924 roku, zamieszkał w Starachowicach i zmienił tożsamość na Roman Bocheński.

Pod zmienioną tożsamością został ukryty wśród rodziny – Ernesta, Juliusza i Bohdana Bochyńskich. Ernesta Bochyńskiego zamordowano jak również Juliusza Bochyńskiego z żoną Gertrudą z domu Hrabiną Komorowską.

Carewicz Aleksy Romanow pod nazwiskiem Roman Bocheński ożenił się z księżną Różą Marią z domu Lubomirską Synem ich był mój tata Józef Ludwik Bocheński, który po śmierci swojej mamy, z ojcem zmienił nazwisko na Bochyński.

Rodzeństwo, Maria Romanow pod nazwiskiem Stanisława później Bolesława Bochyńska i Aleksy Romanow pod nazwiskiem Brunon Bochyński udawali małżeństwo i wychowywali dzieci Józefa Ludwika i Mariana Stefana Bochyńskich.

W celu ukrycia faktycznej rodziny dopisano dla Brunona dzieci z rodziny Brzezińskich Cecylię Konstancję, Teresę i Jerzego.

Ta samą metodą dopisano rodzinę dla małżeństwa hrabiów Katarzyny i Jana Stanisława Tarnowskich, którzy mieli syna Jana Franciszka Tarnowskiego i zostali dopisani do dzieci z rodziny Mazurek Stefan, Władysław, Czesława i Apolonia.

Tą samą metodę zastosowano dla brata babci Róży Marii Lubomirskiej, który ukrył się wśród rodziny Podczaskich herbu ,, ROLA”.

Książę Franciszek Gliński żonaty hrabiną Marianną z domu Nowak, przybiera nazwisko Maksalon . Mieli oni tylko jedną córkę moja babcię Reginę Annę, która później zmienia imię na Aniela Regina. Do rodziny dopisują obce osoby jak Feliks i Władysław Maksalon którzy już nie żyją. Urząd Bezpieczeństwa dokwaterowuje swoje żyjące egzemplarze rodziny Feliksa i Władysława Maksalona.

Po śmierci Księcia Wacława Bocheńskiego w USA doszło do podmiany jego tożsamości na Bohdana Bochyńskiego, którego zastępowali współpracownicy Urzędu Bezpieczeństwa. Ukryto fakt, że Wacław Bocheński miał syna Mariana Stefana Bochyńskiego i zamieniono jego tożsamość na Marię Gudewicz. Ta czynność doprowadziła do zaplanowanej śmierci Mariana Bochyńskiego przez zatrucie w 1978r. Dowodem są skradzione akcje FIATA i FORDA oraz udziały w Państwie Polskim, które ujawniono w 2006 roku przez Fałszywy Krąg Spadkobierców Rodziny Carskiej.

Po śmierci Bolesławy Bochyńskiej podstawiono w jej miejsce Klona o imieniu Stanisława X i Helena X i połączono z Anielą Mazurek. Mojego dziadka, męża babci Franciszka Jana Mazurka po śmierci zastąpiono Genowefą Maksalon. Przesuwają o jedno pokolenie i robią z Ojca męża babci w celu wykreowanie fałszywego kręgu spadkobierców rodziny książęcej.

W 2001 roku Urząd Miasta Starachowice sprzedaje nieruchomość, jednocześnie dla wszystkich lokatorów przy ul. Bohaterów Westerplatte 1, stosując przy tym zniżki 95% za mieszkanie na odrębną własność, 50% za nieruchomość gruntową we współwłasności, oraz 100% wartości za garaż, na wyłączną własność, wraz z udziałem w gruncie z tym, że w części należącej do garażu, grunt również był zakupiony za 100 % wartości. Udziały były proporcjonalne do wielkości zakupionej nieruchomości. Wówczas ul. Bohaterów Westerplatte numer 1/1 stał się wyłączną własnością moich rodziców dla Józefa Ludwika i Filomeny Jadwigi Bochyńskich. Obecnie przez pozornie inne sprawy, zamieszkałych lokatorów, którzy zakupili swoje mieszkanie i ich części nieruchomości na własność. Sądy bezprawnie dokwaterowują ich jako rodzinę, czyli Urząd Bezpieczeństwa zamienia mieszkanie przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w „więzienie” przy czym podmienia numeracje i nazwiska, przy pomocy Poczty i innych instytucji.

W umowie występuje Helena Surma, dla której UM zmienia oznaczenie działki 29 na 95, powołując się w umowie na numer 1010, co ma odzwierciedlenie z zakupem nieruchomości przez mojego pradziadka, przy ulicy Pasternik 31, gdzie zamieniono ulice na Nad Kamienna 25 działka 29, będącą własnością Anieli Reginy Mazurek. Oznacza to, że w osobie Heleny Surmy połączono tożsamość Heleny Podczaskiej, Heleny Rubinstein, Bolesławy Bochyńskiej i Reginy Glińskiej posługującej się nazwiskiem Aniela Regina Mazurek z domu Maksalon. Dowodem na to jest podawanie się córki Heleny Surma, Danieli Słodkiewicz, posługującą się imieniem Danuta, jako siostry mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego.

W 2001 roku rozpoczął również swoje działania Waldemar Maksalon, którego działania zbieżne były ze śmiercią poszczególnych członków rodziny. W wyniku szeregu spraw rodzina Waldemara Maksalona uzyskała prawo do części nieruchomości przy ul. Nad Kamienna 25, przez zasiedzenie

Bezprawnie Urząd Miasta dał, Pani Helenie Surmie, prawo do naszej nieruchomości pod numerem działki 29, dając tego wyraz w Umowie Sprzedaży nieruchomości przy Bohaterów Westerplatte 1/1 w której powołano się pod innym rokiem, na numer nr 1010, Umowy Kupna nieruchomości przez ojca mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalon.

Sąd świadom oszustwa, uniemożliwił nam badanie DNA dla członków rodziny Waldemara Maksalona, które mogło w łatwy sposób wykluczyć pokrewieństwo i wyeliminować fałszywe osoby podające się za członków naszej carskiej rodziny.

W wyniku sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Starachowicach I Ns 716/10, która miał być kontynuacją sprawy SR I Ns 956/09, zawieszonej na skutek śmierci mamy, Waldemar Maksalon uzyskał prawo do nieruchomości przy ul. Nad Kamienną 25, za którą Sąd zarządził na naszą rzecz spłatę 50 tysięcy złotych.

Sąd Rejonowy z wniosku Waldemara Maksalona, zmienił sprawę na przeciwko i zaczął poszukiwać naszych długów Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk w celu prowadzenia windykacji na rzecz Invest Bank S.A., Sądu Okręgowego w Kielcach i Urzędu Miasta Starachowice i innych. Wysłano nawet zajęcie do FLP, ze sprawy karnej aby zniszczyć mój wizerunek. Zostały podrzucone stare dokumenty, podmieniono dokumentacje geodezyjne w których sfałszowano zadłużenia moich dziadków (nie mieli Oni żadnych zadłużeń), oraz rodziców. Zamiast na naszą rzecz zapłaty, są prowadzone windykacje przez Komorników w tym Urzędu Skarbowego.

Waldemar Maksalon z rodziną został podstawiony jako Fałszywy Krąg Spadkobierców pod rodzinę carską i stał się rzecznikiem Skarbu Państwa windykującym depozyty carskie na rzecz Skarbu Państwa i innych w tym Invest Banku, którego właściciel, dzięki wierzytelności mojego ojca, mimo już po śmierci umorzonego długu, windykuje nadal Laptop, ze który otwiera już kolejny Bank.

Windykacje są powielane na tworzone klony, przez zmianę adresu, nazwiska, imienia, bądź ich przestawianie.

Do sprawy Sądu Rejonowego Starachowicach I Ns 716/10, Sąd Okręgowy w Kielcach, przekazał naszą sprawę I C 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej. Zmieniono nazwisko przez „Ż” na Bożena Bochyńska-Każmierczyk i adres na Lipie 1 niezgodny z wnioskiem w sprawie I C 2627/10.

Adres Lipie 1 został przygotowany już w 2002 roku, aby umieścić go w skazującym wyroku Sądu, dla byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Został również podstawiony dla Adama Kornaszewskiego w celu podmiany tożsamości mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyka i ukrycia kradzieży depozytów carskich.

Podobne czynności wykonywał Sędzia Merta w latach 60-tych, gdzie podmienił pani Kuźbik nazwisko na Kubik i Kużbik, co jest widoczne i obecnie w sprawie z naszego powództwa IC 2627/10. W latach siedemdziesiątych przerobiono Pana Kudlińskiego na Ryszarda Kuklińskiego co pozwoliło agentowi PRL znaleźć się w otoczeniu Ronalda Regana.

W 2006 roku mój ojciec Józef Ludwik Bochyński przekazał Oświadczeniem Woli dziedzictwo rodowe w linii cesarskiej Rurykowiczów dla mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk wówczas noszącej po rozwodzie w 2004 roku jeszcze nazwisko Bożena Piórecka (później Bochyńska) i dla Jerzego Kaźmierczyk.

Podpisanie Oświadczenia Woli spowodowało ujawnienie nieprawidłowości w Banku Rezerw Federalnych w USA i w Banku UBS z powodu podstawienia Marii Gudewicz za Mariana Bochyńskiego i Józefa Ludwika Bochyńskiego. To spowodowało reakcje polityczną i aresztowanie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W czasie pobytu Jerzego Kaźmierczyka w areszcie dokonano licytacji majątku spółki SOF-ART na zlecenie ING Banku Śląskiego. Dokonano licytacji na fikcyjna firmę Klona SOFT-ART przy udziale ING Bank Śląski.

Policja zabrała samochód PEUGEOT 607, mimo braku firmy leasingowej, która podała się za właściciela co świadczy, że posługuje się nim klon aby uwiarygodnić osobę podająca się za nas i posługującą się naszymi danymi osobowymi, w celu możliwości uruchomienia depozytów.

Wynika z dokumentów, że aby ukryć oszustwo podłożono dla klona firmy SOF-ART, na ulicy Grzybowej 7, dokumenty majątkowe dla nieruchomości SOF-ART w Lipie Henryk Szyb.

Wykorzystywane są stare dokumenty z 2002 roku przez Dariusza Pióreckiego z innymi osobami podającymi się za nas pod wcześniejszymi tożsamościami, czyli Bożenę Piórecką w celu wykorzystania Oświadczenie Woli mojego ojca do wyprowadzenia pieniądzy z depozytów na utworzone klony spółki SOF-ART.

Wykorzystywano wielokrotnie weksle wystawione do PFRON i dokonywano windykacji spółki SOF-ART.

Po przejęciu nieruchomości Lipie Henryk Szyb 1, przejęto Nieruchomość przy ul. Nad Kamienną 25, a na koniec ING Bank Śląski zamierzał dokonać zajęcia przez Komornika nieruchomości w której mieszkamy przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, aby całkowicie dokonać podmiany naszej carskiej rodziny, przez wykorzystanie weksli in blanco dla PFRON do Umów do dofinansowania zakładu, podpisanych przez Dariusza Pióreckiego.

Komornicy windykując depozyty carskie zapominają o odpisaniu długu i zaprzestaniu windykacji. Z powodu utraty kontroli nad uruchomionymi depozytami zwróciliśmy się do prokuratury w celu przywrócenia kontroli nad klonami spółek utworzonych z pieniędzy pobranych z depozytów.

Z dokumentów, które nam podrzucono wynikało, że zrobiono dział spadku po mnie, Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk wcześniej Bożenie Pióreckiej oraz Bożenie Bochyńskiej. Według znalezionego podrzuconego dokumentu, mojej córce Marcie Pióreckiej, (która przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska), przeznaczono pozornie ½ spadku i wykazano , że ma dziecko Dariusza Pióreckiego, który ożenił się z Bożeną Piórecką. Według zapisku wykazano, że mieli syna Jakuba Pióreckiego i pod podziału ½ spadku. Mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, miał zastąpić według dokumentów, mój syn Adam Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski po zaplanowanym przejęciu nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 przez ING Bank Śląski doszło by do likwidacji rodziny.

Z dokumentów podrzuconych na ulicę Nad Kamienna 25, wynikało, że dorobiono dokumentację budowlaną dla SOF-ART przy ulicy Grzybowej. Podrzucone Plany zostały sporządzone przez firmę PROMAX, i w dodatku bez podpisu pana Szczerby, co świadczy, że podmieniono dokumentację. PROMAX przed laty robił plany do mojego mieszkania, przy Konstytucji 3-go Maja 23/9 B. Mieszkanie to zostało sprzedane podobnie jak mieszkanie przy Konstytucji 3-gi Maja 23/1. Wnika z tego, że Plany sporządzone przez architekta Pana Szklarczyka, dla spółki MILENIUM, zostały przekierowane i wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem i przekierowane na spółkę, matkę czyli SOF-ART. Zajmował się spółka MILENIUM całkowicie Dariusz Piórecki przed 2002 r. obecnie noszący nazwisko Kornaszewski. Sfałszowano zobowiązania spółki, i podłożono je do domu. Po sprzedaży spółki MILENIUM, złożony wniosek do PFRON-u został bez kontroli. Wniosek skierowany do PFRON-u o dofinansowanie miał na celu usunięcie barier architektonicznych, w Budynku przy ul. Leśnej, należącej wówczas do spółki Milenium. W podrzuconej dokumentacji widniały dane spółki matki SOF-ART, zamiast na nieruchomość przy ulicy Leśnej. Inwestycja nigdy nie doszła do skutku, a firma Milenium została sprzedana. Powoduje uzasadnione domniemanie, że obciążenia wykreowane obecnie zadłużenia dla Spółki SOF-ART, pochodzą z działaniami firmy Milenium a do tego są wykorzystywane ponownie weksle spółki SOF-ART dla PFRON, które nigdy nie zostały zwrócone i brak ich było w Aktach Sprawy. Korporacja Donau Dnepr działa przez wielokrotnie wykorzystywane jednego weksla.

Adres na dokumentach SOF-ART Grzybowa 7 został połączony z adresem Lipie 1 co wiąże spółkę z klonem Bożena Bochyńska -Każmierczyk w decyzji Sędziego Merty o przesłaniu sprawy I c 2627/10 do sprawy I Ns 716/10.

Zwróciliśmy się do Sądu o zajęcie przez Sąd wypłacanych pieniędzy przez UM Końskie z tytułu dzierżawy pomieszczeń Pałacowych dla Fałszywych Hrabiów Tarnowskich. Dorobiono im fałszywą genealogię, przez sfałszowanie danych na mamę, z których wynika, że moja mama Filomena Bochyńska była żoną Władysława Mazurka. Podstawiono pod mojego dziadka, prawdziwego hrabiego Jana Tarnowskiego, który występował po tożsamością Franciszka Jana Mazurka, fałszywego Hrabiego Władysława Tarnowskiego, w celu podmiany naszej rodziny. Dużo dokumentów fałszuje Urząd Miasta Starachowice, jak również i Urząd Miejski w Końskich. Wykorzystano nasz wniosek w sprawie I Ns 716/10, Sadu Rejonowego w Starachowicach oraz II K 280/12 Sądu Okręgowego w Kielcach i połączono samowolnie wnioski ze sprawą Ic 2627/10. Wytworzono do sprawy z naszego Wniosku, która się nigdy rozpoczęła, co do której samoistnie ktoś powołał adwokata z urzędu jak można się domyśleć, że prowadzona była dla klonów. Czyli samowolnie . Wniosek o zajęcie w depozyt pieniędzy bezprawnie pobieranych z Końskich, przez osoby, fałszywych hr. Tarnowskich, wykorzystano na poczet powstałych roszczeń, wynikłych działalnością spółki SOF-ART w sprawie III Ka 280/12, co do której postępowanie zostało umorzone po 10 -ciu latach postępowań.

Sąd Okręgowy w Warszawie wykazał związek tworzonych Klonów SOFT-ART w Lipniu 1 Gmina Biskupice na Mazurach, ze spółką SOF-ART, przez obciążenie kosztami wystawienia nakazu zapłaty do pustego weksla PFRON Zarządu Spółki SOF-ART. Taka decyzja Sądu powoduje konieczność przywrócenia kontroli nad depozytami przez Prokuraturę z powodu wykorzystania weksli PFRON i środków finansowych wyprowadzonych na Fałszywy Krąg Spadkobierców Rodziny Carskiej w sprawie I Ns 716/10.

Utworzono kilka klonów spółki SOF-ART założonej w 1994 roku z fałszywą data założenia podaną jako data wpisu do KRS 04.07.2002. Pracownicy wywiadu podawali się za nas.

Adres podawano jako Lipie 1, Henryk 1, Szyb 1, Henryk Szyb 1, Grzybowa, itd.

Policja w Opocznie już w 2009 roku sfałszowała dane męża Jerzego Kaźmierczyka na Józefa Kaźmierczyka, który był ojcem Jana Kaźmierczyka, którego ojciec to mój mąż Jerzy Kaźmierczyk Rodzinę męża wykorzystano w podobny sposób. Obecnie zamieniane są człony mojego nazwiska aby dorobić dane, że Kaźmierczyk wyszła za Bocheńskiego. Do tego wykorzystywane są różne Urzędy Państwowe w tym wypadku ZUS.

Zwrócenie się do Biura Prawnego K9 w Szwajcarii o pomoc i Ambasady Anglii w Polsce spowodowało ujawnienie Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej.

Przez wszystkie lata była prowadzona akcja podszycia się różnych osób na całym świecie pod naszą carską rodzinę. Z powodu naszego ujawnienia się, czyli prawowitych dziedziców pradawnego rodu Rurykowiczów, doszło do konieczności połączenia ich wieloletnich działań z Polską. Z tego powodu w dalszym ciągu prowadzone były sprawy przed Sądami w Polsce, gdzie bez naszej wiedzy i zgody wykorzystano nasze nazwiska, ale w rzeczywistości nas pominięto. Zeznania męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawach dotyczących jego spółek doprowadziły, że wykorzystano akta do podmiany naszych rodzin przez niewłaściwą interpretacje. Doprowadziło to do kolejnych przekłamań, że Jerzy Kaźmierczyk pochodzi z Bochyńskich zamiast z Kaźmierczyków. Wykreowane linie uwierzytelniane były przez kolejne Postanowienia i Wyroki Sądów. Doszło do paradoksów, że wystąpiły nasze klony przeciwko nam, aby pozbyć się prawowitych dziedziców. Do tego tworzono fikcyjne dane przez pomyłki w naszych nazwiskach i naszych bliskich zawarte w Protokołach Sądowych, Prokuratorskich oraz Policyjnych.

 

Prowadzone sprawy rodziny carskiej przed Sądami w Polsce miały na celu konieczność dopasowania danych fałszywego Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej do naszej prawdziwej carskiej rodziny. Doszło do tego, że w systemach komputerowych już umarliśmy wraz z rodzinami, a na nasze miejsce podstawiano klony naszych, dziadków, rodziców, oraz nas samych pod podmienionym nazwiskami jako nowi rodzice, dzieci i wnuki przerabiane na dorosłych np. Wiktoria Kornaszewska. Celem takiego działania jest wykorzystanie naszego DNA do windykacji, które mają zadłużyć POLSKĘ. Uwierzytelnienie dokonanych oszustw dokonuje się przez sprawy komornicze. Kreowane są długi, które służą do wyprowadzenia depozytów aby uwiarygodnić oszustwa. Dlatego podmieniane są nie tylko dane i adresy ale również i dokumenty podatkowe, ubezpieczeniowe, ZUS, itd.

Skutkiem ich działań jest uśmiercenie nas przez sfałszowanie danych w UM Starachowice i dokonanie działu spadku po nas w celu uwiarygodnienia przedstawionego do Biura Prawnego w ST. Gallen K9, fałszywej linii spadkobierców. Dodam, że po przelewie pieniędzy z Biura K9 zlikwidowano moje konto w Polsce, oraz w dalszym ciągu przychodzą dokumenty świadczące o jego istnieniu w Ostrowcu Świętokrzyskim w Banku BGŻ. Dowodzi to, że nasze konta są dalej prowadzone przez osoby podszywające się pod nas udający spadkobierców. Prokuratura w Szwajcarii również została przez nas poinformowana o nieprawidłowościach w obrocie depozytami carskimi. Obecnie wykorzystano windykację dzieci do naruszania depozytów rodowych przez Banki, które akceptowały fałszywe dane uznając nas za zmarłych. Dochodzi do wyjaśnienia części spraw, że w USA, pani Maria Gudewicz (córka Bohdana Bochyńskiego nie mającego praw do majątku) na bazie oddanego bezprawnie naszego sygnetu rodowego dla Schwarzeneggera, wykreowała fikcyjną osobę Roboksicza, którą potwierdzili historycy z Anglii. Dowodzi to, że nasze rodziny obecnie miały być zlikwidowane według schematu komputerowego, jak dotychczas. Wywiad wykorzystał dla klonów nasze dokumenty a nas i nasze rodziny miały być podmienione na osoby, które dotychczas nas represjonowały.

Na koniec usunięto Waldemara Maksalona i podstawiono nie żyjące osoby jako klony w celu uwiarygodnienia przez lata kreowanej fałszywej genealogii. Pomordowane osoby zostały wpisane jako żyjące i przesunięto pokolenie przez wpisanie dzieci za rodziców i odwrotnie. Dowodem jest figurowanie w Starostwie Powiatowym danych nieżyjących osób jako żyjących a osoby z Wywiadów, które do tego doprowadziły, są niewidoczne z powodu podstawienia się ich pod osoby zamordowane. Mordercy stają na miejscu swoich ofiar przy ogólnej akceptacji ludzi za 30 srebrników. Na wypisie z rejestru gruntów ul. Nad Kamienną 25 działka 29 za który zapłaciłam w tym roku 2013., widnieją nadal nasze dane, mimo nakazu wydanego przez Sąd Postawieniem, że nieruchomość przyznano, mimo braku takiego prawa, Waldemarowi Maksalonowi, którego postać znika i zamiast nam zapłacić 50 tys, dokonuje się naszej windykacji!!! Jego rodzina i reszta spadkobierców to w sumie 24 osoby, które się zrzekły na jego rzecz. Mimo tego zapisy są sprzeczne i zostają w wykazach urzędowych następujące osoby: moja siostra Beata Maria Idziak oraz ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk (1/3 po mamie wpisano 1/6) oraz nie żyjących od ponad 40lat Władysław Maksalon i Feliks Maksalon, po których Waldemar Maksalon otrzymał swoją część i jest niewidoczny. Starostwo Powiatowe nie widzi błędów, mimo że przepisy stanowią inaczej. Dokonać należy zmiany w rejestrze, w pół roku po śmierci danej osoby. Dwie osoby po których od 2001 roku toczyły się sprawy i nie żyją od ponad czterdziestu lat, ale nadal żyją ich klony oraz nasze klony na nasze dane osobowe. System uśmiercania był precyzyjnie związany z podstawieniem nowego fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Dowodzi to, że Starostwo Powiatowe usunęło rodziny podstawionych agentów Waldemara Maksalona pod rodzinę Feliksa Maksalona i Władysława Maksalona z Woźnik, którzy zostali zamordowania.

Geodeci dorabiają, mapy według dawnych granic, aby zatrzeć ślady całoletnich swoich działań i wykorzystać pierwotne mapy dla już przygotowanych osób z Wywiadów.

Celem takiego działanie było powrócenie do dawnych granic , na które są Umowy Dobrowolne , które w części zagrabiono. Na miejsce księcia Franciszka Glińskiego podstawiono już osoby które podają się, że są rodzina Godunowa. W Warszawie zaproszona zostałam przez pana Andrzeja Pachowskiego, na wykład profesora z Anglii w celu uświetnienia wykładu moim występem opartym na utworach muzycznych własnej twórczości. Zapoznano mnie z profesorem, który ujawnił mi, że pochodzi z rodziny Godunowa a jest znajomym rodziny Romanow w Anglii. Z tego powodu otrzymałam na ul. Nad Kamienną 25 kartkę z życzeniami od tej osoby, aby uwierzytelnić związki rodzinne.

Geodeci wracają do pierwotnych nazw. Ponieważ nie było ulicy Nad Kamienną, ale wykazano ją w dokumentach, odwołują się do takiej ulicy. Celowo jest wymieniona w Operacie Szacunkowym, na którego podstawie Waldemar Maksalon miał wypłacić pieniądze dla mnie i siostry. Podzielono nas bez naszego udziału , zgody i wiedzy. Obecnie siostra przekazała dla mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk jej część spadku po rodzicach. Na portalu internetowym wpisywane są informacje, że kura przeżyła bez głowy. Ma to odniesienie do zaplanowanej organizacji pomocy rolnikom o skrócie nazwy KURA, o czym nas poinformowano. Zadrwienie dotyczy symbolicznie narodu, ponieważ pewne grupy społeczne w taki sposób drwią z nas. Obecna sytuacja przedkłada się na zrozumienie symbolicznego wymiaru tego artykułu, że jeszcze żyjemy mimo naszego uśmiercenia.

SYSTEM

11 – 8 – 11 główna linia przez którą przechodzą.

PAŁAC dziadka NUMER 11 , Starachowice, obecnie ul. 1-go Maja 12

——– dawne moje mieszkanie na ul. Konstatacji 3-go Maja oraz 23/1 oraz 23/9 B

Siostra i Maksalon 8

Zamiana z 1 na 11

NUMER 8 ul Bohaterów Westerplatte, Maksalon wykorzystuje moją siostrę, na różne tożsamości między innymi jako swoją córkę w celu wykazania fałszywych związków rodzinnych.

dwa adresy Katowice 8 i Starachowice 8 przez INVEST BANK dorabia tożsamości i adresy wraz z Komornikiem.

PAŁACYK NR 15 przerabiany na 11, znika numer ul Bohaterów Westerplatte 11, i są podmieniane moje dane przy pomocy POCZTY na ten numer 11, zamiast ul. Bohaterów Westerplatte 1/1

Doprowadzono do tego, że komputer zastępował Boga, ale Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Jezus Chrystus jest Panem i Bogiem wszechświata i Jemu należy się cała chwała.

Kolejnym zabiegiem, była próba wprowadzenia rodziny Zdzisławy Lewandowskiej z domu Maksalon jako żyjących spadkobierców Feliksa i Władysława Maksalon z Woźnik wstawionych do omawianego wypisu z Starostwa Powiatowego. Była to sprawa Ko 194/13 i Ds 207/13 w celu podstawienia pod sprawę windykacyjną Invest Bank o Laptop o numerze 194 i sprawę III Ds 207/07, ukarania męża Jerzego Kaźmierczyka, która powtarza się w sprawie II K164/11 w SO Toruń. Z własnego doniesienia do sprawy o ściganie osób odpowiedzialnych za kradzież naszych carskich depozytów przez osoby współpracujące z Corporacją komunistyczną Donau Dnepr, ponownie dosłuchiwano mnie na Policji w Paradyżu, lecz na druku wykazującym, że zostałam pobita przez osobę najbliższą, na co natychmiast się odwołałam i poprosiłam o pomoc Prawną Prokuratury w Opocznie. Obecnie doszło do mojego aresztowana w tej spawie jako Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z artykułu 276kk, co umożliwia podmianę akt w przyszłości w sprawie przekierowanej bezprawnie do Tomaszowa Mazowieckiego.

Należy w tym miejscu dodać, że nieruchomość w Starachowicach przy ul. Nad Kamienną 25 została zakupiona przez dziadków Franciszka Maksalona a pieniądze dała jego córka a moja babcia Aniela Regina Mazurek z domu ukryta w rodzinie Maksalon. Na zakup istnieją dwie umowy.

Za ukrycie rodziny Księcia Franciszka Glińskiego rodzinie Maksalon z Woźnik dziadek zapłacił złotem. Takiej kwoty nikt z tej rodziny nie jest w stanie zapłacić.

Feliks Maksalon i Władysław Maksalon nie jest związany więzami krwi z naszą rodziną, ani w żaden inny sposób nie jest spokrewniony z moim dziadkiem Księciem sposób Franciszkiem Glińskim ukrywającym się pod nazwiskiem Franciszek Maksalon. Osoby te mimo wieloletnich spraw nadal widnieją w Wypisach z Gruntów, potrzebne dla wywiadów w celu podstawienia się tych osób pod moja rodzinę. Ponadto widnieje moje nazwisko i mojej siostry , która mieszka w Irlandii. Jeszcze w 2007 roku siostra mieszkała w Katowicach, ale sąsiedzi podają że mieszka pod moim adresem przy Bohaterów Westerplatte 1/1. Ponadto Prokuratura w Starachowicach dorabia jej adres na Miedzna Drewniana aby pasowało do wykreowanej genealogii na KAŹMIERCZ”A”K.

Z wyżej wymienionych powodów na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, 27-200 Starachowice Faktycznie pozostałam jedynie ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz zarejestrowana pod tym adresem spółka męża Jerzego Kaźmierczyk, MARMOROC-POLSKA Sp z o.o.

Podpisaliśmy wspólnie z mężem zgodę na uruchomienie depozytów carskich, do spółki MARMOROC-POLSKA Sp z o.o. , potrzebnych do finansowania Projektów Inwestycyjnych w Polsce.

W tym celu podpisaliśmy Pełnomocnictwa dla Stanisława Pikul, Bohdana Żakiewicza i Piotra Waydla.

W 2005 roku została podjęta decyzja, aby uruchomić depozyty carskie poza Starachowicami. Józef Ludwik Bochyński zaakceptował naszą propozycję od dr. Bohdana Żakiewicza, która miała doprowadzić do uruchomienia depozytów miedzy innymi na firmę METRON S.A. Toruń.

Pani Wiesławie Główce dorobiono opinie psychiatryczną w celu ukrycia jej współpracy z wywiadem. Pani Wiesława Główka początkowo, otrzymała pieniądze do uruchomienia depozytów od mojego męża, co stało się to przyczyną próby wykorzystania tej osoby do kradzieży. Podszyła się ona pod Joannę Główkę, która obecnie jest Radną Miejską w Starachowicach i członkiem PiS. Rodzina Joanny Główki z domu Krakowiak, jest z tej właściwej rodziny, która ukryła nasza carska rodzinę. Celem służb jest usunięcie, właściwych osób i podstawienie za nas fałszywego kręgu spadkobierców, nie tylko naszej carskiej rodziny, ale również rodzin, w których ukrywali się nasi bliscy. Zostało to wykorzystane obecnie w zmataczonej sprawie I Ns 716/10.

Pani Wiesława Główka pracowała dla grupy Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a jej syn znalazł się w zarządzie spółki SOF-ART Lipie Henryk Szyb 1. Pan Piotr Główka nadal widnieje w KRS, ale jedynie jest figurantem z powodu braku rozliczenia, się z zawłaszczonego samochodu marki Mercedes Vito. Faktem jest , że Pan Komornik Gotfryd Nowak, działając na potrzeby korporacji doprowadza do spisu z inwentarza po raz trzeci po mojej mamie , czego celem jest uzyskanie adresu na potrzeby programów bankowych, na bazie których już widnieją na mojej nieruchomości, banki PKO BP oraz Paribas Bank. Banki te widniały w akredytywie mojego męża którą podpisał już nieżyjący pan Gurewicz. Obecnie trwa akcja, wykradania dokumentów w tym zginął męża WEKSEL do akredytywy. Ponadto dokonano już częściowej podmiany dokumentów z podpisanych na puste, w celu wykorzystania ich dla utworzonych klonów.

 

Aby uwierzytelnić użycie depozytów, które są obecnie bezprawnie naruszane, nasłano na mój dom Komornika, który przyszedł w asyście Policji, aby na bazie fałszywych danych i dorobionych długów dorobić dla pana Piotra Główki nasz adres oraz podmienić moje dane i męża. Świadczy, to że pan Piotr Główka, jako młodsze pokolenie kontynuuje „godnie” dzieło swojej matki. Pani Wiesława Główka była osławiona przez POLSAT, a artykuły z jej wywiadem publikowano w wielu środkach masowego przekazu, również docierały za granicę. W Protokole komorniczym wpisano syna tej Pani, aby dopisać fałszywe powiązania rodzinne oraz połączyć go z moją nieruchomością przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 . Ponieważ ja czyli Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z mężem Jerzym Kaźmierczyk, mamy jedynie prawo do korzystania z carskich depozytów rodowych, osoby te podszywają się pod nas i nasze dane osobowe. W celu wykazania podobieństw jest zbieżność z imieniem męża mojej siostry, co w świetle „matematycznych dowodów” jest jaskrawym faktem. Wpisano tą osobę, aby powiązać nieruchomość przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 z KLONEM spółki SOFT-ART , stworzonym przy udziale Banku Śląskiego oraz wykorzystując inny KOD aby przejść na Sosnowicę i inne miejsca. Do tego celu wykorzystywana jest Umowa z Panem Andrzejem Koper. Doprowadzano do uruchomienia środków na firmy Belgijskie i Tureckie.

Komornik wpisał pana P. Główkę na adres mojego zamieszkania, to jest mojej nieruchomości Ostatecznym celem jest kradzież depozytów aby uwiarygodnić osoby, które zostały powielone i wpisane przy pomocy pomyłek pisarskich, co do których Prezes Sądu nie widział nieprawidłowości. Celem takiego działania jest pełna podmiana mojej rodziny i podstawienie pod nasz adres KLONÓW, w celu wykazania prawidłowości działań Urzędów Bezpieczeństwa na naszych depozytach w Bankach, przez osoby nieuprawnione.

W 2002 roku zatrzymano na granicy Szwajcarii osoby, które wywieźć chciały obrazy. Dokonano zabezpieczenie tych dzieł sztuki przez Prokuraturę w Szwajcarii. Uruchomiono nielegalnie pieniądze z banku UBS w Zurychu, do zakupu Huty Ostrowiec, na bazie akredytyw, opartych na części z tych dzieł, które pozostały na terenie Szwajcarii. Ukryto te działania przez windykacje komornicze na klony spółki SOF-ART, a my byliśmy niszczeni.

Panią Wiesławę Główkę, która współpracowała z TVP Polsat, reklamowały na całym świecie media, jako spadkobiercę ogromnej fortuny. Ten sam właściciel INVEST BANK, wykorzystał windykacje jako sprawę spadkową po moim ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim i doprowadził do wygenerowania wielu nazwisk nie istniejących osób, aby podstawić swoich agentów pod moją rodzinę carską. W tym celu rozdzielono mnie z siostrą i dorobiono dla nas po dwa klony, jak i do każdej osoby z mojej rodziny (0-1-2). Dochodzi do tego, że po sześciu latach po śmierci mojego ojca przychodzi komornik i ponownie robi windykacje tym razem na moją siostrę (dorabiając jej adres na Bohaterów Westerplatte 1/1) w dodatku na już umorzony dług po ojcu, co sprzeczne jest z obowiązującym prawem, zdrowym rozsądkiem i logiką. Komornik nie tylko nie respektuje faktu, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza, ale również tego, że po mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej posiadałam nieruchomość, której pozbawił mnie sąd a pieniądze z tej nieruchomości nie zostały uiszczone. W taki sposób pozbawiali mojej arystokratycznej rodziny wszystkich nieruchomości. Nieruchomość przy ul. Nad Kamienną 25 działka 29, po mojej mamie, bezprawnie zawłaszcza pan Waldemar Maksalon, na bazie fałszerstw. Sąd nakazał uiszczenie zapłaty, co nie zostało uczynione. Jest to kwota 50.000zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) . Komornik trzy razy na mamę i trzy na tatę, dorabia spis z inwentarza, w trzy lata po mamy śmierci a sześć po ojcu. Wykorzystany został błędny wpis w Pełnomocnictwie Notarialnym, jaki otrzymałam od siostry, gdzie widnieje zapis, że całość po tacie otrzymała ona, co jest nieprawdą i wykorzystano do matactw. Dowodzi to, że siostra odgrywa moją rolę a Pan Piotr Główka udaje jej męża. Ponadto dowody wskazują, że moją córkę wpisano jako moją matkę, której rolę odgrywa siostra mojego męża Marta z domu Kaźmierczyk a mojego męża przerobiono na mojego ojca, czyli na Józefa Bochyńskiego. Zamieniono przy tym obecnie przez Protokół Komornika, kolejność w moim nazwisku, aby pasowała do danych dorobionych przez ZUS na Kaźmierczyk i Kaźmierczyk-Bochyńska itp. Są dowody na dorobienie klonów dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyka, a przekształcenie Jego na mojego ojca Józefa Bochyńskiego, służy to tego aby pasował do dorobionych przez bezpiekę dokumentów w IPN, gdzie ja widnieje jako żona mojego ojca, jak również tych dokumentach występuję podwójnie na tożsamość Piórecka!!! Dokumenty, które mi zostały wydane przez IPN w Kielcach, nie były kompletne, gdyż ojciec był represjonowany w PRL. Działania społeczne mojego Ojca na rzecz Narodu Polskiego, Jego Patriotyzm, poświecenie wraz z żoną a moja mamą, dzielnie stojącą u Jego boku, organizowanie wielu spotkań i uroczystości patriotycznych, doprowadziły do jego prześladowań i całej naszej rodziny. Mimo nienagannej pracy na stanowisku dyrektora PKS w Skarżysku-Kamiennej w latach siedemdziesiątych , zostaje zwolniony z pracy bez podania powodu. W Instytucie Pamięci Narodowej, wydano mnie dokumenty bezpieki, które tam się znajdowały. Prawdziwe i całe akta udostępniono dla naszego pełnomocnika Pan Kazimierza Bani z Warszawy, który poinformował nas, że uzyskał z IPN dokumenty potrzebne do uruchomienia naszych carskich depozytów, na co posiadał stosowne zezwolenie, które użyte zostało niezgodnie z przeznaczeniem. Otrzymał zgodę na wypłatę 100.000.000 MLN EUR, z banku UBS w Szwajcarii, ale wykorzystał je na rzecz utworzonych pod nas klonów, pracujących na potrzeby wywiadu, po czym nas według dokumentów już uśmiercono za życia mimo że żyjemy i żyć będziemy. Powstał już po nas już fałszywy krąg spadkobierców. Wykorzystano dokumenty i wiedzę zdobytą od nas przeciwko nam, dla utworzonych naszych klonów, podających się za nas. Nigdy nie nazywałam się KAŹMIERCZYK ani KAŹMIERCZYK- BOCHYŃSKA ani Bochyńska-Ka”Ż”mierczyk. Można tu przytaczać wiele przykładów na dorobione nazwiska. Nazwiska te są wykreowane komputerowo i widnieją w systemach elektronicznych w ZUS. Wykryłam pojawiające się niewłaściwe numery i obroty na moich kontach. Wyszło, że pod tą windykacją dopisano, że jest to dług za prowadzenie mojego konta bankowego. Może to stanowić dowód, że jest to konto w banku PKO BP, ale połączone z Bankiem Śląskim, gdyż tam posiadali konta moi rodzice. Rachunki już dawno wygasłe, ponownie ożyły w PEKAO SA ale na stare moje nazwisko. Podobna sytuacja może mieć miejsce w stosunku do moich rodziców, ponieważ po śmierci wykazywano, że żyją.

Przez windykacje Komornika i wykorzystanie klona spółki SOF-ART, pod nazwa SOFT-ART stworzonego przy udziale ING Śląski i wielokrotnie wykorzystywanych weksli PFRON, pozyskano pieniądze do zakupu Huty Ostrowiec. Bank Śląski w tym okresie odmówił mojemu mężowi dostępu do starych kont spółki SOF-ART respektując jedynie Piotra Główkę, który już fizycznie nie pracował.

Sąd w Kielcach ukrył fakt, podszycia się Wiesławy Główki pod Joannę Główkę, gdyż była niepotrzebna z powodu wykorzystanie windykacji spółki SOF-ART.

Obecnie Komornik, który wyprowadził majątek spółki SOF-ART na SOFT-ART dopisał Piotra Główkę do adresu Bohaterów Westerplatte w celu ukrycia dokonanych oszustw i wykazania fałszywych związków rodzinnych gdzie podstawiono Piotra Główkę jako naszą rodzinę aby zatuszować oszustwo.

Sam Komornik Nowak po raz trzeci robi spis z inwentarza po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej, którą UM Starachowice przerobił na trzy Klony:

-Filomena Jadwiga Bochyńska,

-Filomena Bochyńska

-Jadwiga Bochyńska.

Obecnie wykorzystano śmierć Filomeny Nowak, chrzestnej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podstawiając pod moją mamę jej tożsamość. Komornik dokonuje spisu z inwentarza po Filomenie Nowak jako Bochyńska, na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1. W jednej z wersji podstawiono moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską jako żonę zmarłego Tadeusza Maksalona w celu dorobienia fałszywej linii genealogicznej książąt Glińskich, pod którą najwyraźniej podstawił się Komornik Gotfryd Nowak.

Obecnie zamierzano połączyć spawy prowadzone w Toruniu ze spawami w Starachowicach i dokonać podmiany fizycznej Rodziny Carskiej. Wykorzystano dokumenty akredytyw Campanies House dla spółek męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając dokumenty i skradziony weksel. Campanies House, na podstawie czego wybudowano galerię Kamienna w Starachowicach.

Do naszych dokumentów podrzucono stare dokumenty rodzin: siostry Beaty Idziak, byłego męża Dariusza Pióreckiego po rozwodzie w 2004 roku i innych, połączone w trzy grupy aby dokonać podmiany naszej tożsamości i nas na trzy nowe rodziny dla Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny carskiej. Jeden z klonów mojej mamy występuje jako żona Władysława Mazurka w celu dorobienie linii genealogicznej dla Mazurków, to jest rodzina pod której tożsamością ukryli się mojego dziadka rodzice. Na podstawie mojego DNA i mojego dziecka ADAMA, odzyskano nieruchomości na fałszywych Radziwiłłów.

W 2005 roku moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska wyrobiła Paszport, zamierzając przyjechać ze swoim mężem Józefem Ludwikiem Bochyńskim do Szwajcarii. Nastąpić to miało po uruchomieniu depozytów rodowych. Z powodu podmiany nas na klony w tym również naszych rodziców, dziadków, załączamy skany Paszportów nieżyjących rodziców Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej.

ImageImage

 

 

Należy zaznaczyć, że zaginał dowód osobisty, prawo jazdy i karta bankomatowa ING Bank Ślaski wystawione dla Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. W miejsce brakujących dokumentów mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej podstawiona została niepodpisana karta na nazwisko Dariusz Piórecki z ING Bank Śląski.

W celu uniknięcia podmiany akt osobowych, medycznych, sądowych, prokuratorskich i policyjnych załączamy skany dokumentów wykorzystywanych do wyprowadzania depozytów carskich na rzecz Skarbu Państwa przez naszą windykację komorniczą oraz przedkładamy dokumenty w artykule ,,Na Końcu Powrót do Początku”, które świadczą o dokonanych przestępstwach jednocześnie poświadczają kim jesteśmy.

 

Z powodu zawiłości historii naszego życia i przeszkód na drodze, za sprawą Bożej Aprobaty pobraliśmy się 28.06.2008 roku w Gminie Brody Iłżeckie, powiat Starachowice województwo Kieleckie. Błogosławieństwo otrzymaliśmy w Kościele Zielonoświątkowym. Powaga i doświadczenie życiowe skierowało nas na drogę powrotu do prawowiernej nauki kościoła. Bóg nas codziennie naucza i Jemu Niech będzie chwała.

Image

 

Nie zawsze sprawy życia ludzkiego są łatwe do zrozumienia, dlatego powinniśmy powierzać swoje życie Bogu nie wdając się w osądzanie innych. Bóg zna myśli i zamiary serca człowieka. Przed Nim jesteśmy jak list otwarty. Uwielbiajmy Boga za wszystko co dla nas uczynił , gdyż Jemu należy się cała Chwała. Troski nasze i kłopoty powierzajmy Bogu a On wszystko dobrze uczyni. Niech każdy kto się chlubi odtąd się chlubi jedynie Panem Jezusem Chrystusem!!! Bóg jest sędzią i On dokona sądu nad ziemią. Mocni w wierze przeciwstawiajmy się złu a ucieknie od nas. Niech Bóg Pokoju pobłogosławi nas wszystkich i odkryje prawdę na Swoją chwałę

KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ BŁOGOSŁAW TWOJEMU LUDOWI !

Z Bożym Błogosławieństwem
Jerzy Kaźmierczyk i żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

 

 

 

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

Na Końcu Powrót do Początku

Godło

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

ImageImage

Image

ImageObrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

ObrazekObrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

ObrazekObrazekObrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

 Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

ObrazekObrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Koniec

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

Bóg Poddał Prawo Grzechowi

 

Image

Bóg poddał prawo grzechowi, aby można było przejść przez wiarę w Jezusa Chrystusa!”

Image

Zdjęcie Pradziadka Księcia Franciszka Glińskiego wraz z zięciem moim dziadkiem Hrabią Janem Tarnowskim, który ukrywał się jako Jan Mazur a w PRL jako Franciszek Jan Mazurek.

 

WIARA BEZ UCZYNKÓW JEST MARTWA”

 

Jeśli wy będąc złymi potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom o ileż bardziej Bóg da wam Ducha bez wypominania”

 

Sprawy doczesne są odzwierciedleniem duchowego działania w życiu.

Miejsca które są graniczne oraz te które przechodzą na drogi, koleje, oraz wszelkiego rodzaju transport, komunikacja i z tym związane podmioty, służą do naruszania granic oraz własności nieruchomości.

 

W Słowie Bożym jest napisane, aby nie naruszać granic sierot i wdów, gdyż mocy jest ich obrońca, ponadto jest napisane, że kto tego się dopuszcza takiego czynu lży Stwórcy.

 

Symbole stosowane od wieków służyły do próby zawładnięcia zła nad ludźmi. Bóg mówi w Słowie Swoim, że jest inaczej „Mocni w wierze przeciwstawiajcie się złu a ucieknie od was.” Często znaczenie stosowanych symboli ma okultystyczne działanie. Skuteczność tego jest równa 0 jeśli ludzie wierzą Bogu, gdyż większy jest Ten, który jest w Nas niż ten, który jest w świecie”. Ścinanie drzew, podkopywanie i wiele wiele innych prymitywnych działań służyło do zaangażowania osób związanych z grupą ludzi w układach. Dlatego w Słowie Bożym jest napisane abyśmy nie stawali się niewolnikami ludzi. Jezus Chrystus rozrywa kajdany i daje nam wolność. Działanie przez symbole w ostatnich latach można było zaobserwować na naszych nieruchomościach w miejscach zawłaszczonych przez fałszywy krąg spadkobierców. Dokonywanie tego rodzaju działań stało się plagą i doprowadziło do wiary ludzi w zabobony, gusła i czary na których są oparte ich układy. Bóg się z tego śmieje i nie da się z siebie naśmiewać. On kocha ludzi ale nienawidzi zła. Słowo Boże nam mówi, że mamy się z dala trzymać od wszelkiego rodzaju zła.

 

Przez lata dochodziło do tego, że ludzie nie zauważają, że świat jest zależy od Ducha. Mało kto zdaje sobie sprawę jak bardzo nasze życie jest uzależnione od wiary bądź niewiary. Bez wiary nie można się podobać Bogu. Mamy ochotnym sercem Panu służyć.

 

Nieruchomości jakie posiadałam po rodzicach, a które na skutek oszustwa i matactw, które utraciłam nie są celem mojego życia ale środkiem do egzystencji. Jeśli ktoś odbiera ostatnią możliwość egzystencji człowiekowi, nie zależnie jak go nazwie, jest nikczemnikiem a Słowo Boże poucza, że nie wszyscy są ludźmi. Ponieważ Jezus Chrystus umarł za nas gdy byliśmy grzeszni mamy prawo wierzyć, że odpuszczone są nam przez Niego nasze grzechy. On jest ubłaganiem za grzechy nasze. Bóg i bezbożnego stworzył na dzień Sądu i swoją chwałą nie da się podzielić. Posłał Syna Swego umiłowanego , aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał żywot wieczny. Jezus Chrystus jest Panem i Królem Wszechświata

 

 

Doprowadzono do tego, że nieruchomość przy Nad Kamienna 25 działka 29 niegdyś należąca do ulicy Pasternik 31 stała się przedmiotem oszustw w celu uzyskiwania niegodziwych pieniędzy i władzy.

 

Początkowo stało się to w miejscu gdzie znajduje się piwnica, na której dziadek wybudował dla mamy garaż na mikrusa. Gdy mój tata otrzymał prace jako dyrektor w Skarżysku Kamiennej doszło do sprzedaży samochodu, z powodu, że nie chciał, aby ktokolwiek miał wątpliwości co do ich uczciwości. Ponieważ pracował w PKS wiele osób mogło by podejrzewać, że kradnie paliwo. Brak samochodu usuwał możliwość tworzenia pomówień co nie dawało podstaw do oskarżeń.

 

 

Garaż po jakimś czasie zamienił się w warsztat modelarski mojego dziadka Doprowadzono to w Komunizmie do wprowadzenie się obcych rodzin aby udawać moja carską rodzinę. Postawiono ściany do budynku warsztatowego aby połączyć symbolicznie z budynkiem i podano się za dziadka rodzinę w celu kradzieży depozytów. Dziadka własność dziedziczna znajdowała się w innej części miasta , jak widać nie było to przeszkodą w mataczeniu. Podano się za jego rodzinę, aby przejść na wcześniej wykreowany fałszywy krąg spadkobierców rodziny carskiej. Od wielu lat, oszustwa jakie mają miejsce jest w pełni akceptowane przez Rząd Polski oraz ludzi z tzw ELITY. Jest to wizerunek niszczący autorytet Polski przez ich uczestnictwo w tym procederze, tym bardziej, że wiele osób mówi, że jest to kraj chrześcijański.

Łączenie ścian i ich przecinanie obecnie zaowocowały próbą podstawienie się sąsiadów pod nasza rodzinę w nieruchomości zakupionej w 2001 roku przez moich rodziców od Urzędu Miasta. Moją córkę umieszczono na zdjęciach i nikt nawet nie był w stanie się domyśleć, że są to symbole tego co zamierzano zrobić. Nawet nieświadomie człowiek robi to czemu ulega. Świat jest rządzony przez siły duchowe, dlatego każdy powinien wierzyć w Słowo Boże, a nie jedynie w to, że Bóg istnieje. W Słowo Bożym jest napisane, że demony też wierzą i drżą. O mało wierni dlaczego zwątpiliście, powiedział Jezus Chrystus na łodzi.

Garaż przy Bohaterów Westerplatte 1/1 , jest obecnie w etapie próby zawłaszczenia przez komornika i Bank Śląski, wraz z domem, który chce posłużyć się wielokrotnie tymi samymi wekslami z PFRON , mimo zapłaty i bezprawnie ponownie dokonać ściągnięcia należności z depozytów rodowych w UBS i FED, aby po latach dokonać podmiany naszej tożsamości. Oszustwo jest głębsze, gdyż byłego męża z synem podstawiono pod tożsamość obecnego męża Jerzego Kaźmierczyka a moje dane sfałszowano na Kaźmierczyk-Bochyńska czyli przestawiono człony nazwiska w celu podstawienie się innej osoby. Podstawiono dane byłego męża pod mój dom po rodzicach, który jak widać udaje, że on był właścicielem mojego domu, aby dokonać windykacji za jego alimenty, po czym nastąpiło by nasza likwidacja i naszych rodzin. Ponieważ moją córkę przedstawiono na torach pragnę zaznaczyć że był to symbol tego co zmierzano zrobić, ale Bóg ma inne zamiary.

Miejsce garaży jest powiązane z drogą i ma przejście na koleje, które niegdyś należały do dziadka. Osoby niektóre nie patrzą na dobro innych, ale jedynie dbają o własny byt, nie bacząc jakimi środkami do tego dążą. Takie osoby nie są niezdolne do prawdziwej miłości lecz samolubnej. Prawdziwa miłość usuwa strach, gdyż jej celem jest dobro innych. Pragnę dodać, że nie jest tu mowa o pomocy osobom, którzy kradną świadomie ponieważ, kto pomaga złodziejowi nienawidzi własnej duszy. Dlatego człowiek powinien stronić od takich i nie prosić o taką pomoc. Patrzą oni jedynie , aby wejść na nasze miejsce i zniszczyć wszystko dobro, na które pracowały nasi przodkowie.

Zbytnia wylewność i pomoc innych może być jedynie przyczyną, celowej manipulacji, aby osiągną zamierzony cel przez zaufanie nieodpowiednim osobom. Po podstawieniu się takiej osoby pod nasz ród, spowodowały by usunięcie nas z ich drogi wraz z naszymi rodzinami. Nie powinniśmy oczekiwać zbyt wielu podarków oraz nasze serce powinno być zanurzone w Bogu,, aby móc odczytać Jego słowa skierowane do nas. Słuchać Boga nie człowieka. Osoba osaczona przez sytuacje życie powinna przybliżyć się do Boga wyznając grzechy i modlić się za nieprzyjaciół. Nie znaczy to,m że mamy tolerować grzechy i patrzeć bezczynnie na otaczające nas zło. Chodzi o staczanie dobrego boju wiary i nie pozwolenie w ingerowanie innych w nas. Człowieka natura jest bardzo wrażliwa na odbieranie w oznak wszelkiego dobra, szczególnie w chwilach trudnych. Można to odebrać, że dobro skierowane wówczas do nas jest od Boga, co nie zawsze jest prawdą. Mój ojciec często mi mówił, aby patrzeć na rzeczy piękne, aby móc być niezbrudzonym przez ten świat. Złe rozmowy psują obyczaje a przebywanie wśród bezbożnych obniża nasze morale.
Gdy człowiek jest szczery przed Bogiem i pragnie przybliżyć się do Niego, Bóg i zło zmienia w dobro a szczera modlitwa i ufność w Jego moc pozwala nam na przezwyciężyć nasze słabości. W sprawach doczesnych najlepiej porównać okresy własnego życia i zestawić z okresami gdy pokładaliśmy nadzieję w Bogu, oczekując Jego działania a okresem gdy samowolnie kierowaliśmy własnym życiem, nie wierząc, a może nie zadając sobie sprawę w wszechmoc Boga. On może w tak trudnych sytuacjach również doprowadzić do odmiany naszej sytuacji przez swoją ingerencję. Można zauważyć wówczas znaczną różnicę a najważniejsze jest to aby wyciągnąć wnioski. Oczekiwanie na ponad naturalność może doprowadzić do zwiedzenia, a nawet poddanie się pod działanie sił okultystycznych z powodu tego, że nie każde znaki i cuda pochodzą od Boga. Słowo Boże znaczące ma zdanie w tym względzie Cyt„Panie czyż nie czyniliśmy znaków i cudów, w Twoim Imieniu, idźcie precz, wy wszyscy, którzy czyniliście bezprawie.”, Miłość jest największym darem od Boga, ale w imię miłości nie powinniśmy ulegać złu. Miłość nierozsądna to taka , która bardziej ulega człowiekowi zamiast Bogu. Jak możemy mówić , że kochamy Boga jeśli nie umiemy kochać człowieka stworzonego na wzór i podobieństwo Boga? Zaufanie człowiekowi jest błędem , gdyż powoduje oddalenie się od Boga. Po latach mocnej wiary, przyszły lata pustyni i słabości. Gdy człowiek się poddaje, Bóg nic nie zrobić ponieważ bez wiary nie można się podobać Bogu. Zamiast oczekiwać ingerencji Boga czekamy na pomoc ludzką i współczucie. Natychmiast wykorzystuje to diabeł i doprowadza do pozornej naszej akceptacji i pozornego działania przez jego wysłanników, czyli osoby, które mają na celu doprowadzić do naszej duchowej ruiny przez pozór pobożności. W Słowie Bożym jest napisane, że nie jest dobrze, gdy przyjaciel schlebia przyjacielowi. Potępienie zła i miłość daje uwolnienie człowieka.

Nieznajomość prawa nie chroni od odpowiedzialności, a co jeśli nie ma prawa, a nasza miłość do prawdy powoduje ujawnienie tego faktu w celu obrony ludzi niewinnie uwikłanych i niszczonych, przez pozorne prawo. Nieznajomość Słowa Bożego prowadzi do wielu upokorzeń i niepotrzebnych doświadczeń w życiu. Jeśli zaufamy Bogu On wówczas objawia nam co mamy robić. W Słowie Bożym jest napisane, że Bóg pragnie posłuszeństwa nie ofiary. Pieniądze nie są celem naszego życie ale środkiem do życia. Ludzie biedni często nie mają poszanowania wśród innych mimo ich wielkiej roztropności i mądrości życiowej. Taka osoba, która nie zważa na przykazania Boże wikła się w problemy, ale jeśli szczerym sercem wróci do Boga, poprowadzi ją Bóg do siebie.

 

Poniżej w imię miłości przedstawimy dokumenty świadczące, że świat idzie w kierunku zagłady a nasze zabiegi nic nie dają jeśli nie złożymy ufności w Bogu. Przytoczone dokumenty są dowodem na działanie destrukcyjne Naszego Kochanego Państwa Polskiego i Świata przez ludzi dla których pieniądz jest Bogiem a inni się nie liczą a szczególnie Chrześcijanie, ludzie biedni i uczciwi.

 

 

ul. Nad Kamienną 25 działka 29

STARACHOWICE

 

Ul. Bohaterów Westerplatte1/1

STARACHOWICE

Właściciel nieruchomości Księże Franciszek Gliński pod nazwiskiem Franciszek Maksalon i jego córka Księżna Regina Glińska ukryta pod tożsamością Aniela Regina Maksalon zamężna z hrabią Janem Tarnowskim pod tożsamością początkowo Jan Mazur później Franciszek Jan Mazurek

Umowa pradziadka dla babci

Właściciel zakup w 2001roku

przez Księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego z żoną Księżną/Hrabiną Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek czyli córkę hrabiego Jana Tarnowskiego i księżej Glińskiej

Umowa zakupu przez moich rodziców od Urzędu Miasta 2001roku

Zakup ze zniżką 95% na mieszkanie na odrębną własność oraz za 50% gruntu we współwłasności, natomiast garaż sprzedano za 100% wartości wraz z gruntem we współwłasności

Największy udział mieli moi rodzice.

Podstawiono do Umowy Surmy od Urzędu Miasta

(oszustwo przez zażądania bezprawnego zmiany oznaczenia działkę 29 na 95)

 

 

ul. NOWOWJESKA 29 Z DORGĄ DOJAZDOWĄ wydzieloną z mamy nieruchomości.

STARACHOWICE

Właściciel Hrabia Jan Tarnowski występujący pod tożsamością Jan Mazur oraz Franciszek Jan Mazurek po czym otrzymała nieruchomość od ojca moja mama księżna/hrabina Filomena Jadwiga Bochyńska

 

 

Obecnie trwa akcja Wywiadów podmieniająca dokumenty na akta bezpieki, czyli osoby,które odgrywały rolę moich kochanych rodziców i dziadków i ich niszczyły oraz podmieniane są nasze akta w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego ojca, który nam jedynie dał prawo do posługiwania się dziedzictwem rodowych czyli mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk, dlatego dochodzi do procederu że podają się za nas osoby z wywiadów.

Akta służyły do windykacji depozytów carskich przez Skarb Państwa przy pomocy podstawionych agentów.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

ImageImage

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

ImageImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ImageImage

Image

Image

ImageImage

 

Image

 

 

 

 

 

 

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Starachowice Maszyna Śmierci

Image

Starachowice 14.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Papież Franciszek

List Otwarty

Motto:

Jeśli kryjemy prawdę, aby ukryć własne niedoskonałości nie ma w tym miłości!

Image

UM Starachowice Maszyna Śmierci Wywiadu

 

Urzędy Państwowe Wykonują Zlecenia Polityczne za które odpowiedzialny jest Prezydent Polski powołujący na stanowiska Sędziów – Oficerów Wywiadów w celu wydania wyroków na Narodzie Polskim.

 

Objęcie umysłem ludzkim prawdy jest niemożliwe, gdyż może krzywdzić każdego człowieka. Poddanie się presji przez słabości wywołane tragedią chwili nie może być rozpatrywane w skali człowieka ale Boga. Trudności doprowadzają do nagięcia się ludzi do zła, które wprowadza dalsze destrukcyjne działanie. Szczere serce prowadzi do podporządkowania się woli Boga.

W Słowie Bożym jest napisane , „Nie sądźcie abyście nie poszli pod sąd” Mówienie prawdy i konieczność jej ujawniania nawet z narażaniem się na ciągłe szyderstwa i niebezpieczeństwa włączenie z groźbą utraty życia nie zwalnia nas od odpowiedzialności przez Bogiem.

Ponadto mówienie prawdy ukrytej w miłość Bożej , ma w sobie mądrość. Udawanie, że miłość jest środkiem, aby uniknąć odpowiedzialności za już dokonane krzywdy jest oszukiwaniem samego siebie. Konieczne jest usunięcie przyczyny powstania gangreny a nie przykrycie jej białą chustką i bezczynne czekanie , aż człowiek umrze z powodu fałszywej miłości. Aby nie sprawić sprawić bólu potrzebnego do jego ratunku. Miłość to odpowiedzialność za drugiego człowieka, przebaczenie i nie zgadzanie się na niesprawiedliwość. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że „Jeśli to od was zależy miejcie pokój ze wszystkim”, ale również jest napisane, że „Jeśli ktoś może czynić dobrze a nie czyni grzech ma”. Prawda nieraz boli a wyłuszczanie jej jest usuwaniem gangreny, które trawi całe narody. Miłość usuwa strach gdy nie ma w sercu celu zniszczenia drugiego człowieka ale jego dobro.

Służby posuwają się do drwin z Wiary. Zamiast prawdziwej POKORY, podstawiane jest nazwisko i wówczas czują się usatysfakcjonowani swoim cynizmem. Bóg inaczej myśli i nie ma w Nim obłudy. Bóg nie przyzna się do oszustw ani pozornego dobra. Pokora poprzedza chwałę a nie osoba ani nazwa. Podobnie miejscowość Boguchwała nie daje Bogu chwałę ale np. utwory Bronisławy Wieliczkówny są przykładem głębokiej wiary człowieka . Boga się nie da oszukać ani podporządkować.

Niegodne jest człowieka drwienie z ludzi wierzących Bogu. Ich dobre czyny zamieniają w szkodzenie innym. To stanowi podstawę do twierdzenia, że niektórzy wyzbyli się człowieczeństwa. Nader często używane są nazwiska z dawnych przedwojennych spraw i umów, Ponadto sygnatury prowadzonych spraw tak w Prokuraturze jak i Sądach wskazują na połączenia spraw w celu poniżenia swoich ofiar. Tego przykładem są organizowane uroczystości patriotyczne przez mojego ojca i uczestnictwo w Komitecie odbudowy Pomnika Niepodległości. Program napisany przez ojca dla LPR został wykorzystywany do programu EKO jak i kradzieży funduszy na jego finansowanie jako pomysłodawcy. Jest to zadrwienie z szczytnych celów jakimi się kierował mój ojciec. Poniżeniem rodziny i Historii Narodu Polskiego jest zastosowanie Nazwy Organizacji Młodzieżowej Orła Białego , którą ojciec chciał reaktywować, dla firmy śmieciowej w Piekarach Śląskich. Szczytem cynizmu jest powiązanie tego faktu z ulicą Piekary w Sądzie w Toruniu, gdzie zamiast poprowadzić naszą sprawę skierowano ją mimo naszego doniesienia przeciwko mężowi. Ponadto mnie aresztowano za posługiwanie się nie swoimi dokumentami, podstępnie wykorzystując podarcie wydruku komputerowego do własnego doniesienia, co po podmianie akt nie miało by większego znaczenia. Dodatkowo mój ojciec walczył całe życie o suwerenność POSLKI , a w dokumentacji podmieniono nasze nazwiska w ten sposób aby pasowały do Kanclerz Niemiec czyli aby zawłaszczyć nasze dziedzictwo obcemu narodowi . Wykorzystują do tego wszystkie fortele w celu windykacji na podstawie sfałszowanego wyroku Sądowego np. na klona Spółki SOF-ART, pod nazwa SOFT-ART z inna datą rejestracji w KRS. Do tego windykacja komornicza KM 44/13 jest oparzona jednym numerów z akt archiwalnych Komitetu Odbudowy Pomnika Niepodległości L. Dz 44/2003.

Rząd RP uniemożliwiając nam korzystanie z depozytów jako prawowitych dziedziców spuścizny Rurykowiczów w linii cesarskiej, wykorzystuje kradzione pieniądze przez organizacje powiązane z Wywiadem. Stanowi to niebity dowód , że wartości chrześcijańskie i narodowe są w pogardzie a pieniądz jest czczony w narodzie, który dla utrzymania statusu społecznego pozbył się racjonalnego myślenia. Legalność użycia depozytów ratuje cały naród, a obecny stan jest gangrena tocząca Polskę. Podmieniono nam nazwiska i adresy aby oddać polską ziemie, za którą przelewali krew nasi przodkowie. Stanowi to naruszenie dóbr osobistych i intelektualnych wartości. Próba bezprawnego Oskarżenia mojego męża w Toruniu przy wykorzystaniu Polskiego Rządu jako narzędzia zbrodni jest próbą zalegalizowania kradzieży. Ponadto posunięto się do nikczemności aby dorobić akta na przyszłość do tej sprawy. Doprowadzono do zadrwienia sobie z wartości narodowych przez utworzenie firmy Orzeł Biały zajmującej się odpadami. Polska miała służyć jako śmietnik Europy, wykorzystując przy tym moje dzieci , które użyto do windykacji a mnie w tym celu za życia uśmiercono. Nikczemny proceder trwa nadal. Jezus Chrystus powrzucał kupczących ze świątki, mówiąc że nie będziecie sobie robić jaskini zbójców z Domu Bożego. My jesteśmy Świątynią Ducha Świętego a kto niszczy świątynię Bożą tego zniszczy Bóg. Wykorzystano również dane mojego ojca do podstawienia w jego miejsce KLONÓW, do jego spuścizny jaką było złażenie Rodziny Firlejowskiej co jest nikczemnością. Chciano ja wykorzystać do wyprowadzania a pieniędzy przez mecenasa Stefana Hamburę z Niemiec dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Przy czym w miejsce naszej carskiej rodziny wstawiono oprawców

Wykorzystano mojego ojca do naruszenia depozytów i sfinansowania Programu EKO i nazwę Biały Orzeł powiązano ze śmieciami.

Porzućcie swoje złe postępowanie, gdyż jest napisane ,”Kto kradnie niech kraść przestanie.

Apostoł Paweł opisuje swoje dzieje gdy znajdował się w różnych niebezpieczeństwach. Cierpienie powoduje, że człowiek zaprzedaje grzeszyć, dlatego cierpienie przybliża do Boga. Jezus Chrystus powiedział, że każdy kto chce mnie naśladować nie weźmie swój krzyż i idzie za mną. Ponadto, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych , którzy giną, ale dla nas mocą Bożą. Brak Ducha Świętego w Narodach doprowadził do przekręcania Słów Bożych, które mają wartość ponadczasową i nie wolno nimi manipulować. W ślad za Apostołem należy powiedzieć, że każdy kto przyjdzie zwiastować wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty, nawet gdybym ja ponownie przyszedł i mówił inaczej. Ponadto powiedział, że nie ma innej Ewangelii, ale są ludzie, którzy przekręcają Ewangelię, na własną zgubę i tych, którzy ją słuchają. Z obfitości serca mówią usta, ale nie zawsze potrafimy być tak elokwentni aby każdy nas zrozumiał. Bóg rozumie wszystko i parzy na serce. Grzechem jest celowe wprowadzenie fałszywej Ewangelii i jej rozpowszechnianie. Miłość podaje rękę bliźniemu co jest pięknie przestawione w przypowieści o Samarytaninie. Ponadto jest w przypowieści, jak chwalili się przez Bogiem, Panie czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, czy nie czyniliśmy znaków i cudów, a Jezus Chrystus im powiedział, „idźcie precz wszyscy, którzy czynicie bezprawie”. Zrozumienie cierpienia często sprowadza się do jednej strony medalu. Zamiast przybliżenie się do Boga i zaniechanie grzechu, zatrzymywanie się na cierpieniu i umartwianie. Człowiek nigdy nie będzie dość czysty i sprawiedliwy przed Bogiem. Jedynie przez Zwycięstwo Jezusa Chrystusa nad śmiercią , piekłem i szatanem, daje nam możliwość dostępu przed tron Boga. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza każdego kto przyjdzie do niego i wówczas mamy dostęp do Boga a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Twierdzenie, że człowiek wierzący musi tylko cierpieć jest błędem, gdyż celem cierpienia jest zaprzestanie grzechu i głębsze zrozumienie otaczającego nas świata. Ludzie przechodzą przez próby i cierpienia ale Bóg daje zawsze zwycięstwo. Każdy ma inne powołanie od Boga. Dziękujcie Bogu w każdej okoliczności , wdzięcznie grając i śpiewając w sercach naszych, za jego miłość i obecność , która jest cenniejsza niż srebro, złoto czy drogocenne kamienie. Społeczność z Bogiem daje zrozumienie świata i miłości do ludzi, których Bóg stworzył na wzór i podobieństwo Swoje. Skoro Bóg stworzył i bezbożnego na dzień Sądu to miał w tym cel. Nie mamy być chwiejni, ale ugruntowani w Chrystusie . Wiara bez uczynków jest martwa a pobożność bez obyczajności jest nieużyteczna. W mocy Bożej mamy trwać i nie ulegać WIATROM życia, a umocnieni Duchem Świętym sprawować nasze poselstwo. Niech każdy wejrzy we własne postępowanie i sam sprawdzi siebie w zestawieniu z Jezusem Chrystusem. Miłujcie nieprzyjaciół i tych, którzy was nienawidzą. Kto osądza bliźniego zakon osądza i staje bezprawnie na miejscu Boga. Z uczynków zakonu nikt zbawiony nie będzie ale z łaski.

Kto z Boga jest zrodzony nie grzeszy, gdyż posiew Boży trwa w nim, a kto grzeszy jest dzieckiem diabła. Kto zgrzeszy ma orędownika Jezusa Chrystusa, który jest przebłaganiem za grzechy nasze. W Nim jest pełnia pełnia Boskości.

Walka dobra ze złem rozpoczęła się już w Ogrodzie EDEN, gdzie zły rozpoczął walkę z ludźmi wiary. Później przez zazdrość podstępem nastawiał jednego na drugiego i sukcesywnie, cicho i podstępnie przez cały czas prowadzi wojnę obecnie przeciwko całemu chrześcijaństwu. Od PRL przez Wolną Polskę, aby żyło się spokojniej i wygodniej. Przez demoralizację narodu dokonuje wyrok skazujący, przez odstąpienie od prawd Bożych pod pozorem ich utrzymywania i wolność religijnej . Wprowadza się praktyki pogańskie, symbole i znaki oraz okultyzm wróżby. Wikła się różne osoby przez lata w delikatny sposób, pozornie ułatwiając życie lecz sprzecznie z prawem Bożym, aby w czasie niedogodnym uderzyć przeciwko nim, ze zdwojoną siłą. Celem jest zniszczenie duszy człowieka i podporządkowanie jej według zasad pogańskich.

Ludzie zapominają o Bogu gdyż jest XXI wiek i „wszystko im wolno” . Słowo Boże mówi , „Niech wasza wolności nie będzie sposobnością do zła do śmierci człowieka za którego umarł Chrystus”. Ludzie zapomnieli o Bogu i osobach cierpiących niedostatek. Byt o życie i zachowanie sztandarów , zasłonił zdrowy rozsądek. Doprowadza do zatwardziałość serca i błędnego pojmowanie miłości przez kłamstwa. Powoduje to, że ludzie brną w coraz o większe zakłamanie myśląc, że układy , które pozwoliły wspiąć się na wyżyny są mocniejsze niż sam Bóg . Społeczność wychowana w tym duchu piętnuje każdego, który domaga się prawdy i sprawiedliwości, pozbawiając go możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Ogół to akceptuje a ponad to wydaje złą opinie. Pozbawiając możliwości zarobkowania obarcza się go za to jednocześnie winą.

Ludzie przyzwyczają się do bezbożności. Uznając, że tak naprawdę Bóg nie działa. Korporacje pomału wprowadzają naukę, że jeden jest bóg i pod różnymi wierzeniami. Duch Święty daje nam siłę do życia oraz wszystkie dary , które są nam potrzebne do życia w pobożności i miłości Jezusa Chrystusa. W Słowie Bożym jest napisano, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego , który ma w nas swoje mieszkanie. Odstępstwo przynosi odstępstwo, małe liszki las podgryzają a małe kamyczki powodują lawinę. Nie daj się zwyciężyć złu ale zło dobrem zwyciężaj. Co to jest dobro? Czyż nie jest to mówienie prawdy w celu ochrony życia! Dobro powinno być zawsze połączone z miłością czyli czynienie dobra nawet w przypadku uznawania nas przez większość za winnych wszystkich nieszczęść , gdyż miłość jest zdolna do heroicznych czynów. Kiedy Jezus Chrystus wygonił demony z jednego człowieka pozwolił aby demony weszły w stado świń i cale stado rzuciło się z urwiska. Nie ważne czy gospodarka upadła, lecz ważne aby dusza ludzka została uratowana. Dla jednego człowieka Jezus Chrystus poświęcił całe stado. Czyś nie są więcej warte Nasze Narody. Mało wierni ludzie nie ufają Bogu, gdy znajdują się na statku omiatanym przez burze życia. My którzy jesteśmy, my którzy uwierzyliśmy Bogu w Duchu Świętym który od Ojca i Syna pochodzi i mieszka w nas. Ocknij się narodzie i uwierz Bogu.

W Słowie Bożym jest również napisane, że Uczeń nie jest większy od pana jeśli mnie prześladowali w was będą. Czym jest człowiek wobec wielkości Boga. Czystość i świętość Boga jest niepojęta umysłem ludzkim i tylko w Jezusie Chrystusie możemy działać wielkie rzeczy. Ponadto pisze, że biada jeśli wszyscy będą o was bobrze mówili.

Miłość ma wartość, gdy jest połączona z mądrością Bożą. W rezultacie osoba, które nie ma miłości Bożej, niszczy więzi rodzinne za co obciąża osoby, które są ofiarami tego działania.

 

Celem kończącym dzieło złego miała być wolność dla grzechu, akceptowanie nierządu i tolerowanie okultyzmu, co jest dziś ukryte pod pozorem sprawiedliwości i ochrony praw człowieka. Dokonuje się destabilizacja Struktur Państwa przez destrukcyjne działania aparatu Władzy. System Państwa jest chory a władza według projektu Korporacji Donau Dnepr , ślepa, głucha i nic nie mówi na otaczające nas zło oraz demoralizację Narodu. Doprowadzono do tego , że aby mieć pracę, nie trzeba mówić co widzisz i nie reagować na krzywdę ludzką. Brak podporządkowania się powoduje kary a nawet utratę pracy a młode pokolenie wychowane na grach komputerowych nie widzi zagrożenie i wierzy, że jest to styl życia „dorosłych” , którzy muszą się podporządkować Molochowi. Jako Obywatele Polskiego Narodu, ślepo wykonujący rozkazy sprzeczne z zasadami chrześcijaństwa. Akceptacja zła i brak reakcji na krzywdę ludzką doprowadziła do znieczulicy społecznej i niszczenia osób najbardziej szlachetnych, ubogich a nawet tych, którzy występują w ich obronie, głoszących prawdę, poczytując im to za zło. Brak reakcji na zło za 30 srebrników i lepsze życie doprowadziło do tego, że najbardziej moralne osoby, dokonują najbardziej niemoralnych rzeczy. Wydają na śmierć innych w celu utrzymania statutu społecznego i wyższych standardów życia, a osoby najbardziej niszczone i pogardzane w swoim ubóstwie mimo niedoskonałości zachowały człowieczeństwo mimo niszczycielach sił powstają do walki o lepsze jutro z Bogiem w mocy Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

Maszyna Śmierci i robotnicy to ludzie zajęci codziennością a przez trudy życia nie dostrzegają zagrożeń właściwych. Brak traktowania prawd Bożych poważnie stanowi zagrożenie realne w zatraceniu ich duszy. Świat jak Egipt stwarza przepisy, które nie są możliwe do wykonania. Mniej słomy a więcej cegieł. Dlatego nie mamy się na niego oglądać do tyłu a mamy iść w Chrystusie Jezusie naprzód i dalej, porzucając grzech, wychwalając jego święte imię, aż wyprowadzi nas poza pustynię, aby nieść innym wyzwolenie i radość z Bożego Zwycięstwa. Jemu niech będzie chwałę na wieki wieków. Amen.

 

Urząd Miasta poinformował mnie, że nie otrzymał listu od mojej córki Marty Bochyńskiej po czym Urząd Skarbowy rozpoczął windykacje na trzy jej KLONY.

 

Wyszło to w czasie gdy dorobiono mnie windykację na mandat, który według zdjęcia przedstawiał mnie. Ponieważ samochód był na teścia dorobiono dla mnie nową tożsamość aby przejść na adres teściów w Miedznej Drewnianej. Wykorzystano do tego Straż Miejską w Starachowicach i mandat, dlatego siostra męża nakazuje mi abym koniecznie zgłosiła się do Straży Miejskiej w celu zaakceptowania danych. Ponieważ samochód widnieje na teścia nie chciałam robić problemów i dokonałam pierwszej wpłaty na ratę mandatu i tu dorobiono mój mandat, już nie widniejący na moje dane osobowe ale na moją córkę czyli po dokonaniu skrytego działu spadku po mnie i siostrze. Za matkę mojej córki bądź córkę podstawiono już Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk, ale udającą Bocheńską. Dowód na to dostarczyła w dniu dzisiejszym poczta pod adres w Miedznej Drewnianej, który został już wymówiony, ale nadal dokonywane są przestępstwa w celu uwierzytelnienia fałszywych danych dla fałszywego kręgu spadkobierców DOWÓD awizo do jednego listu na BOCHEŃSKA-KAŹMIERCZYK i l na BOCHYŃSKA-KAŹMIERCZYK na adres teściów.

Moje dziecko Marta Bochyńska windykowane jest w Urzędzie Skarbowym na mój mandat, śmieci oraz jeszcze jedną wierzytelność. Jest to dowód , że Martę Cybulską podstawiono jako matkę mojego dziecka i dokonano tego przez windykacje, co stanowi dowód przestępstwa.

Nie pozwolono mi nic zrobić w celu usunięcia błędów !

Dziś jest wiadomo dlaczego uznano mnie za zmarła aby przejść na dział spadku po mnie dla dzieci. Córkę przerobiona na właściciela nieruchomości, którą już podzielono skrycie a obecnie chcą dokończyć jawnie przez komornika, mimo twierdzeń UM w Starachowicach, że oni przejęli umowy jako Gmina Starachowice i mają podpisane Umowy na śmieci. Oznacza to, że Pracownicy pokoju 123 w Urzędzie Miasta udają zarządce domu. Wychodzi na to, ze Gmina Starachowic ma zarząd nad moimi dziećmi i jedynie nie pasował im mój syn Jaku Piórecki. Z tego powodu PKO nie chce wpisywać w wpłatach, że przesyłam pieniądze jako matka na konto mojego dziecka. Dla dziecka najstarszego syna dorobiono kuratora, którego opiekunkę gra pani Gibalska pod tym adresem moja siostra Beata Maria Idziak umieściła moje dane. Po tym fakcie dochodzi do dorobienie dla mnie wielu tożsamości. Dochodzi do sfałszowania danych rodziny aby dorobić adres dla syna Adama, gdyż po zmianie nazwiska nigdy nie występował na Bohaterów Westerplatte 1/1. Jedynie był zameldowany na okres dwóch lat , przy czym zaznaczyć należy, że został został przez tym terminem wymeldowany. Była to przyczyna dorobienia adresy dla mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, która nigdy nie mieszkała pod moim adresem na Bohaterów Westerplatte1/1 ani tym bardziej u obcej osoby sąsiadki pod adresem 1/2A. Jest widoczne celowe działanie wielu osób włącznie z rodziną, która odgrywa główną rolę. Wychodzi na to, że w pokoju 123 w Starachowicach rozpoczęła się dorobiona genealogia dla fałszywego kręgu spadkobierców po moim Tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim. Urząd Miejski przejął rolę rodziny i udawał moich przodków i dorabiając fałszywy krąg spadkobierców rodziny carskiej. Czynności rozpoczęte po wezwanie dla ojca do pokoju 123 w Starachowicach nadal trwają w pokoju 123 w Kielcach.

Dla mojego syna Adama Pióreckiego obecnie noszącego nazwisko Kornaszewski Urząd Miasta dorobił dane jako innej osobie! Celem było wykreowanie linii genealogicznej dla fałszywych Radziwiłłow. Z tego powodu aby uwierzytelnić fałszywe linie genealogiczne, mój syn żeni się z Białorusinką, gdyż musi mieć obywatelstwo Białoruskie potrzebne do uwiarygodnienia tego faktu. Na ślub zaprasza mnie moje dziecko bez informacji o możliwości przyjazdu a nawet noclegu, ponieważ mieszka w Irlandii. Nie mam możliwości przyjazdu, gdyż ich działanie doprowadziło do okradania mnie oraz mojego obecnego męża, którego nie zaprasza na ślub gdyż już według planów ja nie żyje i był to bilet w jedna stronę. Obecny mąż został uznany przez mojego ojca jako godny dziedzictwa rodowego i dlatego powierzył nam Jego dziedzictwo rodowe Rurykowiczów w linii cesarskiej. Nie zgodzenie się z tym faktem to nie zgodnie się z wolą Boga. Podstawianie się reszty rodziny pod nas jest również świadomym działaniem przeciwko Bogu i jego woli.

Nastawanie na życie mojego obecnego męża i podmiana jego tożsamości oraz podważanie jego opinii jest hańbą!

Pierwszy mąż Dariusz Piórecki który po rozwodzie przybrał nazwisko Kornaszewski nie szanował mnie i był alkoholikiem , dlatego moi rodzice nie mieli do niego zaufania, nawet gdy przez parę lat przestał nadużywać alkoholu. Nigdy ojciec nie zaufał tej osobie mimo, że w związku małżeńskim byłam 19 lat . Ojciec nie darzył go zaufaniem co okazało się po latach, gdy ponownie zaczął nadużywać alkohol i niszczyć mnie z rodziną. Brak szacunku Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego do wartości Chrześcijańskich, rodzinnych, ojczystych i pod koniec trwania związku doprowadził do próby zabójstwa mojego i mojej mamy było podstawą decyzji ojca i podstawa zerwania związku małżeńskiego zakończonego rozwodem w 2004 roku. Dorobienie nazwiska tego człowieka dla obecnego męża i próba mojej windykacji mojego domu który otrzymałam po moich rodzicach przez jego działanie,nie mieści się w granicach człowieczeństwa i pozbawione jest godności człowieka. Jego działanie kreujące postawę udającą wiarę w Boga , która jest zaprzeczeniem mocy Bożej. Doprowadziło to już do destrukcyjnego działania w stosunku do najstarszego dziecka u którego pierwotnie zamieszkał w Irlandii i tak zostało do dziś. Promowania matactw jako sposobu na życie prowadzi do niszczenia Ducha Bożego i wprowadza niewiarę w naszych dzieciach, czego jest przekładem zachowanie najstarszego mojego dziecka. Na pierwszy ślub cywilny w Irlandii nie byłam w ogóle zaproszona . Na nim natomiast była druga Dariusza (Pióreckiego) Kornaszewskiego żona Ewa Konaszewska jak widać udająca mnie jako Bochyńską. Według danych z IPN występuję jako żona mojego ojca ale według danych z Kościoła przemianowano moje dane na chrzestnych czyli na Bożena Mieszała, której pierwotnie imię było Ewa. Kilka klonów mojej osoby doprowadziło do powielenie danych oraz śmierci moich rodziców . Na początku była system komputerowy dwójkowy ale ten system nie mieścił całego świat z powodu powstania klonów dorobiono nowy, dlatego obecnie to system szóstkowy 666. Ślub Adama doprowadził do stworzenia korporacyjnego dziecka dla programów pornograficznych Donau Dnepr. Adam po roku się rozszedł z Agnieszką Kornaszewską. Dziecko zostało zabrane przed rozwodem do Polski i uniemożliwiono dostęp do córki, mojemu synowi według jego relacji. Obecnie zostałam zaproszona na drugi ślub mojego dziecka. Ponieważ nie ma tu żadnych zasad ani reguł, już uznano mnie za zmarłą, postanowiłam w taki sposób opisać sytuację, aby doszło do wyjawienie tego co doprowadziło do tej gangreny , która trawi całe narody. Celem jest ujawnienie tego co skryte, ku przestrodze i zrozumieniu zła jakie się dokonuje przy akceptacji ludzi ze wszystkich kościołów. W Słowie Bożym jest napisane, że wiara bez uczynków jest martwa. Niestety nie interesowało syna czy mam możliwość jako jego matka przyjechać na jego na ślub, a nadto nie poznano mnie z narzeczoną syna. Dawniej do ślubu prowadzili rodzice, dziś dzieci prowadzą się same, jeśli nie mają podstawowych zasad wychowania czyli prawidłowo funkcjonującego domu. Mimo, że syn miał inne wartości przedstawiane w domu jednak późniejsze tragedie i przebywanie u osoby, która do tego doprowadziła wycisnęło piętno na charakterze, które jedynie może usunąć Jezus Chrystus. Strach wcześniejszy przed ojcem a dziś mieszkanie syna u tej osoby spowodowało, że zatarły się granice smaku, kultury, dobrego wychowania. Nie interesowało syna czy jestem w stanie przyjechać a nadto nie zaprosił mnie z moim mężem, gdyż już mnie uśmiercono za życia aby pasowało do programów bankowych i nowo kreowanego kręgu spadkobierców. Grzech powoduje zatwardziałość serca, co nie daje możliwości racjonalnego przyznania się do winy, lecz brną osoby dalej w swoje kłamstwa, będąc pewni, że jest to właściwy styl życia. Nic niedoskonałego nie wejdzie do Nieba. Nie możemy się łudzić, że Bóg nam przebaczy jeśli nie chcemy poprawy. Grzech rodzi grzech a odstępstwo odstępstwo. Zmuszona jestem pisać na łamach tego portalu, gdyż jest to jedyna forma odezwy o opamiętanie się wszystkich, którzy wołają do Boga. Nieważne, ile Bóg pozwoli nam żyć, ale ważne jak się żyje i jakie imię pozostanie po nas. Nasi rodzice mieli jedynie nas czyli dwie córki i dziewięcioro wnuków, których kochali ponad życie. Całe życie pomagali siostrze a pod koniec życia i mnie z powodu utraty domu i mienia. Po utracie miejsca zamieszkania przeprowadziłam się do domu po babci,ul. Nad Kamienna 25 działka 29, z którego gdy pojechałam do córki w Irlandii po jej wypadku, Postanowieniem Sądu zostałam usunięta. Podstawiono ponownie moje dane ale jako klony dorobione przez pana Waldemara Maksalona, który zamienił sprawę o zniesienie współwłasności na szukanie moich długów, będąc wówczas już sam moim dłużnikiem (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamiast zapłacić za moją nieruchomość, którą odziedziczyłam po mamie dorobił mi fałszywych spadkobierców wraz z Urzędem Miasta, który dopisał panią Helenę Surmę jako rodzinę. Panią Helenę Surmę podstawiono w 2001 roku pod działkę mojej babci 29 w Starachowicach czyli ul. Nad Kamienną 25, aby uzurpować sobie prawo do dziedziczenia po majątku j mojej rodziny jeszcze za życia moich rodziców. Powołano się na przedwojenna umową w Akcie Notarialnym w 2001 roku. Numer umowy dotyczył zakupu nieruchomości Nad kamienna 25 działka 29 dla mojego dziadka Księcia Glińskiego ukrytego pod nazwiskiem Franciszek Maksalon, bezprawnie powołała się pani Helena Surma osoba obca na numer tej umowy.

Pomimo wskazania umowy zakupu, dokonano powtórnej kradzieży nieruchomości, przy ul. nad Kamienna 25 działka 29 przez Waldemar Maksalona i jego rodzinę przez zasiedzenie w sprawach I Ns 450/05, później jako dział spadku I Ns 956/09 oraz 716/10. Dokonano podmiany rodziny i wskazując na nie swoje nieruchomości potrzebne do kradzieży depozytów rodowych przez poszukiwanie długów dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej dokonano kradzieży. Do tego wykorzystano moją siostrę, aby podmieniła dane w księgach Wieczystych i podała się za mnie jako mój KLON w celu podmiany tożsamości.

W celu dalszej podmiany mojej rodziny obecnie wykorzystuje się sprawę kreowaną oficjalnie o wodę I Ns 56/13. W sprawie prowadzonej przez Sędziego Sędziego Hubera Wicika, widoczny jest sposób pisania Protokółu zawierającego nieprawdziwe dane aby pasował do kreowanego kręgu spadkobierców. Dokumenty sugerują że podałam Dorotę Idziak jako moją siostrę, co jest oszustwem. Protokół jest napisany w taki sposób, że sędzia jest zawsze wytłumaczony. Nie wpisuje danych mojej siostry co daje możliwość manipulacji treścią dokumentu. Ponadto pani Danuta Gibalska jest wpisana jako Dorota, co daje dowód matactwa treścią przez samego Sędziego który jest niezawisły.

Ponadto sędzia określił nieprawdę że będę porządkować sprawy po moich rodzicach co jest oszustwem, gdyż mam je uporządkowane, ale jedynie sędziowie robią bałagan . Moje zeznanie miało na celu wystąpienie we własnym imieniu a nie siostry. Ponieważ moja siostra Beata Maria Idziak mieszkająca przez wyjazdem z Polsce w Katowicach, przekazała mi swój dział spadku po rodzicach i wysłała go do Sądu, aby nie musiała występować w tej sprawie jako strona do przyłącza wodnego obcej dla nas kobiety.

Sprawy prowadzi do podmiany akt dla pani Heleny Surma, jako fałszywego kręgu spadkobierców, mordującego prawowitych właścicieli i zastępującego naszą rodzinę carską.

 

Urząd Miejski Maszyna Śmierci dorobił dla mnie adres do mieszkania pani Gibalskiej.

 

Jak widać na sędziów Prezydent Polski powołuje Agentów Wywiadów, którzy po uprawomocnieniu się Wyroków i Postanowień ferują wyroki śmierci na potrzeby Wywiadów.

Widoczne są oznaczenia sygnatur i ich zbieżność z numeracją pism np. o wymeldowanie mojej córki które pismo według urzędu nie doszło. Przesłane pismo z urzędu zostało z wyjaśnieniem do mojego syna Adama sprawa El.5114/ 56/SS/2010. System wskazujący na bieg spraw zawsze odnosi się do jakiś znaków i cyfr., aby komputer mógł ławo odszukać mataczone sprawy. Celem wymeldowania było zwolnienie z opłat za śmierci, żądanie wymeldowania dla córki było z powodu, że córka przebywa za granicą nie powinny mieć miejsca opłaty za śmieci. Postępowanie UM Starachowice miało na celu dorobienie kolejnych klonów mojej córki Marty Bochyńskiej. UM dziś już wiem, że wprowadził mnie celowo w błąd. Córki nie wymeldowano mam na dokument. Pismo zamiast do mnie wysłano do mojego syna, który nigdy nie miał tu stałego meldunku pod nazwisko Kornaszewski, Urząd Miejski dział meldunkowy przesyła do niego pismo o moją córkę w celu dorobienie adresu dla klona!

Urząd Miejski poinformował mnie , że nie otrzymał listu od mojej córki Marty Bochyńskiej z prośba o wmeldowanie ale wykorzystał go do wprowadzania klona mojego dziecka. Wynika to z treści listu przesłanego pod mój adres do mojego syna Adama. Urząd Skarbowy windykuje moją córkę , która nie ma żadnego zadłużenia, na trzy klony. Dorabianie adresu jest potrzebne do dorobienia windykacji aby uwierzytelnić klony. Mój mandat widnieje na córkę co stanowi dowód podmiany rodziny. Dodam, ze córka nie miała w Polsce prawa jazdy nawet w Irlandii nie miała jeszcze pełnego aby móc jeździć w Polsce, ponadto to mnie ukarano mandatem a nie córkę, jest to dowód, że ktoś podmienia nasze dane. Syn Adam Piórecki noszący obecnie nazwisko Kornaszewski prosił za życia mojej mamy o zameldowanie go pod mamy adres, z powodu problemów podania jego adresu w Polsce gdyż był zameldowany przez cały czas w Lipie Henryk Szyb1 gmina Brody Iłżeckie. Urząd Miast dorobił mu nowa tożsamość i występuje jako inna osoba.

Firma śmieciowa zadrwiła sobie z wartości narodowych oraz chrześcijańskich jakie reprezentował mój ojciec i dlatego wykorzystano projekt mojego ojca do zadrwienie sobie z jego dzieci aby pozbawić nas nasze godności. Firmę nazwano jak organizację młodzieżowa, Orzeł Biały którą ojciec chciał reaktywować i nadano jej nazwę firmie śmieciowej wykorzystując przy tym umowy na jego wnuki, które tak bardzo miłował po swingowanej śmierci jego najukochańszych dwóch córek mnie i siostry. Aby dokonać kradzieży depozytów do programów windykacyjnych przez windykację na śmierci z jego projektu lecz zironizowanego.

CO TO JEST PRAWDA?

Kościół Katolicki nie UZNAJE ROZWODÓW A WIĘC WEDŁUG KOŚCIOŁA KOGO JESEM ŻONĄ? Obiektywna prawda jest kata , że dorobiono mi męża, który jest pod nazwiskiem Piórecki ale były mąż oddał swoją tożsamość komuś innemu i „przerobił” dzieci na inną tożsamość co jest oszustwem. Inna osobą jest obecnie ta która zawierała związek małżeński od tej, która występuje w dokumentach ponieważ uznano mnie w dokumentach IPN za żonę mojego ojca. Dla mnie poczta dorabia inne nazwiska przy pomocy Kościoła na łamach internetowych stronic, aby pasowało do dorobionego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Kościół nie chciał doprowadzić do uporządkowania naszych spraw . Mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk według dokumentów kościoła katolickiego jest kawalerem mimo, że brał ślub w Kościele Katolickim w Ostrowcu Świętokrzyskim. Z powodu wykorzystywania Klonów męża Jerzego Kaźmierczyka pod tożsamościami Dariusza Gudewicza, Dariusza Pióreckiego, Dariusza Kornaszewskiego i innych Prokurator Kilkowski z Torunia dokonał wejścia ABW do mojej jeszcze żyjącej mamy na ulice Bohaterów Westerplatte 1/1 aby powiązać męża z utworzonymi jego klonami przez adres. Gdy mama żyła mąż tu nie mieszkał i nigdy nie podawał tego adresy do korespondencji ponieważ wcześniej nie zmieniał adresu z powodu stałego miejsca zameldowania Miedzna Drewniana. Komornik w celu uwierzytelnienia dokumentu potrzebnego dla zalegalizowania swoich oszustw dla Kornaszewskiego i spółki SOFT-ART starał się dokonać windykacji KM 44/13 dla fałszywej spółki na Mazurach. Dane kreowane są aby pasowały do nowego aktu urodzenia moich dzieci, gdyż były mąż zmienił nazwisko z Piórecki na Kornaszewski po rozwodzie w 2004 roku. Zawarł drugi związek małżeński związek z Ewą Machowską z domu Niewczas w Kościele Zielonoświątkowym. W aktach Kościoła widnieje zapis, że jest Piórecki i nie ma wzmianki o jego zmianie nazwiska. Z Kościoła Katolickiego w Białymstoku, początkowo przysłano dokumenty, że dane o pierwszym ślubie pochodzą z Księgi Chrztów, co jest nieprawdą, ponieważ chrzciłam się w Starachowicach. Po interwencji przesłano właściwe dane ale na kopercie widnieje tradycyjnie błąd w nazwisku. Ponieważ na adres w Starachowicach nie dochodziła cala korespondencja poprosiłam aby przesłać list na adres teściów. Obecnie wykorzystano ten fakt aby dorobić adres w celu dorobienia genealogii dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Postanowiono zniszczyć nasze małżeństwo, aby ukryć przestępstwa i nastawić na nas nasze rodziny. Nich Bóg im wybaczy bo nie wiedzą co czynią. Prawda musi być wyjawiona, gdyż obecnie kłamstwo doprowadziło do niszczenia wszystkich narodów. Nowe Akty moich dzieci miały posłużyć do windykacji alimentów obcego męża, któremu chciano dopisać dzieci Pióreckiego, który nie płaci alimentów i posiadał wyrok za znęcanie się nade mną. Ludzie są opłacani za podawać się za moich mężów oraz kochanków, w celu uwierzytelnia kłamstw.

Celem jest dorobienie dokumentów dla fałszywego kręgu spadkobierców naszej rodziny cesarskiej . Moi rodzice nie żyją i do dziś nie mają należnego im grobu, gdyż wartości jakie kreują ich wnuki wskazują ważny aspekt życia sprzeczny z chrześcijaństwem i zaprzecza zdrowemu rozsądkowi. Nikt z rodziny nie poczuwa się do partycypowania w koszach postawienia pomnika. Moi rodzice a dziadkowie dla wnuków byli szlachetnymi ludźmi i godni pamięci. Pismo Święte pisze jak należy postępować z takimi osobami. Nawet po śmierci są Oni przykładem męstwa i wzorem jak godnie żyć. Postawienie pomnika wypada każdemu kto jest dobrze wychowany jeśli jest w stanie odłożyć nawet w ratach na tak ważny cel. Zabrakło podstaw w wychowaniu w duchu zielonoświątkowym. Kościół Katolicki podmieniał dane i wprowadził to również do Kościoła Zielonoświątkowego. Zaczęto tworzyć bractwa zamiast społeczności. Brak szacunku okazuje się obecnie nawet w stosunku do żyjących rodziców. Nie umiejętność wysławiania się oraz traktowanie ludzi dorosłych jak równych sobie bez okazywania im należnego szacunku prowadzi do destabilizacji narodów i znieczulicy społecznej. Doprowadzono do uniemożliwienia postawienia grobu dla moich rodziców. Podstawiono za nas osoby i pozbawiono nas możliwości egzystencji abyśmy nie mogli się obronić. Groby miały być zawłaszczone przez naszych uzurpatorów. Wychodzi na to, że rodzina sprzedała swoja godność i poświęciła swoje dobre imię za przysłowiowe 30 srebrników. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Sprawiedliwy z trudem dostanie się do nieba , a gdzie się podzieje bezbożny lub grzesznik?

Kreowanie kręgu spadkobierców jest widoczne w Aktach Urodzenia tworzonych przez Urząd Miasta maszynę śmierci traktującą ludzi jak odpad bądź drób , co jest widoczne w pogardzie do wartości narodowych. Klonują te same osoby na klika tworząc im różne tożsamości i posługują się zmarłymi nie dając im odejść w pokoju naruszając ich godność po śmierci.

Już wiadomo dlaczego i jak podmieniono dane Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej. Ponieważ przekazano, że jej matka to Marcjanna, zamiast Marianna, w tym miejscu dorobiono klona osoby, dlatego brak jest jej w systemie komputerowym, ponieważ linia jest dorobiona i pod nią umieszczaj moje dane.

Wodociągi odpowiadają do głównego wodomierza za stan wody, a po tym punkcie sąsiedzi mogą robić co chcą. Czyli służby KGB mogą nas truć wewnątrz instalacji i nikt nic nie zrobi? Współpracują z Sądem w celu fałszowania i dorabiana akt dla fałszywego kręgu spadkobierców.

W Umowie śmieciowej której funkcje zarządcy przejął UM Starachowice, który nadal funkcjonuje ale skrycie. Ostatnią osoba był pan Pałka, posiadający umowę na wodę, gdyż jeden był licznik na tej nieruchomości. Wspólnota wystąpiła o rozdział pionów co dokonano, ale bez możliwości rozdziału pionów na mieszkanie pani Heleny Surma i wówczas żyjących moich rodziców. Zaznaczono,że istniej możliwość założenia nowego przyłącza dla Pani H Surmy. Celem tego było dorobienie sprawy po śmierci rodziców o wodę dla pani Heleny Surma, która miał służyć do podmiany akt na sprawę spadkową. Z tego powodu powołuje się pani Surma na nieistniejące osoby pod tym adresem w celu dorobione danych dla fałszywego kręgu spadkobierców, aby podszyć się pod moją rodzinę. Świadczy o tym powołanie się w Akcie Notarialnym z 2001r roku na działkę 29 i prośba do Urzędu Miasta o zmianę numeracji, co dowodzi ze podszyła się pod moją nieruchomość przy Ul. Nad Kamienna 25 działka 29, jeszcze gdy żyła moja babcia, co stanowi naruszenie dóbr osobistych. Urząd Miasta wpisywał kolejnych fałszywych spadkobierców a obecnie przerodził się ten twór w Zarządzenie Zasobami Ludzkimi. Dlatego w pełni świadomie UM Starachowice jako Maszyna Śmierci feruje wyroki śmierci, aby napędzać programy bankowe dla kolejnych pokoleń morderców Fałszywego Spadkobierców Rodziny Carskiej. Urząd Miasta z premedytacją poodmieniał sprawy aby dorobić alibi dla fałszywego kręgu spadkobierców dziś przez Komornika sądowego Nowaka dla pani Wiktorii Hall Kornaszewskiej. Aby przejść na nazwisko Hall, trzeba odnieść się do rodziny Idziak, która znakomicie się umocowała w Hollywood czyli Holl-y-wood, a przykładem są filmy tworzone na osnowie przeżyć ludzkich i dramatów oraz ich wizje przyszłości przedstawiane na ekranach. Nagrodę „OSKARA”za efekty specjalne do filmy „ Helikopter w Ogniu” otrzymał Sławomir Idziak , bliska rodzina piotra Idziaka meża siostry. Można w ten sposób łączyć nazwiska i powstanie z Holl , Hall, Hallików, oraz z Wood, Woodsok i tak dalej itp. System komputerowy dodaje kolejne nazwiska i wydaje swój wyrok, widoczny w internecie ,,czy chcesz poznać datę swojej śmierci”. Wszystko precyzyjnie zaplanowane. Mordercza machina działa i próbuje zastępować Boga typując kolejne ofiary ich zbrodni. Dlatego na mojej nieruchomości przy ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, dorabia się „alibi genealogiczne” dla rodzin obecnie przez panią Helenę Surma, i jej córkę Daniele Słodkiewicz zwaną Danutą. Odpowiednik zaplanowany do podmiany to rodzina pani Danuty Gibalskiej na moja carska rodzinę. W tym celu podmieniane są adresy , ponadto Beaty Pałki z mężem Dariuszem pod tym samym adresem Koszarskiej (której matka była na wojnie w Libii) i pod tym samym adresem obecnie pani Pokory Beaty z mężem Wojciechem (w korporacji Donau Dnepr Pokorskich), oraz na poddaszu po drugiej stronie Pani Danuta Gibalska , która na krótki czas przeprowadziła się na ul. Harcerską , po czym ponownie powróciła pod swój adres w celu dorobienie adresu.

 

Zbiegiem okoliczności jest to, ze były mąż mieszkał z Ewą Machowska wówczas w konkubinacie obecnie żoną Ewą Kornaszewską, pod adresem na Harcerskiej, które to mieszkanie wykupił jej były mąż szef Straż Pożarnej w Województwie Świętokrzyskim. Pani Gibalska po powrocie z ulicy Harcerskiej pojawia się z jako opiekun pobierający pieniędzy na dziecko córki. W świetle dowodów pada podejrzenie, że udaje opiekuna mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej. Moje dane właśnie pojawiły się pod jej adresem, czyli moja siostra musiała je tam umieścić na co dowód przekazał mi Urząd Miejski. Paradoksem jest to, że akta z Prokuratury z Ostrowca Świętokrzyskiego zostały samowolnie przesłane pod pozorem mojego odwołania do Sandomierza co było nieprawdą. Do tej sprawy wykorzystano fikcyjnego Policjanta, który chciał mnie zwabić w sylwestra na przesłuchanie z własnego doniesienia. W dodatku zdublowano moje dane do sprawy przesłuchanie z mojego wniosku o zwrot dziedzictwa rodowego w sylwestra grudzień 2012r. w sprawie już zamkniętej. Jak widać w serialu pt’” Ojciec Mateusz” pojawiają się wątki z naszego życia i osoba policjanta Gibalskiego. Dodam, ze śledzeni byliśmy z Sandomierza gdy wracaliśmy z Kurii Biskupiej ,i na trasie pobił nas były Policjant, który sam określił, że nas śledził mówiąc, że za nami nikt się nie ujmie. Serial ten ujawnia rzeczywistość jaką jest współpraca służb Państwowych czyli Policji ze służbami Kościelnymi czyli Kapłanami. Płacono ludziom aby podawali się za moich mężów i kochanków, aby dorobić fałszywe linie genealogiczne potrzebne do kradzieży pieniędzy. Posunięto się do wykorzystania dzieci, aby sfałszować tożsamość mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyka. Widoczne jest świadome działanie Prokuratora Kilkowskiego, który wydał bezprawnie polecenie wejścia ABW do domu mojej mamy, by wykorzystać fakt zameldowania moich dzieci wówczas na tymczasowo Adama Kornaszewskiego, oraz Jakuba Pióreckiego i Marty Pióreckiej, aby dorobić nową tożsamość mojemu obecnemu mężowi jako Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Obecnie do nazwiska Piórecka dorabiają tożsamość jako Bochyńska- Kazimierczyk pisaną przez „ZI”.

Pani Helena Surma dorabia dane dla następnych osób, co za tym idzie tworzy listę następnych ofiar do Maszyny Śmierci Urzędu Miejskiego dla METROPOLIS. Wpisano do wniosku o wodę w sądzie, nieistniejące osoby pod naszym adresem np. Dorotę Idziak. Wcześniej wodociągi wpisały Helena Surmę pod nasz adres a nas pod jej adres. Obecnie Komornik dopisuje moją siostrę pod windykacją Asekuracja Sopot, (sprawa po śmierci mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego w 2007 roku. przerzucona po śmierci na mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską po jej śmierci w 2010roku umorzoną z mocy ustawy, gdyż wierzyciel nie ponowił swoich roszczeń w rok po śmierci). Spadek po rodzicach został przejęty z dobrodziejstwem inwentarza toteż nie ma możliwości w sześć lat po śmierci taty i w trzy lata po śmierci mamy w jakikolwiek sposób przejść na majątek po moich rodzicach na nas a tym bardziej nierealne jest przejście na Kornaszewskich, gdyż rozwiodłam się jako Piórecka w 2004roku, a były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski w 2005 roku/ Ja zmieniłam na panieńskie nazwisko dopiero w 2007 roku, a w 2008 roku ponownie wyszłam za mąż, dlatego dorabianie byłego męża do spadku po moich rodzicach jest oszustwem i przerabianiem obecnego męża Jerzego Kaźmierczyka na Kornaszewskiego. Aby pasowało do Oświadczenia Woli, w którym jest napisane że mój obecny mąż miał prawo korzystać z depozytów przed zawarciem związku małżeńskiego ze mną . Dlatego przerabiane są moje dane przez Komornika na Kaźmierczyk-Bochyńską , co sugeruje, że wyszłam za mąż za Bochyńskiego co jest oszustwem. Jestem z domu Bochyńska!!!. Ponieważ nie był Piórecki noszący nazwisko Kornaszewski moim mężem jako Kornaszewski przerabiają obecnego mojego męża, na Kornaszewskiego aby dokonywać kradzieży naszych depozytów rodowych, do których nikt oprócz nas nie ma prawa, a co jest obecnie wykorzystywane do programów bankowych dla fałszywego kręgu spadkobierców.

Image

Komornik windykuje siostrę Beatę Marię Idziak, pod depozyty rodowe i według windykacji podaje ją za mnie, gdyż wcześniej windykowano mnie mimo braku mojego długu !!! z Kornaszewskim za dług mojego ojca!!!. Czyli Kornaszewski nadal podaje się za mojego męża, aby przejść na majątek po moim tacie i dorobiono dla mnie nowego męża. Potrzebna była moja metryka ślubu z Kornaszewskim która nie istnieje ale jedynym przejściem był wadliwy zapis w danych przekazanych z Urzędu Sanu Cywilnego w Białymstoku do Gminy Brody, co już naprawiono, ale jak widać nadal funkcjonują fałszywe dane i są używane dla fałszywego kręgu spadkobierców i używane przez fałszywe windykację dokonując kradzieży naszych depozytów rodowych, przez tajny system bankowy przy pomocy euroclear.

Należy dodać że pierwszy uruchomiony euroclear w Polsce był w Banku Śląskim jako szybki przelew pieniędzy. Stało się to w momencie, gdy spółka Sof-Art, zaczęła mieć problemy finansowe. Wówczas aby przelać pieniądze do kontrahentów, pomijając komornika, można było jedynie wpłacić je przez euroclear. Pierwsze zajęcie konta było na zlecenie PFRON i to przez ich bałagan.(zagubiono dokumenty ugody na których podstawie wpłacane były raty, brak wpłat z powodu kradzieży byłego księgowego, który nie wysyłał wpłat do PFRON, ale je kradł)

Księgowy pan Krzysztofa Banasiewicz dokonał ogromnych strat w spółce i doprowadził do sytuacji, że nie było żadnych dokumentów, gdyż nie prowadził księgowości. Jak widać prowadził skrycie aby dorabiać alibi dla zawłaszczonej naszej spółki i tworząc jej historie dla naszych klonów i klonów spółki , po czym zablokował system księgowy Symfonia w pierwszym komputerze SOF-ART. Został ukarany i najprawdopodobniej rozliczał nadal spółkę dla byłych struktur UB, dorabiając windykacje na Liski Stare Juchy czyli Lipnie gmina Biskupice. Banasiewicz pracował w Radomiu jako księgowy co daje światło, że nadal pracował dla Klona spółki SOF-ART, gdzie był nadal księgowym. Osobiście przelewał na swoje konta przelewy z SOF-ART, na uczelnie swoich dzieci, co może mieć związek, że podawał się za właściciela.

2003 roku spółkę SOF-ART zakupił Jerzy Kaźmierczyk.

W 2006 roku doszło do aresztowania męża na zlecenie polityczne jak nas poinformował Janusz P. pana Aleksandra Kwaśniewskiego po uzgodnieniu z Bankiem UBS.

Aresztowanie nastąpiło z doniesienia Czesława Daleszaka, którego poznałem w Hucie Ostrowiec gdzie był dyrektorem jednego z zakładów, a ja pracownikiem.

Prokuratura w celu ukrycia zleceniodawcy zamieniła sprawę na prowadzoną z urzędu przeciwko wszystkim moim spółkom PPH APE, SOF-ART, Marmoroc-Polska i wszelkim zadłużeniom prywatnym. Była to sprawa III K 207/07 potem ukarano innych chociaż nie wykonywali żadnej pracy. Ukarano wszystkich aby ukryć kradzież pieniędzy przez Fałszywy Krąg Spadkobierców stworzony przy udziale rodziny Gudewicz, Maksalon, Mazurek, Podczaskich i innych.

Pierwsze akredytywy spółek męża były przygotowane przy pomocy klona rodziny Gudewicz, pana Gurewicza Prezesa Campanies House korzystającej z depozytów carskich.

Akredytywy te stały się przedmiotem zawłaszczenia na utworzone klony spółek.Image

W sprawie tej wyjaśniłem i omówiłem majątek carski, który SR w Kielcach uznał jako udokumentowany nieobjęty.

W przygotowaniach do sprawy prokuratura przygotowała badania psychiatryczne w oparciu o zachowania biznesowe z 2002 roku Dariusza Pióreckiego byłego właściciela spółki SOF-ART. Nadto przypisano mnie zachowania Dariusza Pióreckiego z jego sprawy alimentacyjnej dążąc do podmiany mojej tożsamości i fizycznej likwidacji.

Image

Image

Image

Dziś jest wiadomym, że WSI zaplanowało działania wobec spółki SOF-ART i rodziny carskiej w Polsce w 2000 roku dążąc do jej likwidacji. Wykorzystując dane Zarządu spółki z 2000 roku dokonano otwarcia klonów Spółki SOF-ART na nazwisko Prezesa Dariusz Piórecki w wielu krajach, wykorzystano spółkę do naruszania depozytów carskich. Zakup spółki SOF-ART w 20003 roku przez Jerzego Kaźmierczyk i rozwód Bożeny Pióreckiej z Dariuszem Pióreckim w 2004 roku uniemożliwiły klonom spółki SOF-ART korzystanie z depozytów co spowodowało podawanie się za nas Bożenę Piórecką i Jerzego Kaźmierczyka innych osób w tym Beaty Idziak i Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Wykorzystywane było Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego. Dążono do podważenia informacji o rodzinie carskiej ujętych w aktach wojskowych STAR przez zbudowanie fałszywej opinii psychiatrycznej na podstawie pism Dariusza Pióreckiego do spraw alimentacyjnych. Dokonano w ten sposób podmiany tożsamości. Akta wojskowe STAR zostały odtajnione jesienią 2012 roku przez IPN w wyniku działań naszych Pełnomocników i udostępniono nam w IPN Kielce.

Obecnie zarzuty w opinii psychiatrycznej zostały postawione na podstawie pism Dariusza Pióreckiego. W związku z działaniami zmierzającymi do podmiany mojej tożsamości Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego i Bożeny Bochyńskiej Kaźmierczyk na Bożenę Kornaszewską wynikają z zaplanowanych jeszcze działań przez WSI w 2000 roku, które doprowadziły do utworzenia klonów spółki SOF-ART na nazwisko Piórecki.

W czasie pobytu w areszcie Komornik doprowadził do wysprzedaży terenu Lipie Henryk Szyb 1 przy pomocy klona spółki SOFT-ART, podstawienia klona mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmerczyk pod nazwiskiem Bożena Piórecka po zmianie nazwiska Bożena Bochyńska zamieszkała Lipie Henryk Szyb 1. Osobę tę zastąpić miała siostra Beata Maria Idziak.

Wykorzystując weksle podpisane dla PFRON przez zarząd spółki SOF-ART wyprowadzano przez windykację komorniczą depozyty przy udziale osób podszywających się za nas. W sprawie windykacji Invest Bank Ko 194 o Laptop występowały trzy osoby Filomena Jadwiga Bochyńska, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Beata Maria Idziak pod fałszywym adresem. Zostało to na kopertach zamienione na osoby Filomena Jadwiga Bochyńska, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Bochyńska. Świadczy to o podstawieniu pod Bożenę Bochyńską Beaty Marii Idziak. Należy dodać , że w tłumaczeniu Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 w 2009 roku i przekazanym do UBS i FED widnieje po zmianie nazwiska w 2007 roku Bożena Bochyńska. Należy dodać, że w sprawie z własnego doniesienia Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk doprowadzono do aresztowania z artykułu 276 kk o podarcie wydruku komputerowego z powodu nie ujawnienia danych Prokuratora dokonującego przesłuchania w celu późniejszej podmiany osób. Sprawie nadano numer Ko 194 i Ds 207/13 co wskazuje na próbę podważenia Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i podmiany akt w sprawie III K 207/07. T

akie działanie spowoduje podstawienie Beaty Marii Idziak jako klona siostry Bożeny Bochyńskiej pod Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu jego zawłaszczenia dla Fałszywego Kręgu Spadkobierców. Jest to dowodem na świadome doprowadzanie do śmierci rodziny carskiej z powodu kradzieży depozytów i udziału Skarbu Państwa w tym procederze. Działania przeciw spółce SOF-ART rozpoczęły się z inicjatywy Wojewody Kieleckiego w 2004 roku.

W latach 60-tych sprawy sądowe o zasiedzenie rodziny Mazurek na ulicy Nowowiejskiej w Starachowicach prowadził Sędzia W. Merta. Stworzono tam szereg klonów rodziny dla Kuźbik, Kubik, Kużbik. Ten sam manewr został zastosowany w 2012 roku przez SSO W. Metra, który przekazał sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej z SO Kielce I C 2627/10 z naszego powództwa do SR Starachowice do sprawy I Ns 716/10 z powództwa Waldemara Maksalona zmieniając ,,Ź” na,,Ż” w nazwisku Bożena Bochyńska-Każmierczyk.

Pan Wademar Maksalon rozpoczął przy pomocy Sądu dokonywać windykacji nas przez poszukiwanie Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej i windykować należności przy pomocy Komornika.

Dokonano podmiany rodziny carskiej na współpracującą z Urzędem Bezpieczeństwa rodzinę Waldemara Maksalon i poszerzano stale krąg spadkobierców w celu i poszukiwania ich długów w celu windykacji depozytów carskich.

Aby ukryć dokonane przestępstwa posłużono się najbliższą rodziną i dziećmi aby wykorzystać ich DNA do ukrycia dokonanych matactw i kradzieży.

Zamierzano przy pomocy matactw i fałszerstw w sądzie wykorzystując immunitet sędziowski zawłaszczyć dziedzictwo rodowe Rurykowiczów, oszukać Boga i Dane Błogosławieństwo. Po podmianę akt w Sądzie zamierzano wymordować rodzinę carską łącznie z tymi, którzy ich wydali.

 Image

Image

Najukochańszy mój Ojciec przewidział swoja śmierć, gdyż wiedział o systemie morderczej machiny śmierci. Moja Kochana Mama wiedziała, że odchodzi, gdyż znała działanie i zbrodnie METROPOLIS. Każdy człowiek odpowie przed Bogiem za każdy czyn dobry czy zły.

Niech Bóg im przebaczy, bo nie wiedza co czynią.

Z Bożym Błogosławieństwem
Jerzy Kaźmierczyk i żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

METROPOLIS Granica Życia

Image

Starachowice 13.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk,
Bohaterów Westerplatte1/1,
27-200 Starachowice

Papież Franciszek

Prezydent RP

Bronisław Komorowski

List Otwarty

Z powodu zlecenia politycznego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do uruchomienia, działania wywiadu przeciwko naszej carskiej rodzinie, wykorzystano różne instytucje państwowe i społeczne, do niszczenia naszej rodziny. Z powodu ciągłości władzy Rzeczypospolitej Polskiej, spoczywa obowiązek naprawienia szkody przez obecnie pełniącego obowiązki Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Działania WSI zostały zaplanowane już wcześniej i wykorzystano do tego Dariusza Pióreckiego z którym się rozwiodłam w 2004 roku a który po rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Zaplanowanym celem działania służb od lat było umieszczenie na naszej nieruchomości Domu Publicznego, aby dokończyć dzieło naszego zniszczenia w miejscu.

W tym miejscu w 1924 roku wymordowano moją rodzinę wraz z żydowskimi pracownikami. Program zniszczenia naszej rodziny opiera się na bazie diamentowych szachów Romanowów, Program pornograficzny Corporacji Donau Dnepr, której Plan przestawiłam w Prokuraturze zmierzający do wprowadzenia Jednej Religii za którą stoi nierząd i okultyzm.

W 13 rocznicę zakupu nieruchomości w Lipiu Henryk Szyb, która to nieruchomość została zlicytowana przez komornika i zakupiona ponownie przez nasze Klony, z naszych depozytów rodowych zapowiedziano uroczystość ogłoszenia Marii Królową Świata. W tym czasie jest zaplanowane przejęcie przez nasze klony wszystkich nieruchomości oraz naszej kolejnej daty likwidacji przez podmianę danych osobowych i początkowo był plan umieszczenia nas w domu Publicznym na Lipiu Henryk Szyb. Sąsiedzi, którzy się podszyli pod moją rodzinę rozpowiadali plotki, że mieszkam w stadninie koni a w Urzędzie Miasta poinformowano mnie, że mieszkam w Lipiu Henryk Szyb i wiszą tam moje firanki. Świadczy, to że z ktoś się podał za nas. Wymeldowałam się stamtąd oraz w tamtym roku wymeldował się mój najmłodszy syn. Najstarszy syn nadal tam widniej ale pod nowa tożsamością jako Adam Kornaszewski oraz jego ojciec jako Dariusz Kornaszewski. Ponieważ pan Kornaszewski jest tam zameldowany, chciano dokonać podmiany rodziny, w tym celu podmieniono moje dane ze ja jestem żoną Kornaszewskiego przy pomocy komorników. Mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk chciano podmienić dane osobowe przy pomocy opinii psychiatrycznych do których użyto pisma Dariusza Pióreckiego oraz jego Wyrok o znęcanie nade mną. Co był przyczyną rozwodu w 2004 roku. Dowodem podmiany mojej tożsamości i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, są utworzone Klony spółki SOF-ART w której, podana jest data wpisu do KRS jako data utworzenia spółki. Spółka została założona w 1994 roku a obecnie datę utworzenia podano jako 2002rok. Utworzono również klona spółki pod nazwa SOFT-ART , którą podstawiono do wyprowadzenia mienia spółki SOF-ART, przy udziale ING Banku Śląskiego.

Rozpoczęła się na dobre gehenna, od 13 listopada 2000 r, w rok po śmierci dziadka Franciszka Jana Mazurka , (któremu Waldemar Maksalon dorobił fałszywy krąg spadkobierców w sprawie I Ns 956/09 oraz jej kontynuację po śmierci mamy jako I Ns 716/10, gdzie dorobiono fałszywy krąg spadkobierców)

Wykorzystano datę urodzenia mojej mamy 13 Październik 1937 rok, Pesel 37101305509 , Dowód Osobisty AHJ nr. 281757, lecz prawdziwą datą urodzenia mamy jest data ukryta w Kościele to 13 Wrzesień 1937, jako z domu Hrabina Tarnowska czyli Filomena Jadwiga Bochyńska. Mama ukrywała się rodzicami wcześniej pod tożsamością, Mazur (świadectwo Pierwszej Komunii na Mazur, oraz później Mazurek – z męża Bochyńska. Przerobiono obecnie po śmierci na Bocheńską z powodu, że podany zostały adres mamy i dane, do przysłania mojego DNA. Połączano to z wysłaną przez mamę do mnie na nazwisko Piórecka, przesyłkę na adres Piaseczno ul Księżycowa 9, gdzie znajdowało się moje DNA. Po wyjeździe do Szwajcarii w celu uruchomienia depozytów, dokumenty oraz nasze rzeczy zaginęły. Ponieważ mieszkanie wynajęte było od znajomego pana Mieczysława Pawlaka, właściciela Konsorcjum Polsko -Ukraińskiego, który uruchomił nasze depozyty bez naszej kontroli, świadczy to o użyciu naszego DNA , dla utworzonych naszych klonów, które obecnie podają się za nas.

Doszło do odkupienia przez byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie noszącego nazwisko Kornaszewski wraz ze mną jako wspólnota małżeńska w dniu 13 listopada 2000roku, od naszej spółki SOF-ART , nieruchomości z blokiem mieszkalnych, gdzie mieszkaliśmy, w Lipiu Henryk Szyb 1. Nosiłam wówczas godność Bożena Elżbieta Piórecka z byłym mężem Dariuszem Jerzym Pióreckim, a nieruchomość należała do naszej spółki SOF-ART w Lipiu Henryk Szyb 1, gmina Brody. Spisano AKT NOTARIALNY z dnia 13.11.2000.r Repertorium A 4567/2000, gdzie jest zapis, że mieszkamy oboje we wsi Lipie Henryk Szyb nr 1, kod 27-230 Brody. W dokumencie podany jest mój stary numer Dowodu Osobistego WL nr 5334137 oraz NIP 664 153-86-24, bez numeru PESEL.

Podana jest informacja, że do Rejestru Handlowego Spółek w Sądzie Rejonowym w Sądzie Gospodarczym w Kielcach nr 1937, który wydał poświadczony odpis dnia 19 lipca 2000 oraz stosowne do treści i zakresu pełnomocnictwa sporządzonego w Kancelarii Notarialnej dla Głównej Księgowej, która dokonała w imieniu spółki sprzedaży tej nieruchomości , dla której Sąd Rejonowy prowadził księgę 20.701. Gmina Brody sprzedała nieruchomość dla SOF-ART Sp z o.o., 12 lipca 1999 roku nr 2506/99. Dnia 19 czerwca 2000roku za nr 2085-3/2000 część działek uległa podziałom. Na mocy Pełnomocnictwa z dnia 13 listopada 2000roku w imieniu Spółki sprzedano nam wówczas prawo do wieczystego użytkowania działek : 346/20 i 346/19 i łącznej powierzchni 3842m kwa, wraz z prawem odrębnej własności budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 346/20 objętego księgą wieczystą KW nr 20.701. oraz prawo do korzystania z drogi dojazdowej. Utworzono tam obecnie Hotel pod nazwą Willa Rosochacz , która według świadków ma być siedzibą Domu Publicznego. Nazwa Rosochacz jest zbieżna z nazwa terenów Hrabiów Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, na którym znajduje się Osiedle Rosochy. W Ostrowcu Świętokrzyskim obecnie doszło do przeniesienia naszych kant oraz wykorzystano niegdyś utworzone konta firm wykorzystywane dla klonów. Są dokonywane operacje finansowe bez naszej kontroli. Dowodzi to, że tam znajdują się osoby podające się za nas.

Obecnie KRS podaje fałszywe dane na Piórecka w MARMOROC-POLSKA czyli wykorzystuje Akt Notarialny na klona oraz dorobiono inne dane na SOF-ART . Świadczy to o celowym świadomym działaniu służb specjalnych w celu naszej eksterminacji, czemu jedynie może zapobiec Prezydent Polski.

Po utracie domu zamieszkałam w domu po mojej babci Nad Kamienną 25 działka 29, , gdzie się urodziłam, z powodu , że już nie mogłam mieszkać w Lipiu Henryk Szyb 1 . Nadal jednak widniały tam moje dane osobowe oraz dzieci i byłego męża. Były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski i pod tym nazwiskiem nadal tam widniał. Wymeldowałam się dopiero po śmierci mojej mamy w 2010 roku i zameldowałam pod jej adresem na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, ale wówczas wynajęłam mamy mieszkanie . W Lipie Henryk Szyb gmina Brody koło Starachowic widniały moje dane również jako, Bożena Bochyńska oraz Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Dokonano tam powielenia mojej tożsamości na klony i doszło do dalszych destrukcyjnych działań. Podają się już osoby za mnie a moje dzieci i rodzina mają być zlikwidowane. Obecne moje aresztowanie w sprawie podarcia wydruku uzupełniającego moje własne doniesienie, ma na celu w przyszłości podmianę moich danych osobowych a wówczas moje dzieci znalazły by się w niebezpieczeństwie. Podano artykuł 276 kk, który mówi że posługuje się nie swoimi dokumentami a sprawie nadano sygnaturę DS 207 /13 co mogło by doprowadzić do podmiany akt i podłączenia ich do sprawy politycznej SO w Kielcach Sygn. akt III K 2017/07 zaskarżenie męża Jerzego Kaźmierczyka, gdzie zaskarżenie Czesława Daleszaka a jako wierzyciela, który z żoną musieli podać się za nas ponieważ otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego obecnie podali się za nas i umieszczono ich dane w nieruchomości odziedziczanej przeze mnie po mojej mamie, którą jej sprzedałam a która nie uwzględniona przez Sąd jako sprzedaż, natomiast Notariusz nie chciał unieważnić transakcji. Obecnie znikły moje dane i rodziny na tej nieruchomości, za która odmówiono mnie w Urzędzie Miasta wpłaty podatku. Chciałam wszytko uregulować do sprzedaży chciałam mieć wszystko uregulowane do transakcji twierdząc, że grunty te są zwolnione od podatku, co było nieprawdą. Urząd Skarbowy podał, że Lidia Daleszak otrzymała Oświadczeniem Woli od mojego ojca tą nieruchomość, co świadczy, że podała się za mnie a jej siostra Bożena Szwed podała się również za mnie w Szwajcarii. Sprawa miała służyć do wyeliminowanie nas ze środowiska, pozbawienia godności i na końcu likwidacji.

System tajnych służb wywiadowczych wykorzystany do maszyny śmierci METROPOLIS

Nazwę można wykorzystać do manipulacji jako METRO – POLIS i porównać do Trasy META -, METRO – POLIS , jako POLICJA.

Przez konta Marmoroc-Polska, jakie posiadała spółka w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie, dokonywano operacji, oraz sfinansowania projektów mojego ojca, w sposób niegodny człowieka, aby ośmieszać jego działo.

Image

Image

 

Dokonano finansowana programów EKO, śmieci (Orzeł Biały), recykling, koleje wąskotorowe Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec, (Bydgoszcz CENTORSTAL).

Rozpoczęto od reaktywacji Kolejki Wąskotorowej Starachowice- Iłża i sfinansowano zakup Kolejki Górskiej z naszych depozytów.

Pan Pawłowski z Warszawy jako firma stworzył dokumenty do Ubezpieczalni COFACE dla MARMROC-POLSKA, osobiście widziałam , gdy podał wydruki do COFACE Jerzemu Kaźmierczyk, czyli mojemu obecnemu mężowi do podpisu. Po tym Pan Janusz Pawłowski poinformował męża, aby dokumenty te przedłożył do Sądu w KRS. Zorientowaliśmy się, że są to dokumenty do innych celów niż planowano. Nigdzie nie zostały one użyte. Dziś możemy być pewni, że dokumenty, które zagięły zostały użyte do otwarcia klonów spółki Marmoroc-Polska.

Z powodu użycia wywiadu Prokuratura i Sądy nie działają prawidłowo uniemożliwiając przejecie utraconej kontroli nad uruchomionymi depozytami.

Pan Janusz Pawłowski określi Rząd jako „MAFIĘ RZĄDOWĄ” i ujawnił wykorzystanie przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego swojego stanowiska, do zaplanowanego zniszczenia męża.

Ponadto sam poinformował nas, że bez ich zgody nikt nie może nic kupić, ani sprzedać. Stworzyła się koalicja banków działających przeciwko nam. Obecnie już wiadomo, że posługiwali się naszymi danymi osobowymi, wykorzystując członków naszej rodziny i naszych znajomych, którzy się za nas podawali.

Pan Pomorski zachęcał męża do utworzenia na terenie SOF-ART zakładu utylizacji śmieci, co jak sam określił jedynie się opłaci.

Od tej pory staliśmy się się ofiarą ich działań i dodatkowo opłacano ludzi, którzy mieli nam szkodzić. Kto się nie zgadza na ich oszustwa jest niszczony a nawet likwidowany. Pan Stanisław Pikul poinformował nas o istnieniu drugiego numeru KRS Marmoroc-Polska. Pan Waldemar Maksalon fałszujący dla Metropolis genealogie zamiast zapłaty poszukiwał naszych długów.

Schemat znany z lat 50-tych i 60-tych w których uczestniczył SSP W. Merta. Powiązano mnie przez utworzony klon Bożena Piórecka i sfałszowane dane rejestrowe spółki Marmoroc-Polska i dokonano zajęcia komorniczego przez Komornik Gocał Kłapcię, wspólnego konta z męża którego nie było dokonując zajęcia konta firmy w celu windykacji depozytów carskich. Podstawiono konto spółki MARMOROC-POLSKA w Baku Ochrony Środowiska w celu windykacji depozytów carskich w banku UBS do sprawy I Ns 716/10 Sądu Rejonowego w Starachowicach. Dokonano również windykacji na rzecz Skarbu Państwa w kwocie nie przekraczającej 10 000,00 PLN słownie tysiąc złotych.

W Banku BGŻ miałam konto założone z moim adresem zamieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 gdzie jestem zameldowana w Starachowicach, po zwrocie części pieniędzy z Biura Prawne K9 w St. Gallen w Szwajcarii na moje konto, zaraz konto zamknięto. Przekazano nie pełna kwotę pieniędzy, o której poinformowało nas Biuro K9, co oznacza świadczenie usług dla osób podających się za nas. Bank BGŻ dorobił dane na adres teściów czyli do korespondencji Miedzna Drewniana gdzie nigdy nie zakładałam konta. Nadal przysyłane są ulotki, ale z taryfą bez wyciągów z uwiarygodnieniem, że nadal mam konto , gdyż jest to potrzebne do naszego adresu w Szwajcarii. Nasz adres zameldowania w Szwajcarii w ZURICHU jest Mutschelenstrasse i ten adres podany został do Biura Prawnego w St Gallen K9.

Ponieważ w Szwajcarii nie stosują podwójnych adresów wpisano mnie jako żonę Jerzego Kaźmierczyka pod adresem zameldowania mojego męża w Miedzna Drewniana. Powoduje to dalsze matactwa na rodzinie Męża co jest widoczne pozostawianych przez pocztę awizach do listów, które nie są przekierowywane do Starachowic na mój adres . Listonosz przyniósł tym razem samo awizo i szybko wyszedł aby nie odebrać odmowy przyjęcia pisma. Na dwóch awizo widnieje jedno Bocheńska-Kaźmierczyk oraz Bochyńska-Kaźmierczyk, podobnie jak dedykacja od Bohdana Żakiewicza w czasopiśmie ujawniająca prawdziwe nazwisko dziadków Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk. Jest to powtórne zawiadomienie w celu wykazani nie odebrania i załączenia do akt sprawy ze skutkiem doręczenia dla osoby nie istniejące pod danym adresem. Przepisy są kreowane do matactwa.

Wystosowaliśmy pismo do Kościołów o pomoc w wydostaniu się do Polski ze Szwajcarii oraz o pomoc w opłaceniu Biura Prawnego K9 aby uruchomić pieniądze rodowe, które miały posłużyć do odbudowy krajów przez rozwój gospodarki. Wykorzystano różne osoby w tym panią Bożena Szwed i jej męża Pan Andrew. Jej siostra podała się za córkę mojego ojca i Urząd Skarbowy przesłał dokument potwierdzający to oszustwo. W dokumencie tym widnieje zapis, że Oświadczeniem Woli mojego ojca Lida Daleszak otrzymała prawo do działki Nowowiejska 29. aby wykazać fałszywe związki rodzinne. Jest to dowodem uruchomienia depozytów przy udziale Urzędu Miejskiego i innych instytucji w Starachowicach, na nielegalnie prowadzone programy przez wykorzystanie fałszywego kręgu spadkobierców a kontrolowanego przez Skarb Państwa do chwili obecnej . Tłumaczy to bierność Prokuratury, Policji i Sądów i tolerowanie fałszywych dokumentów, które doprowadziły już do śmierci rodziców, oraz obecnie zmierzano doprowadzić do zamordowania mnie i męża w celu umożliwienia wykorzystania dzieci i ich nieświadomości do podmiany naszej carskiej rodziny. W windykacji komorniczej z dnia 28.08.2013 roku pojawia się Andrew oraz w przedwojennej Umowie Dobrowolnej wpisane jest imię Andrew Pociecha, pod które podszyła się sąsiadka Helena Surma w Akcie Notarialnych z 2001 roku. Stanowi to dowód podmiany rodziny. Biuro prawne w St Gallen, zostało poinformowane z Anglii o istnieniu jako prawdziwej potwierdzonej historycznie linii Romanowów, ale tak naprawdę, fałszywej linii genealogicznej na bazie której wytworzono ROBKSICZA. Miał to być Pan Schwartzeneger, któremu Gudewicz Maria oddała bezprawnie sygnet rodowy mojego ojca zawłaszczony prze jej ojca Bohdana Bochyńskiego. Maria Gudewicz Jest córką Bohdana Bochyńskiego, którego klonem jest Pan Gurewicz oraz Prof. Bohdan Żakiewicz. Maria Gudewicz nie ma prawa do dziedzictwa rodowego co ujawnione w Oświadczeniu Woli mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego. Dowodzi to, że Dariusz Gudewicz syn Marii podawał się jako kolejny klon męża Jerzego Kaźmierczyka. Z tego powodu Prokuratura Toruń spowodowała najście ABW do mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej aby dorobić mężowi Jerzemu Kaźmierczyk adres Bohaterów Westerplatte q1/1. Potrzebne to było dla osób wykorzystujących jego tożsamość Dariusza Pióreckiego, Dariusza Kornaszewskiego, Dariusza Kota, Dariusza Dąbrowskiego, Dariusza Gudewicza, Adama Kornaszewskiego. Z tego powodu mieli doprowadzić dla naszego zniszczenia.

Pan Janusz Pawłowski pobrał za swoją pracę dużą kwotę pieniędzy i więcej nic nie zrobił.

Później doszło do naszego wjazdu do Szwajcarii a do dokumentów i mojego DNA miały dostęp jedynie osoby, które otrzymały klucze, oraz brat pani Wielechowskiej, który przywiózł z naszego wynajętego mieszkania zdjęcia i dokumenty mojego dziadka i ojca. Prezentowałam je na Misji we Fryburgu w 2006 roku. Naszą nieobecność wykorzystano do zawłaszczenia dokumenty i projektów kontraktów, które zrealizowano przez nasze klony wykorzystując pieniądze z depozytów rodowych. Wykorzystano klony spółki MARMOROC-POLSKA , SOF-ART oraz PPH APE mimo że mąż ją wyrejestrował 31 grudnia 2007 roku. Od 1 styczna 2008 roku firma oficjalnie była zamknięta. Z powodu wystawienia akredytyw nadal się posługiwano jej klonami podczas gdy męża aresztowano z inicjatywy GBC Bydgoszcz zakupionej przez męża. Ukrywając ten fakt zakupiono ponownie GBC Bydgoszcz przez firmę DOMBAS z Ukrainy, ukrywając naruszenie depozytów carskich. Dziś mąż jest ponownie oskarżony za ich działanie, za które już przesiadywał karę z wyroku na zlecenie polityczne. Obecnie brakło im środków finansowych na dokończenie inwestycji LOTNISKO MODLIN. Według pana Stanisława Pikul sprawa w Toruniu, miała się odbyć bez naszej wiedzy. Celem był uzyskanie z nakazu zapłaty i windykacja kolejna depozytów rodowych przy pomocy komornika.

Mężowi zasugerowano, że jeśli praca metra dojdzie do końca zginie. Pokazano jaki schemat użyty został do MERTA. Jest to krzyż. Dlatego mam prawo w taki sposób wyjawić tajemnicę, z powodu, że Rząd Polski zaskarżył męża w sfingowanej sprawie w Toruniu oraz oraz dążył do podmiany akt w Sądzie przez opinie psychiatryczną tak dla męża jak i dla mnie. Dorobiono nam fałszywych mężów i żony oraz dla mnie kochanków, opłacając ich z kradzionych depozytów rodowych i rozpowszechniono opinie, aby pasowały do fałszywego kręgu spadkobierców. Doprowadzono do niszczenia mojej reputacji, które to dzieło rozpoczął były mąż Dariusz Piórecki, który po rozwodzie przybrał nazwisko Kornaszewski. Byłam wówczas ofiarą przemocy, co w rezultacie doprowadziło do rozwodu w celu uniknięcia dalszego niszczycielskiego działania przez tą osobę. Przerobiono moje dzieci na Kornaszewskie aby pasowało do kreowanego wizerunku , wykorzystując tragedie ludzi do ich scenariusza. Aby tego dokonać przerobiono windykacje na Kornaszewskich i już opublikowano Królową Ciemności Wiktorię Hall Kornaszewską, która miała być moim KLONEM dopisanego dziecka dla mnie, aby dopasować moje dane do fałszywej genealogii. Ponadto w stosunku do mnie, mieli gorsze zamiary, ponieważ planowano mnie umieścić w Domu Publicznym, a więc chodzi o zabicie duszy. Powielane są moje dane w celu uwiarygodnienia pomówień, oraz ich zatwierdzenia przez ludzi dla których byt doczesny i wygodne życie zasłaniają rozum.

SYSTEM DWÓJKOWY!

{Pokój 123 w UM w Starachowicach, gdzie wezwany został przez śmiercią mój ojciec , oraz w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach numer pokóju 123 należący do Wojewody Świętokrzyskiego}

123

pierwsza prawdziwa osoba oraz jej dwa klony powielane za każdym pokoleniem

Rodzice mojej mamy:

Franciszek Jan Mazurek czyli hrabia Jan Tarnowski

oraz Aniela Regina Mazurek z domu Maksalon czyli prawdziwa Księża Regina Glińska córka Franciszka Glińskiego.

Rodziców mamy przerobiono na inne rodziny czyli Jana Tarnowskiego modelarza z zawodu na Władysława Maksalona ślusarza jako hrabiego Władysława Tarnowskiego , który udaje brata mojej matki czyli ojca chrzestnego mamy oraz matkę Reginę Glińską przerobiono na Filomenę Nowak chrzestną matkę .

Dorobiono rodzicielstwo dla Maksalonów czyli dorobiono klony mojej mamy 123

Filomena Jadwiga Bochyńska

Filomena Bochyńska

Jadwiga Bochyńska

Rodzice mojego ojca to:

Brunon Bochyński czyli carewicz Aleksy Romanow pod różnymi tożsamościami wykreowanymi początkowo w celu ochrony życia przez Metropolie obecnie przez Meropolis jako narzędzie zbrodni. Matka mojego ojca to Księżna Róża Maria Lubomirska zamieniona na Marię Tarnowską.

Matkę mojego ojca zastępowała Bolesława Bochyńska z domu Podczaska, która wychowywała swoje dziecko Mariana Bochyńskiego z moim ojcem czyli dzieckiem swojego brata, gdyż jest to ukryta Maria Romanow.

Annę Wojciechowską pracującą w Sądzie a będącej rodziną Mazurek, przekształcono na Annę Romanow, aby paso do ul. Nowowiejska 29, gdzie dorobiono genealogię dla fałszywych Romanowów. Otrzymaliśmy książkę z Niemiec o rodzinie Olgi Romanov.

Dopasowano moje dane jako rożne osoby pod mój PESEL 63031012705 jednakowy dla wszystkich osób poniżej przestawionych jako moich klonów. Pod tym samym numerem PESEL osoby wykorzystywano również fakt zmiany mojego nazwiska i adresów dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej, między innymi:

Bożena Bochyńska, Bożena Piórecka, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk (faktycznie używane x2) Bożena Bochyńska-Kazimierczyk, Bożena Bochyńska-Każmierczyk, Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk, Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska, Jadwiga Bochyńska-Kaźmierczyk, Bozena Bohriska-Kazmierczyk(w Szwajcarii), Bozena Bochynska-Kazmierczyk, Bozena Bohynska-Kazmierzyk, Bożena Bochynska-Każmieczyk, Bożena Bodzyńska- Kaźmierczak (w odpowiedzi na moje pismo z Urzędu Miasta w Końskich. Urząd Miasta w Końskich sfałszował dane w Akcie Zgonu mojego ojca, tworząc jego klona, które użył IPN po czym zostało to sprostowane ale fałszywe dokumenty są bez żadnej kontroli)

Oraz mojemu dziecku Marta

Adresy od urodzenia do dziś:

ul. Nad Kamienna 25 Starachowice, (moje miejsce urodzenia)

ul. Ekonomii 5/6 Skarżysko- Kamienna (mieszkanie służbowe ojca jako Dyrektora PKS)

ul. Zachodnia 1/16 Starachowice (parter II klatka bloku w którym dorobiono z drugiej strony Stefana Mazurka i Wiesławę Główkę)

ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 Starachowice, którą to nieruchomość rodzice zakupili od UM w 2001 roku. (dawniej była to ulica Francuska, ale nazwę zmieniono dla fałszywego kręgu spadkobierców w PRL, aby pasowało do dorobionego w komunizmie dla Mazurka adresu pod ul. Francuska 8 przy Waldemarze Maksalon, oraz dorobiono przez Urząd Skarbowy pod adres mojego dziadka w nieruchomości jego dziadka żony ul. Nad Kamienna 25, dla Stefana Mazurka (udającego, że pochodzi z Radziwiłów) mimo, że nigdy tam nie mieszkał Stefan Mazurek!!!

ul. Broniewskiego 11/16 w Białymstoku (tam Ukończyłam Państwowe Studium Oświaty i Kultury w Warszawie) jako Bochyńska po ślubie Piórecka

Moje adresy już po zawarciu związku małżeńskiego:

ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 Starachowice

ul. Dr. Anki 23/1 , zmieniono nazwę na Konstytucji 23/1

ul. Konstytucji 23/9”B”

Lipie Henryk Szyb 1 gmina brody Iłżeckie

zamieszkania bez meldunku ul Nad Kamienna 25 działka 29 Starachowice (dom mojego urodzenia)

ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 Starachowice

Dorobiono dla mnie Bożeny Bochyńskiej -Kaźmierczyk, adres teściów MIEDZNA DREWNIANA 244 gmina Białaczów jako mój, który był jedynie przez pewien czas adresem do korespondencji , a jest to stały adres zameldowania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Bez wiedzy i zgody teściów przesłano korespondencję na ich adres z Prokuratury Rejonowej w Starachowicach, skierowaną do mojej siostry Beaty Marii Idziak, w celu podmiany mojej i męża tożsamości. Beata Maria Idziak nigdy tam nie mieszkała.

 

Pismo jakie złożyłam o Korektę do Sądu Rejonowego w Starachowicach, na temat fałszywych danych Doroty Maksalon w sprawie I Ns 56/13 spowodowało sfałszowanie Protokołu przez Sąd. Dorobiono Dorotę Gibalską oraz Dorotę Idziak, jako moją siostrę i podmieniono moje dane osobowe na adres pani Gibalskiej Danuty, której jak widać klony jako mojej siostry umieszczono na Batorego 8/18 w Katowicach.

Dorota Gibalska Dorota Idziak Dorota Tarnawa

Wynika z tego, że moja siostra Beata Maria Idzika pod zmienioną tożsamością wraz z byłym mężem Dariuszem Pióreckim udawali małżeństwo i podawali się za nas, uruchomiając depozyty rodowe na klony spółek męża Jerzego Kaźmierczyk. Dowodem jest dokument z Białegostoku z Kościoła, w którym drobiono l mnie metrykę urodzenia na Białystok jako Piórecką z domu. W protokołach podczas aresztowania mnie w sprawie Ko 194/13 i Ds 207/13 w dniu 28 sierpnie 2013 roku wpisano początkowo takie dane, co zauważyłam i usunięte.

W ten sposób starano się dorobić genealogie dla Doroty Tarnawa z domu Maksalon występującej w sprawie I Ns 56/13.

Jednocześnie zamierzano wykorzystać przez wywiad do podmiany naszego małżeństwa męża Jerzego Kaźmierczyk i mojego Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na fikcyjne małżeństwa:

 1. Dariusza Kornaszewskiego i Beatę Marię Idziak podstawionych za nas w dokumentach klona spółki SOF-ART w celu podmiany naszej tożsamości na Dariusza i Bożenę Pióreckich których zamierzano wykorzystać dalej zmieniając im nazwiska na Dariusza Kornaszewskiego i Bożenę Kornaszewską mających córkę Wiktorię Hall Kornaszewską.
 2. Adama Kornaszewskiego i jego narzeczoną z Białorusi, gdzie zaplanowano ślub w listopadzie w celu udawania małżeństwa Dariusza Kornaszewskiego i Bożeny Kornaszewskiej mających córkę Wiktorię Hall Kornaszewską i jednoczesnym uzyskaniem obywatelstwa Białorusi.

Podmiany tożsamości dokonano już wcześniej w sprawie III K 207/07 wykorzystując pisma Dariusza Pióreckiego do spraw alimentacyjnych i posługując się klonami spółki SOF-ART przez podstawienie nazwisk Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki po 2003 roku do Zarządu. Spółki.

Dokonano w ten sposób naruszenia depozytów carskich w UBS i FED. Wykorzystując DNA dziecka Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski i Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak do odzyskania zamków naszej rodziny Radziwiłł.

Włączając do sprawy I Ns 56/13 Heleny Surmy o przyłącze wodne Dorotę Idziak czyli Dorotę Maksalon po mężu Dorotę Tarnawę zamierzano połączyć ze sprawą I Ns 716/10 gdzie Sąd poszukuje Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej. Zamierzano dokonać windykacji depozytów carskich przez podszycie się pod nasze dane osobowe tj Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk.

Zamierzano tego dokonać przez podmianę sygnatur o tym samym numerze czego Przykładem jest korespondencja z UM Starachowice i prawdziwe dane Dariusza Pióreckiego.

 Image

Image

Image

Urząd Miast wydał dokument, o który się zwróciłam w celu wyjaśnienia powodu powstania podatku. W dokumencie wyjawiono fakt, że moje dane osobowe widniały pod adresem sąsiadki pani Gibalskiej, które zostały później usunięte. Po śmierci mojego ojca w miejsce gdzie powinny być wpisane moje dane jako osoby, która odziedziczyłam po ojcu ,brak jest tego zapisu a na nieruchomości widnieje jedynie pani Helena Surma obca osoba. Stanowi to naruszenie dóbr osobistych. Obecnie na to nikt nie zważa i dokonuje się w dalszym ciągu wpisywanie bzdur w dokumentach urzędowych i kreuje fikcyjny osóby dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Stanowi to dowód, że ktoś inny podaje się za mnie. Widoczny jest fakt, że pod moimi rodzicami umieszczono jedynie moją siostrę a mnie aresztowano, aby udowodnić, że nie jestem sobą. Moja córkę umieszczono jako właściciela nieruchomości i windykowana jest na śmieci. Córka nie ma długów i przebywa za granicą, a mimo to w urzędzie skarbowym prowadzą trzy windykację dla jej trzech klonów. W tym widnieje mój niedopłacony mandat, który jej przypisano. W Urzędzie Skarbowym widnieje ten mandat na córkę co może być dowodem, że po nakłonieniu mnie przez Martę, siostrę mojego Jerzego Kaźmierczyka, do stawienia się w Straży Miejskiej w Starachowicach, doprowadzono do podmiany mojej tożsamości dla niej. Stanowi to dowód na wykorzystanie jej tożsamości w celu podstawienia pod moje dziecko Martę Bochyńską. Usunięto moje dane Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jako córki mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego ojca, którego przerobiono również na trzy Klony! Jest to dowodem, że sfałszowano sprawy w Sądzie w celu podstawienia jedynie mojej siostry pod sprawy spadkowe i zawłaszczenia Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego dla Fałszywego Kręgu Spadkobierców. W dodatku zrobił to Invest Bank, który mataczył adresami i danymi. Pan Solorz Żak publicznie przyznał się do współpracy z WSI. Windykacje śmierci zrobiono na córkę, gdyż uznano ją jako jedyna osobę posiadającą mieszkanie, gdyż uznano mnie za zmarłą w celu umożliwienia windykacji depozytów przez windykację dzieci jako spadkobierców przez nasze konta bankowe. Jest kilka scenariuszy postępowania stosowanego do kradzieży pieniędzy i dorobionych fałszywych linii genealogicznych. Można zauważyć że w sprawach spadkowych po ojcu inne osoby się podają za mnie, gdyż ktoś posłużyły się moimi danymi osobowymi do wpisania mnie na adres Sąsiadki Gibalskiej Danuty. Obecnie Panią Danutę Gibalską przerabiają na na Dorotę Gibalską przez Sędziego w protokole, w sprawie I Ns 56/13 o wodę sąsiadki Heleny Surma. Dane tej Pani służą do kreowania fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Pani Helena Surma w Akcie Notarialny poprosiła o zmianę numeracji działki 29 , która przecież nie była jej własnością ale moich dziadków na ulicy Nad Kamiennej 25 i była połączona z Pociechą co ją wiąże z Klasztorem Służek w Przysusze, które sprzedały Pałac w Niezdowie należący do Księżnej Róży Lubomirskiej mojej babci. Depozyty rodowe zamierzano użyć do nikczemnych celów. Przy pomocy Komornika wykorzystując fikcyjne zadłużenia i nazwiska dla klonów zamierzano doprowadzić przed dniem urodzin mojej zmarłej trzy lata temu mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, 13 listopada 2013 roku (prawdziwa dana urodzin mamy to 13 września 1937 roku) do przejęcia mieszkania przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Celem było wprowadzenie Wiktorii Hall Kornaszewskiej jako ,,Królowej Ciemności” do mieszkania przed dniem 13.11.2013 roku. Zamierzano w ten sposób przed dniem ogłoszenia Marii Królowa Świata wprowadzić do mieszkania po rodzicach ,, Królową ciemności” jako symbol zniszczenia wartości chrześcijańskich w rodzinie jakie reprezentowali moi rodzice.

 

W związku z wielokrotnym zwracaniem się o pomoc, której już dziś wiem, że mogę jedynie otrzymać od Boga, pragnę zaznaczyć, że nigdy nie kierowałam się zawiścią , ani nie miałam na celu ujawniać błędów, innych, ale miałam na celu odkrywanie prawdy , która może przebudzić ludzi do życia w Jezusie Chrystusie. Przebaczenie jest w naturze Wierzących a wskazywanie prawdy nie oznacza krytyki. Nigdy człowiek nie pozna drugiego człowieka tak jak Bóg. Ładnie zrobiony opatrunek nie spowoduje zatrzymania gangreny, ale usunięcie przyczyny choroby. Ból z odkrywania prawdy jest cenny wówczas, gdy służy do ratowania innych z miłości do człowieka, aby każdy przejrzał się w Słowie Bożym i uznał swoją małość przed Bogiem wywyższając Jego Święte Imię, gdyż On jest jedynie godzien wszelkiej czci..

Z Bożym błogosławieństwem

 Jerzy Kaźmierczyk i żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

 

               W załączeniu przesyłamy projekt Józefa Ludwika Bochyńskiego, który zrealizowano i sfinansowano z depozytów rodowych zamieniając go na koniec na windykację jego własnej rodziny podmieniając ja na oszustów. Nadano doprowadzono windykacji komorniczej o numerze KM 44 dla Klona spółki SOFT-ART, co jest zbieżne z oznaczeniem jednego z Zawiadomień Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości o Lp.Dz 44/2003.

Zadrwiono w sposób niegodny człowieka i doprowadzono do aresztowania mnie jego córki , ponieważ sfałszowane są dane, że nasi rodzice mieli jedną córkę zamiast dwie, i wykorzystując symbolicznie jak zawsze numer Ko 194/13 zbieżny z wcześniejszą dorobiona przez Invest Bank sygnaturą sygn I C 194/09 , gdzie dorobiono adres dla siostry nieistniejący w Starachowicach i mimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza i z mocy ustawy umorzeniu spraw, ponownie nas windykują w sześć lat po taty śmierci i w trzy lata po śmierci mamy, jedynie na siostrę , gdyż ją rozdzielono ze mną aby powielić nas oraz pomnożyć tożsamość moich rodziców i podmienić ich dzieci na fałszywy krąg spadkobierców co widać w sprawie SR Starachowice

I Ns 716/10.

W Słowie Bożym jest napisane, uczeń nie jest większy od Pana jeśli mnie prześladowali i was będą, ale ufajcie Jam zwyciężył świat.

Potężny Boże, którzy stworzyłeś nas na wzór i podobieństwo swoje, wstań i osądź ziemię, niech każdy pokłoni się przed Tobą i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem w mocy Ducha Świętego. Amen.

Image

Image

 Urodziłam się w Starachowicach ul. Nad Kamienną 25. Jako małe dziecko nie zdawałam sobie  w jako sposób wyróżnił mnie Bóg. Otrzymałam rodziców , którzy  nie poddali  złu, a rodzice zawsze uczyli mnie jak żyć w prawdzie. Widziałam wokół siebie tyle szyderstwa , że chciałam dorównać innym aby być akceptowanym,. To było to czego  nie powinnam robić. Po burzach życia  zrozumiałam, że aby być  uczciwym i żyć w Prawdzie, trzeba nieraz zapłacić dużą cenę, gdyż prawda jest piętnowana a zło jest promowane. Człowiek nie tylko nie powinien poddawać złem za  zło i dobrem go zwyciężać, ale również zaufać Bogu i odważnie występować w obronie prawdy. Niesie to za sobą nieraz wiele  tragedii. Ludzi, którzy żyją w dostatku opisuje Słowo Boże, że są jak bydło można to przyrównać do drobiu. Nie kierują się miłością do bliźniego, ale  dobrem doczesnym. Za prawdę nieraz ludzie płacą życiem. My mocni w wierze przeciwstawiajmy się diabłu a ucieknie od nas. Chrystus już zwyciężył piekło, zło i szatana. W Jezusie Chrystusie  jest nasza siła i Jemu nich będzie chwała na wieki.

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Nowa Wieża Babel – METROPOLIS – Główna Winda Pater Noster

ObrazekStarachowice 07.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
ul. Boh. Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach

 Skarga na czynności Komornika

Dotyczy:

KM 1346/10 – III spis z inwentarza po śmierci Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, pierwszy spis był zrobiony w sprawie spadkowej I Ns 426/10 gdzie podmieniono rodzinę przerabiając spis z inwentarza na sprawę spadkową I Ns 395/10, obecnie dokonano kolejnego matactwa zmieniając spadkobiercę na Kazimierczyk-Bochyńską Bożenę i Idziak Beatę w celu ukrycia zadłużenia Starachowic przez utworzone klony.

KM 1828/11- Dotyczy powtórnej windykacji nieżyjącej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, za którą zostały spłacone wszystkie zobowiązania, którą zdublowano ożywiono i podstawiono Anitę Frankiewicz a za to obciążono Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk przeprowadzając windykację z depozytów przez konta bankowe w Ostrowcu Świętokrzyskim dostępne dla utworzonych klonów naszej rodziny. Obecnie ponownie następuje windykacja depozytów rodowych przez windykację zobowiązań Filomeny Jadwigi Bochyńskiej na utworzonego Klona w Ostrowcu Świętokrzyskim ,, Bochyńska-Kazimierczyk”

KM-391/07 i inne z wniosku Asekuracja sp. zoo. Sopot w celu wykazania powiązania Beaty Idzik przy pomocy Invest Banku, że jest ona jedynym spadkobierca po ojcu Józefie Ludwiku Bochyńskim w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli i podmiany rodzin. Ta windykacja była początkowo na koncie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i służyła wykazaniu, że jest to zadłużenie z tytułu prowadzenia rachunku bankowego w PKO BP Ostrowiec Świętokrzyski. Co stanowi dowód , że Beata Maria Idziak posługuje się moją tożsamością. Nadto wymienione zobowiązanie służyło wykazaniu fałszerstwa, że nazywałam się Kornaszewska w celu podmiany tożsamości mojej Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk.

KM 44/13 – Jest to fikcyjne zobowiązanie Skarbu Państwa w celu powiązania spółki SOF-ART Lipie Henryk Szyb 1 założonej w 1994 roku z utworzonym jej klonem z datą rejestracji 04.07.2002 roku przez wykorzystanie starego wniosku z 2002 roku o zmianie zarządu spółki i udziałów do KRS. Pierwszy wniosek z 2002 roku powodował,że Dariusz Piórecki posiadał 80% akcji i Bożena Piórecka obecnie Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk posiadała 20% udziałów. Kolejny wniosek złożony w 2002 roku do KRS powodował przejęcie 100 % udziałów przez Bożenę Piórecką obecnie nosząca nazwisko Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Finalnie spółka została w kwietniu 2003 roku zakupiona przez Jerzego Kaźmierczyk.

Komornik doprowadził do przejęcia nieruchomości Lipie Henryk Szyb przez utworzone klony, które wykorzystując naszą Tożsamość Bożeny Pióreckiej, zmieniła nazwisko na Bożenę Bochyńską i Bochyńską-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk przez windykacje komornicze wyprowadzali pieniądze z depozytów rodowych z Banków UBS i FED wykorzystując Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego. Wpisanie w dokumencie Piotra Główki pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 i nazwiska Kazimierczyk pisanego przez ,,zi” wskazuje, że Piotr Idziak wraz z Beatą Marią Idziak i Dariuszem Pióreckim obecnie noszącym nazwisko Kornaszewski posługiwali się naszymi tożsamościami i utworzonymi klonami spółek SOF-ART do wyprowadzania depozytów rodowych. Na Beatę Marię Idziak jest osobne doniesienie. Podmiana numeracji jest stosowana podobnie jak w latach pięćdziesiątych gdzie zawłaszczono nieruchomość Bolesławy Bochyńskiej i Mariana Bochyńskiego zamieszkałego Bohaterów Stalingradu 14 i podstawiono pozwanych Aleksandra Bochyńskiego i Tadeusza Wrońskiego zamieszkałych Bohaterów Stalingradu 12.

Obrazek

Nie zwrócono również pieniędzy za nieruchomość jak i ubezpieczenia wyrok z dnia 18.12.58 rok U rp 57657 Znak I Rw 111/59.

Po eksmisji Mariana Bochyńskiego obciążono go podatkami za tą nieruchomość co wskazuje na podstawienie jego klonów i matki Bolesławy Bochyńskiej z 19.03.1963 roku.Podobnie wykorzystano zawłaszczony przy pomocy Piotra Główki samochód marki Mercedes VITO do dorabiania fałszywych danych do tworzonych firm. Pierwszy samochód Mercedes VITO miał z PFRON miał numer rejestracyjny TST E606, po wypadku samochód należący do spółki SOF-ART został zmieniony i zmieniony numer rejestracyjny.

UZASADNIENIE

W dniu 28.08.2013 roku doszło do prób włamania i wejścia Komornika Zygfryda Nowaka w asyście Policji do mieszkania Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach bez wcześniejszego zawiadomienia i pozostawienia dokumentu o zleceniu działań przez Sąd. Po tych czynnościach nie pozostawił Komornik kopi Protokołów, które udostępnił dnia następnego. W Protokołach znajdowały się błędy które zostały częściowo poprawione w wydanych kopiach bez ich usunięcia w oryginałach. Podczas czynności Komornik stworzył dokumenty do zaplanowanego przestępstwa przez wykorzystanie danych osobowych Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk, oraz naszych sióstr Marty Cybulskiej z domu Kaźmierczyk i Wioletty Wiatrowskiej z domu Kaźmierczyk i Beaty Marii Idziak z domu Bochyńskiej.

Komornik zrobił po raz trzeci spis z inwentarza po śmierci Filomeny Jadwigi Bochyńskiej KM 1346/10 w dniu 28.08.2013 roku wpisując udział w tej czynności Beaty Marii Idziak i Kazimierczyk-Bochyńskiej Bożeny, wskazując na użycie klona jednej z sióstr męża wykorzystanej do utworzenia fikcyjnego małżeństwa z klonem Aleksandra Bochyńskiego w celu przeniesienia dziedzictwa Józefa Ludwika Bochyńskiego na rodzinę Bochyńskich. Dla ukrycia rodziny carskiej Józefa Ludwika Bochyńskiego i Mariana Stefana Bochyńskiego wychowywanych przez Bolesławę Bochyńską ( Marię Romanow) dopisano siostry Teresę,Konstancję, Cecylie i Jerzego z rodziny Brzezińskich jako dzieci Brunona Bochyńskiego.

W tym celu sfałszowano dane w 2009 roku na policji w Opocznie w jednym z Protokołów mężowi Jerzemu Kaźmierczyk zmieniono dane tworząc jego klona Józef Kaźmierczyk. Wykorzystano to do sfałszowania danych, że klon męża jest ojcem teścia Jana Kaźmierczyka. W celu uwiarygodnienia podmiany dokonał w Prokurator w sprawie Sądzie Okręgowym Toruń IIK 197/10 oskarżenia Jana Kaźmierczyka zamiast Jerzego Kaźmierczyka.

Jan Kaźmierczyk i Łucja Kaźmierczyk dokonali darowizny terenów dla zięcia Pana  Wiatrowskiego pod budowę domu.

Istnieje domniemanie, że wykorzystano nieświadomość rodziny i tą darowiznę do próby przekazania dziedzictwa Rurykowiczów dla rodziny Bochyńskich.

Starano się w ten sposób utrzymać wieloletnią pracę rodziny Brzezińskich, których nazwiska zmieniono na Bochyński i wykorzystywano ich do bezprawnego naruszania depozytów rodziny carskiej tj. rodzin Książąt Lubomirskich, Glińskich, Radziwiłł i hrabiów Tarnowskich itd. W Końskich dorobiono kolejnego klona Bożenę Bodzyńską-KaZImierczyk aby ukryć oszustwo ZNAK RP.070.3.2012r. Dodatkowo na kopercie wymieniono nazwisko utworzone przez Waldemara Maksalona Bożena Bochyńska-Kazimierczak i Jerzy Kazimierczyk łącząc dwa klony razem.

Obrazek

Jednocześnie zamierzano zatrzeć ślady po naszym małżeństwie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk próbując dokonać podmiany naszej tożsamości przy udziale Komornika i fikcyjnych windykacji z Sopotu.

Windykacja ta początkowo była windykacją Banku PKO BP z tytułu prowadzenia rachunku bankowego, gdzie windykował mnie mój własny ojciec Józef Bochyński a pieniądze pobierane były z depozytów rodowych.

Ta sama windykacja była przeprowadzona na nazwisko Kornaszewski gdzie zamierzano sfałszować dane, że nazywałam się Kornaszewska zostało to zauważone przez Sąd w Kielcach, który zarządał Aktu Ślubu.

Spowodowało to próbę przeprowadzenia tej przez windykację Beaty Idziak I PODSTAWIENIA AKTU ŚLUBU Dariusza Kornaszewskiego z Ewą Machowską z domu Niewczas.

Przy pomocy sprawy KM 44/13 w sprawie z wniosku Skarbu Państwa wykorzystano pusty weksel PFRON podpisany przez Dariusza Pióreckiego i obciążono nim klona męża Jerzy Kazimierczyk za działania Dariusza Pióreckiego, który wyprowadzał pieniądze z depozytów przez puste weksle na klony spółki SOF-ART na Mazurach. Występując w ten sposób podmieniono męża na Dariusza Pióreckiego.

Nasze Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk doniesienia przeciwko grupie Donau-Dnepr z 2011, 2012 i 2013 roku Prokuratura ukryła pod sprawą Ds 511/13 i Ko 511/13 określając ją jako sprawę o kradzież prądu, gazu i wody. Ukryto w ten sposób konta numeryczne, programy bankowe i nielegalne operacje finansowe.

Następnie w sprawie Ko 511/13 Prokuratura ukryła doniesienie i stworzyła postępowanie występując przeciwko żonie, że nie opłacam mediów, których faktury wystawiane są na nazwiska klonów użytych do kradzieży depozytów. Prokuratura ukryła przez to właściwą sprawę wyjaśniając , że dorobione rachunki są właściwe i obciążyła za nie żonę. Na koniec postępowanie umorzono rachunki pozostały.

Dowodem tego jest windykacja na klona przez „ZI” Bochyńska-Kazimierczyk Bożena KM 1828/12, którą Komornik już prowadził na kontach klona w Ostrowcu Świętokrzyskim. Była to faktura dorobiona na nieżyjącą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską. Obecnie uznano przez oszustwo dokonane przez MSW , że żona jest zaginiona i doszło do wytworzenia pod nią fałszywego kręgu spadkobierców.

Ponieważ komornik doprowadził do windykacji po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk udając , że nie żyję, aby przejąc majątek po moich rodzicach. Stanowi to dowód, że chcą zlicytować mój majątek po rodzicach tak jak gdyby przejął go mój mąż. Komornik chce obciążyć go za alimenty na utworzone klony dzieci w liczbie 6 aby dokonać podmiany z Beata Idziak. Komornik nie wpisał moich dzieci zameldowanych na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, aby ukryć fakt ich istnienia, a ja jestem jako inna osoba pod kolejną wykreowaną tożsamością przez komornika. Wpisał dlatego, że nie mam nikogo na utrzymaniu co w tym przypadku nie ma znaczenia ale jest potrzebne do podmiany rodziny.

Komornik nie wpisał dzieci, że są tu zameldowane Jakuba Pióreckiego Studenta Politechnik Świętokrzyskiej oraz Marty Bochyńskiej, która przybrała moje panieńskie nazwisko, która wcześniej nosiła nazwisko Piórecka. Komornik pominął fakt , że do 25 roku życia według przepisów prawa dzieci są uznane jako dzieci a ja mam nad nimi przyznane prawo gdyż oboje uczą się. Córka studiuje w Irlandii, ale nadal jest zameldowana na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Jedynie syn Adam Kornaszewski, który wcześniej nosił nazwisko Piórecki jest już dorosły i mieszka z jego ojcem na stałe w Irlandii. Z braku pieniędzy po dwóch latach studiów musiał przerwać naukę. Jerzy Kaźmierczyk jest moim mężem a była żona Katarzyna Kaźmierczyk, podawała się, że pod chodzi z nieprawego łoża z hrabiów Tarnowskich. Mój zmarły dziadek jest prawdziwym Hrabią Janem Tarnowskim ukrytym początkowo pod tożsamością Jan Mazur później pod tożsamością Franciszek Jan Mazurek. Fałszywi Hrabiowie z Dzikowa w Końskich chcą dorobić sobie genealogię na mojej nieruchomości przez dzieci z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża uśmiercając mnie za życia. Stanowi to dowód , że robi to dla nich Komornik Sądowy ponieważ podmienił nazwiska w Protokóle potrzebne do podmiany rodzin.

Ostatnim etapem po podstawieniu Aktu Ślubu Dariusza Pióreckiego i Ewy Machowskiej zamierzano dokonać podmiany naszej tożsamości, której wiarygodność miała być potwierdzona a windykacją alimentów dla Jakuba Pióreckiego. Zamierzano z powodu alimentów dokonać licytacji komorniczej mieszkania przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Po przejęciu mieszkania zamierzano przekształcić sprawę o przyłącze wodne I Ns 56/13 na sprawę spadkową i podmienić na sprawę karną przeciwko Bożenie Bochyńskiej, która jest obecnie moją żoną pod nazwiskiem Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Zamierzano wykorzystać sprawę decyzji o a badaniu psychiatrycznym w Prokuraturze w Kielcach VI Ds 56/07/Sp.

Jednocześnie dorobiono akta, że w sprawie VI Ds 56/07/Sp, zona występuje pod dwoma nazwiskami Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska. W sprawie tej połączono oskarżenie żony z Ireneuszem Wasilonkiem w celu połaszenia klona spółki Marmoroc-Polska z SOF-ART w celu wykorzystania kolona Bożena Piórecka ulica Westerplatte 1/1 z Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego. Takie połączenie powoduje wykorzystanie bezprawne naszych Pełnomocnictw dla dr Bohdana Żakiewicza, Piotra Waydla i Stanisława Pikula do uruchomienia depozytów rodowych przez spółkę Marmoroc-Polska.

Wydano również po raz drugi zarządzenie w sprawie IX K 383/09 SR Kielce na kolejne badania psychiatryczne podmieniając dane na kolejnego Klona Bożena Bocheńska-Kaźmierczak. Lekarka, która wydawała żonie zwolnienie lekarskie do sądu do tej sprawy nie żyje Pani Anna Marciniak Życińska. Prokurator się wycofał z ponowienia badań, a Sąd wydał ostateczne Postanowienie w Sprawie Odwoławczej Końcowej, że żona jest zdrowa wykazując, że Właściciel Zakładów Górniczych w Starachowicach jest żony Roman Bocheński. Wyjaśnione zostało również w Kurii Biskupiej pismo, że Rząd PRL przejął akta Romana Bocheńskiego później występującego jako Brunon Bochyński.

Połączenie mojej żony w jednym akcie oskarżenia z Ireneuszem Wasilonkiem byłym Prokurentem spółki Marmoroc-Polska Sp. zoo w Strefie Ekonomiczne i byłym wojskowym jest dowodem świadomego działania. Ireneusz Wasilonek współpracował z Panem Zającem właścicielem NORDKOM, który zdefraudował duże pieniądze z ING Bank Śląski, który doprowadził zawłaszczenia terenu Lipie Henryk Szyb na potrzeby utworzonych naszych klonów i klonów spółki SOF-ART. Dowodzi to na wykorzystanie prowadzonych spraw i byłego zarządu Marmoroc-Polska do wyprowadzania pieniędzy przez Euroclear do SSE Starachowice.

Dodam,że dr Bohdan Żakiewicz i Piotr Waydel Stanisław Piku, który miał udzielone Pełnomocnictwo w Tarnowie ⁻ umowy i Pełnomocnictwa łączące w sobie cztery adresy:

Lipie Henryk Szyb1

Miedzna Drewniana 244

Nad Kamienną 25

Radomska 29 SSE Starachowice.

Nadmienię, że Dariusz Piórecki występował pod Numer Pesel 60102109216 mieszka obecnie w Irlandii i zmienił nazwisko na Kornaszewski.

Podczas udzielenia przez Sąd Okręgowy w Kielcach miał Dariusz Piórecki adres zameldowania w Gdyni 81-377 ul Necla 15/5. w tym mieście mieszka syn Zdzisławy Lewandowskiej.

Wyrok rozwodowy IC 1965/04 z dnia 30 listopada 2004 roku rozwiązał związek małżeński Bożeny Elżbiety Pióreckiej z domu Bochyńskiej z Dariuszem Jerzym Pióreckim zawarte w 22.12.1983 roku.

Do chwili obecnej Jerzy Dariusz Piórecki, który zmienił nazwisko na Kornaszewski jest zameldowany na Lipie Henryk Szyb 1. Dowodzi to że dokonano kradzieży nieruchomości firmy SOF-ART w Lipie Henryk Szyb 1 i wykorzystywano weksle podpisane przez Dariusze Pióreckiego do PFRON do windykacji depozytów rodowych przez podszycie się Dariusza Pióreckiego który zmienił nazwisko na Kornaszewski i podszywał się pod Jerzego Kaźmierczyka jego żony Ewy Kornaszewskiej podszywającej się pod tożsamość żony Bożeny Pióreckiej później Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w celu wyprowadzania depozytów. Dokonywane jest wyprowadzenie depozytów przez Komornika dowodem jest Fałszywy Tytuł wykonawczy z 21.02.207 roku Naczelnika Urzędu Skarbowego SM6/453/07, który wskazuje na utworzenie klona spółki SOF-ART Spółka z o.o. Henryk Szyb gmina Brody i sfałszowano dane rejestrowe spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o, wpisano Bożenę Elżbietę Piórecką do zarządu spółki.

Ko 883/12 Prokuratura Centrum Zachód i Prokuratura Kielce Zachód podmieniają nasze dane na nazwisko Kaźmierczak III Ko 439/13 Nr E.3008.13/7, które stworzył Waldemar Maksalon w sprawie I Ns 956/08. Pracownicy urzędu Bezpieczeństwa byli bardzo dokładni dokładni. Prokuratura Okręgowa w Kielcach wydział VI do spraw przestępczości Gospodarczej ulica Sanndomierska 106 VI Ds 56/07/S z 22.11.207 rok wpisując dane Bożena Piórecka ulica Westerplatte 1/1, 27-200 Starachowice dokładnie w taki sposób jak jest w Oświadczeniu wydanym dla nas 28.06.2006 roku podpisane 30.06.2006 roku. Stanowi to dowód świadomego działania szeregu instytucji w celu dostosowania dokumentów do Oświadczenia Woli i stworzenia naszych klonów. ING Bank Śląski stworzył klona spółki SOF-ART pod nazwą SOFT-ART już w 18.09.2001 roku pod dokumentem podpisany jest Dyrektor Regionalny ING Banku Śląskiego w Kielcach Leszek Waksmundzki. Rok wcześniej ten sam dyrektor podpisał się pod właściwą nazwą SOF-ART ulica Grzybowa 1, gdzie w internecie widnieje przychodnia.

Komornik windykując spółkę SOF-ART dorabiał dokumenty na SOFT-ART co oznacza wyprowadzanie pieniędzy bez kontroli.

Dokument podpisany przez Janusza Smyczyńskiego z dnia 24.05.2005 roku opiewa na zarządzanie bondami ING na kwotę 20 milionów EUR. Jednocześnie ta sama kampania w dokumencie 15.11.2004 rok ujawnia depozyty emisje Banku Rezerw Federalnych z 1928 roku. Aby wyprać pieniądze uruchomiony zostaje FOREX AG czyli giełda internetowa, która na początku była grą.

Obecnie doszło do ujawnienia sfałszowania danych przez Beatę Idziak PESEL 5901240659087 NIP V4-1V8-07-V5. Paszport AU XYZ99XY.

Małżeństwo Beata Idziak z domu Bochyńska z Piotrem Idziak otrzymywali pieniądze od dziadków Anieli Reginy i Franciszka Jana Mazurków zamieszkałych Nad Kamienną 25, Starachowice. Po śmierci dziadków nadal otrzymywali pomoc od rodziców Filomeny Jadwigi i Józefa Ludwika Bochyńskich. Przelewano miesięcznie kwoty po 200 lub 300 zł co jest widoczne w dokumentach Rodzice pobrali kredyt z Banku Śląskiego aby pomóc siostrze zakupić mieszkanie przy ulicy Batorego 8/18 w Katowicach. Rodzice nie zdążyli spłacić kredytu i zmarli. Rodzice również pobrali kredyt pod zakup Garażu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 gdyż musieli zapłacić 100% wartości w całości co jest widoczne w aneksie do umowy zakupu.

Beata Idziak wykorzystując Notariusza w Starachowicach przez podanie adresu do korespondencji w akcie Notarialnym i przez działanie Komornika sfałszowała swój adres zamieszkania podając mój adres Bohaterów Westerplatte 1/1.

Przy pomocy Notariusza w Katowicach Pana Wojdyłło dokonała podszycia się pod moją osobę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Po śmierci mamy Beata Idziak wyjechała do Katowic i poprosiła mnie o przesłanie jej Aktu Ślubu, który zawarła w Starachowicach. Po przesłaniu do Notariusza Wojdyłło istnieje domniemanie, że sprzedała mieszkanie ulica Batorego 8/18 w Katowicach przez agencję nieruchomości. Istnieje zbieżność działań, gdyż chciałam po śmierci rodziców sprzedać mieszkanie przy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach przy pomocy agencji nieruchomości EKO-Tech w Starachowicach mającej kontakty w BOR aby spłacić około 58 tysięcy jakie pozostało po śmierci rodziców. ( pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Po roku czasu nikt z wierzycieli się nie zgłosił toteż ta kwota z mocy ustawy została umorzona. Została przerobiona sprawa spisu z inwentarza po Filomenie Jadwidze Bochyńskiej naszej matce I Ns 395/10 na Oświadczenie o przyjęciu spadku wykorzystując Upoważnienie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z dnia 16.02.2010 roku doprowadziła do sfałszowania danych i zadłużenia nieruchomości w Starachowicach działka 29 przez wytworzenie przy udziale Waldemara Maksalona, Urzędu Miasta Starachowice i spółek zależnych, SSE Starachowice tworzących dokumenty dla Komornika.

Zrobiono podwójne akta w sprawie I Ns 395/10 w celu ukrycia zadłużenia Starachowic przez Beatę Marię Idziak podającą się za minie czyli Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. a obecnie Beata Idziak zmieniła swój adres zamieszkania w Irlandii i oddała jej spadek po rodzicach wysyłając dokumenty do Sądu do sprawy I Ns 56/13 o przyłącze wodne dla Helena Surma. Beata Maria Idziak współpracuje z rodziną Waldemara Maksalona, który podszył się pod naszą rodzinę i doprowadził do wyprowadzenia dziedzictwa rodowego Rurykowiczów w sprawie I Ns 716/10 gdzie poszukiwany jest Fałszywy Krąg Spadkobierców Rodziny Carskiej. Po skontaktowaniu Czesława Daleszaka z Notariuszem Wojdyłło doszło do wypadku córki i wykorzystania próby sprzedaży działki Nowowiejska 29 przy pomocy Notariusza Arczyńskiego z Kielc do kolejnych matactw. Doprowadzono do podstawienia pod Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk Lidii Daleszak żony Czesława Daleszaka. Potwierdzone jest to w dokumencie wydanym przez US Starachowice. W dokumencie tym wskazano, że Lidia Daleszak nabyła działkę Nowowiejska 29 przez darowiznę Oświadczeniem Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego. Pan Czesław Daleszak posiadał umowę na wykup wierzytelności spółek PPH APE, SOF-ART, Marmoroc-Polska, które obecnie wykorzystuje do prania pieniędzy przez Komornika kradzionych z depozytów rodowych naszej rodziny. Po wypowiedzeniem umowy na wykup wierzytelności podpisał się nie swoim podpisem, jednocześnie poinformował nas, że umowę nie zwróci i tego nie uczynił.

Dowodzi to faktu podstawienia Lidii Daleszak jako kolejnego już klona Bożeny Pióreckiej i wykorzystania Oświadczenia Woli do kradzieży depozytów w Banku UBS przy współpracy z Bożeną Szwed. Pan Piotr Waydel poinformował nas o wyprowadzeniu depozytów z Banku UBS gdzie widnieją moje dane osobowe.

Aby dokonać zaakceptowania fałszywych wpisów w korespondencji z Sądu pozostawiane są luki przez różnymi nazwiskami aby w przyszłości dokonać wpisu fałszywych imion bądź nazwisk. Schemat działania obecnie przypada na nazwisko imię imię nazwisko. Na początku podmienią różne adresy oraz powielają osobę na nie wielokrotnie. Później zamienna się jej tożsamość pod różne nazwiska wymyślone i legalizowane przez Pocztę aby uwiarygodnić dane. Następnie dokonuje się podmiany pod różne nieruchomości które były własnością jednej osoby, która odziedziczyła je po swoich rodzicach, po czym na każdą nieruchomość dorabiają fałszywy krąg spadkobierców, przez podstawionych sąsiadów i osoby ze struktur wywiadowczych. Początkowo schemat był zastosowany do ukrycia rodziny przez wystawienie umów pod różne fikcyjne osoby podając za nazwiska funkcję oraz nieruchomości. W ten sposób ukryta została rodzina mojej babci Księżej Reginy Glińskiej. Nieruchomość babci rodziców była pod umową gdzie występowali jako tzw. Persony to znaczy Tuzy. Z tego powodu babcia widniała jako księżna Anna Glińska , która występowała w dokumentach jako spadkobierca Tuzów. Babci dane widniały na ul. Nowowiejska 29. Ponieważ dla bezpieczeństwa, aby nikt inny nie mógł przejść na nią, przejął działkę mój dziadek hrabia Jan Tarnowski, mąż babci. Z tego powodu dochodzi obecnie do dorobienia kolejnej tożsamości klonując mojego dziadka przez rodzinę Maksalona Waldemara przy udziale Urzędu Miasta, który sfałszował dokumentacje na podatki dla nieżyjącego od dziesięciu lat Franciszka Jana Mazurka. Obecnie dokonano matactwa na ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 przez wpisanie mojej osoby pod programy bankowe aby doprowadzić do zadłużenia przez Upoważnienie Filomeny Jadwigi Bochyńskiej , którym musiała się posłużyć moja siostra Beata Maria Idziak w Katowicach posługując się moja tożsamością . Z tego powodu otrzymałam informację od Adwokatów że zadłużone są nieruchomości w Starachowicach. Powoduje to zaskarżenie siostry która na mnie zadłużyła o czym się dowiedziałam od męża siostry Marty Cybulskiej. Do tego wykorzystane są konta w ING Banku Śląskim w którym rodzice mieli konta i spółki.

Aby ukryć babcię Księżna Reginę Glińską, wykorzystywano tożsamość Anny Glińskiej, a w komunistycznym reżymie nosiła nazwisko Aniela Regina Mazurek. Wykorzystano to do dorobienie kolejnych tożsamości przez Wywiad i dokonano podmiany całkowitej zmieniając rodzinę właściwą na osoby, które ich prześladowały. Dokonano podziału działek po rodzicach nie w celu ukryciu rodziny, ale ich wykorzystaniu do zadłużenia nieruchomości pod programy komunistyczne. Po dokonanych przestępstwach i zaplanowanym wymordowaniu ofiar obarczono ich winą. Przykładem są windykacje rodziców i dziadków po ich śmierci prowadzony przez Fałszywy Krąg Spadkobierców wytworzony po nich czego przykładem jest Waldemar Maksalon. Dziadkowie nie mieli żadnych długów.

Doszło do kolejnej podmiany rodziny, z powodu pustych miejsc w pismach z Sądu w sprawach prowadzonych przez Waldemara Maksalona, dla fałszywego kręgu spadkobierców oraz występowania nazwisk, które nie mają prawa tam istnieć. W czasie gdy to ujawniłam doszło do wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej, po czym wyjechałam z kraju, do córki. W tym czasie doszło do uprawomocnienie się wyroku Sądu w Starachowicach dla fałszywej rodziny Maksalon, która miała nakaz wypłaty 50 tys złotych dla mnie i siostry, która obecnie oddała całość spadkową po rodzicach dla mnie z powodu podszycia się pod moja osobę. Obecnie ponownie wystąpiła luka w dokumencie przed nazwiskiem Kułaga, gdzie są akta komornicze fałszowane od lat I Nc 134/06 i KM 1631/11 prowadzona przeciwko dłużnikowi Kornaszewski Dariusz ul. Orzeszkowej 10/2 84-230 Rumia i Bochyńska Kaźmierczyk Bożena ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 z dnia 07.06.2013 roku. Podstawiono Beatę pod umorzoną egzekucję która udaje Bożenę Bochyńską Kaźmierczyk. Beata Maria Idzika udaje żonę Dariusza Kornaszewskiego i z tego powodu Bank PKO BP nie był w stanie poinformować mnie o tytule wykonawczym na Bożenę Bochyńską Kaźmierczyk wykazując konto innej osoby w celu pobrania kosztów za prowadzenie konta przez Bank PKO Bp w kwocie długu wykreowanego przez Asekurację Sopot za zmarłego ojca zmarłego w 2007 roku. Komornik posłużył się sfałszowaną sprawą i wtargnął do domu z Policją fałszując dane osobowe na nazwisko przez ,,zi” Bochyńska-Kazimierczyk. Początkowo dorobił tożsamość moją na różne klony obecnie siostry, którą windykuje mimo że przejęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza, po mamie. Po raz trzeci Komornik robi spis z inwentarza na kolejna nieruchomości przerabiają rodziców na różnie rodziny. Siostry dane podstawia pod adres Bohaterów Westerplatte 1/1 i ponownie robiony jest w trzy lata po śmierci mamy spis z inwentarza pod ten adres. Ponieważ posiadam dowód od siostry, że komornik zrobił już spis z inwentarz, a mnie wysłano tą samą sprawę przerobioną na spadkową Prezydenta Polski jest odpowiedzialny, z powodu powoływania Sędziów na stanowiska, którzy dorabiają dokumenty dla służb wywiadowczych, a moje dane widocznie są podmieniane przez siostrę, która podaje się za mnie dokonując wpisu zamiany adresów przez Notariusza w Wojdyłłę z Katowic. U sędziny Barbary Bochyńskiej podawanej za naszą rodzinę mieszkała moja siostra jako panna w okresie, gdy chciała dostać się na studia medyczne. Gdy mama miała problemy finansowe z powodu, że ja straciłam możliwość mieszkania na Lipie Henryk Szyb i zmieszałam u mamy , doszło do incydentu, zaplanowanej próby mojego zniszczenia przez Sędzinę Barbarę Bochyńską. Zachęcała moją mamę, aby odebrała mi dzieci w celu uzyskania środków finansowych. Przy podmianie rodziny chciano doprowadzić do sfałszowania dokumentów Jerzego Kaźmierczyka i podmienić na Kornaszewskiego. Urząd Stanu Cywilnego w Białymstoku wysłał do USC w Brodach koło Starachowic, błędny dokument, że ja nosiłam nazwisko Kornaszewska. Zwróciłam się do USC w Białymstoku o usunięcie błędnych danych. USC w Białymstoku wyśnił całą sprawę. Obecnie ponownie Komornik próbuje dopisać mi, że pan Kornaszewski był moim mężem, aby dopisać jego dane do dziedziczenia po naszych rodzicach w celu windykacji ukrycia dokonanych kradzieży przez windykacje Komornicze i wykorzystanie weksli PFRON i skradzionych danych osobowych przez Dariusz Pióreckiego i Beatę Idzika, którzy podali się za nas.

Wpisano dane Adama Kornaszewskiego pod moje mieszkanie po moich rodzicach, aby dorobić dla Kornaszewskich dokumenty do podmiany tożsamości mojej Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk. Z Koraszewskimi współpracuje również była żona mojego dziecka z domu Krześniak w celu wykorzystania mojej małoletniej wnuczki do okultystycznych celów co już okazano w Warszawie zawiązując grube czerwone wstążki na rączce malutkiego niemowlęcia.

Pan Krześniak były teść Adama Kornaszewskiego jest Komornikiem w Warszawie. Dziś nikt z naszej carskiej rodziny, nie ma dostępu do mojej wnuczki. Pod adresem obecnej mojej nieruchomości na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, przed zakupem mieszkania wraz z garażem i działką przez moich rodziców w 2001roku, umowę wynajmu garażu posiadał były mąż Dariusz Piórecki. Piórecki początkowo jako kawaler mieszkał przy ul Grunwaldzkiej w Elblągu, później mieszkał pod różnymi adresami ale nie miał nic do nieruchomości moich rodziców. Nie może odpowiadać mój obecny mąż za długi byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego. W sylwestra osoba podająca się za Policjanta w sprawie w której odmówiono wszczęcia postępowania z mojego wniosku, wezwała mnie do Ostrowca Św. , gdzie fałszowane są konta bankowe , do stawienie się w sprawie dotyczącej carskiego majątku . Okazało się że jest to fałszywy policjant i taka osoba nie była pod adresem w KP w Ostrowcu Św. Na moich kontach dokonywane są obroty prze z fałszywe zadłużenia, Prokuratura nic nie działa.

Doszło obecnie do mojego aresztowania z własnego doniesienia aby dorobić artykuł 276 kk o posługiwanie się nieswoimi dokumentami w celu zalegalizowania Fałszywego Kręgu w sprawie I Ns 716/10 i I Ns 956/09 gdzie wprowadzono nazwisko Kaźmierczak przez Waldemara Maksalona. Maksalon zamiast zapłacić w tej sprawie poszukuje moich długów doprowadzając do przejęcia przez UM Starachowice nieruchomości z powodu Fikcyjnych zadłużeń. Spadkobierców Rodziny Carskiej obecnie aresztują z własnego doniesienia Chodził o podarcie wydruku komputerowego pod którym nie widniały dane osób prowadzących ani prokuratora, ale mój podpis pod moim własnym uzupełnieniem do mojego doniesienia, na żądanie prokuratury. Nie powinna się podpisywać pod pustym dokumentem żadna osoba, gdyż prokurator nie chał się wpisać.

ZUS w Kielcach przerabia moje dane na ul. Bohaterów Warszawy w Starachowicach oraz na Westerplatte, aby pasowało do Oświadczenia Woli mojego ojca ponieważ widniej w dokumencie Woli Ojca adres ul Westerplatte bez słowa Bohaterów. Szereg instytucji i banków dopisało się do tej ulicy aby pasowało do Oświadczenia Woli mojego Ojca.

Wymieniamy kilka z nich:

 1. Prokuratura Apelacyjna Warszawa 16.08.2006 rok przesłała korespondencję do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga AP I Ko 965/06 w ślad za korespondencją z dnia 14 lipca 2006 roku z Ministerstwa Sprawiedliwości przy naszej korespondencji Sygn akt PR III Ko 1068/06 z dnia 30.06.2006 roku wraz z załącznikami przesyłając do
  wiadomości :
  – Pani Bożena Piórecka, Jerzy Kaźmierczyk adres do korespondencji Józef Bochyński ul. Westerplatte 1/1, 27-200 Starachowice. W tym czasie byliśmy przed ślubem.

  Należy dodać , że podstawiony pod naszą rodzinę Waldemar Maksalon, który posługiwał się sygnaturą przez odwrócenie cyfr I Ns 956/09 w Starachowicach.

  -Bank Raiffeisen podał w Korespondencji adres Westerplatte 1/1, gdzie dorobił sobie adres na Lipie Henryk Szyb Dariusz Dąbrowski skazany za handel narkotykami i posiadł konto w banku.

  – ING Bank Śląski

  – Invest Bank

  – ZUS,
  i inne instytucje.

W 29.03.2010 roku na sprawie z powództwa Waldemara Maksalona wydano fałszywe Postanowienie przez Sędziego Huberta Wicika Nabycia Spadku po Franciszku Janie Mazurku podstawiając pod nieżyjącą Anielę Reginę Mazurek jako drugą tożsamość Babci 10 lat po śmierci dziadka podstawiając Alicję Maksalon z domu Kowalska pod Garaż Franciszka Jana Mazurka w celu sfałszowania związków rodzinnych. Dokonano również przez Miasto sfałszowania podatków na nieżyjącego od 10 lat dziadka Franciszka Jana Mazurka i skierowano na wniosek Waldemara Maksalona poszukiwanie długów w Urzędzie Miasta aby dorobić podatki i Miasto mogło przejąć nieruchomość Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Spowodowało to dalsze czynności powodujące usunięcie z nieruchomości Waldemara Maksalona, który ją otrzymał postanowieniem Sądu w sprawie I Ns 716/10 z powodu windykacji. Dowodem na to jest wydany dokument przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach, gdzie na nieruchomości nad Kamienną 25 działka 29 umieszczono:

 1. Feliksa Maksalona, nie żyje od ponad 40 lat i miał służyć podmianie na Feliksa Bochyńskiego z Katowic

 2. Władysław Maksalona nie żyje od ponad 40 lat i służył dorobieniu genealogii dla Władysława Tarnowskiego

 3. Beatę Marię Idziak

 4. Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk.

Moja Babcia Regina Glińska, ukrywająca się pod nazwiskiem Anna Regina Mazurek z domu Maksalon była jedynaczką do nieruchomości dopisano osoby nieżyjące z Woźnik w celu ukrycia rodziny. Niemcy w czasie wojny wywieźli dokumenty i jedynie ja je udostępniłam Sądowi.

Po wojnie podstawiono osoby współpracujące z Urzędem Bezpieczeństwa pod nazwiskami Feliksa i Władysława Maksalona, których rodziny wprowadziły się na nieruchomość Pasternik 31 obecnie Nad Kamienną 25 działka 29 w celu sfałszowania związków rodzinnych.

Z powodu przekazania mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk UPOWAŻNIENIEM przez Mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z dnia 16.02.2010 roku praw do jej majątku proszę o usunięcie z nieruchomości Beaty Marii Idziak, która podszyła się pod moją tożsamość i wykorzystywała Upoważnienie mamy do zadłużania Starachowic pod Programy Bankowe.

Aby usunąć wszelkie wątpliwości Siostra Beata Maria Idziak wystosowała list do Sądu, że przekazuje jej część majątku po rodzicach Filomenie Jadwidze i Józefie Ludwiku Bochyńskim mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk.

Połączono to ze sprawą I Ns 56/13 o przyłącze wodne Helena Surma, która udawała członka rodziny. Sprawa jest prowadzona w celu dołączenia do Sprawy I Ns 716/10 gdzie Sąd poszukuje Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej. W sprawie zamierzano podmienić akta na sprawę spadkową po rodzicach a na koniec połączyć ze sprawą Sygn Akt VU 56/09 z wniosku Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk od decyzji ZUS z dnia 27.01.2009 I-563983 na nazwisko Bożena Bochyńska-Kazimierczyk. W uzasadnieniu decyzji,która stwierdza zdolność do pracy i jest wystawiona na nieprawdziwe nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak. Takie nazwisko wykreował Waldemar Maksalon. Po dokonanej kradzieży zamierzano dokonać podmiany opinii psychiatrycznej w celu wyeliminowania mnie ze społeczeństwa.

Klony Bożena Bochyńska-KaŻmierczyk przez ,,Ż” stworzył ZUS i podstawiono go na miejscowość Lipie 1. prawdopodobnie Nadleśnictwo. Nadleśnictwo kupiło część terenu SOF-ART w Lipie Henryk Szyb 1.

Podstawiony jest adres Lipie 1 pod adres Bohaterów 1 z Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Sąd Okręgowy w Kielcach przekazał sprawę z naszego powództwa Ic 2627/10 o przywrócenie posiadania rodziny carskiej do sprawy z powództwa Waldemara Maksalona I Ns 716/10 o zniesienie współwłasności nieruchomości Nad Kamienną 25, gdzie podstawiony jest klon Bożena Bochyńska-KaŻmierczyk przez ,,Ż” co zostało powiązane z adresem Lipie 1. Na ten adres prowadzone były windykacje Komornicze spółki SOF-ART i jej Klona SOFT-ART i służyły wyprowadzaniu depozytów z UBS przy pomocy weksla PFRON i otwartego kolejnego klona spółki SOF-ART z datą 04.07.2002. Wykorzystano wniosek z 2002 roku o wniesieniu do KRS zmiany udziałów i Zarządu spółki Sof-ART w którym Dariusz Piórecki miał 80% udziałów a Bożena Piórecka 20 %. i dokonano przejęcia nieruchomości Lipie Henryk Szyb1 firmy SOF-ART przez windykację Komorniczą w 2007 roku. Po tym fakcie podstawiono nasze klony Jerzego Dariusza Kaźmierczyka jako Dariusza Kaźmierczyka i mnie Bożenę Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk jako Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk wcześniej posługiwano się nazwiskiem Bożena Piórecka i Oświadczeniem Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego i dokumentami rejestrowymi firmy PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk, która prowadziła do 31.12.2007 roku działalność:

 1. Łopuszańska 38, Warszawa

 2. Lipie Henryk Szyb

 3. Miedzna Drewniana 244

Doprowadzono do uruchomienia przez nasze klony akredytyw dla PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk przygotowanych przez Campanies House, która korzysta z depozytów carskich. Pieniądze są pozyskiwane przez Komornika przez windykację na rzecz Asekuracji z Sopotu windykujących umorzone zobowiązania Józefa Ludwika Bochyńskiego. Z powodu aresztowania w sprawie z zaskarżenia politycznego III K 207/07 mąż Jerzy Kaźmierczyk wstrzymał akredytywy.

Przez skanowanie podpisów zostały akredytywy uruchomione na nasze Klony Bożena Bochyńska-Kazimierczyk i Jerzy Kazimierczyk, które służą finansowaniu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Aby przejść na podstawione klony usuwane są obecnie pierwsze imiona i następuje podmiana rodziny. Mnie miała odgrywać Elżbieta Włodarczyk udająca Elżbietę Bochyńską, która jak mnie poinformowano w Urzędzie Miejskim zakupiła mieszkanie w bloku przy Ekonomi 5/4 , gdzie mieszkałam w dzieciństwie. Było to wówczas mieszkanie służbowe jakie ojciec otrzymał naprzeciwko Elżbiety mieszkania Ekonomi 5/6 . Dodam, że po likwidacji Bazy PKS gdzie ojciec był niegdyś dyrektorem technicznym, przekształcono mieszkanie na Przychodnię. Obecnie aby przejść na moje dane w celu uwiarygodnienia podmiany rodziny, dzieje się to przez przesyłanie materiałów do badań pod adresy zgodne z podmianą rodziny. Moje dane dlatego znalazły się w ZOZ Skarżysko-Kamienna Centralne Laboratorium Diagnostyczne ul. Szpitalna1 26-210 Skarżysko-Kamienna Filia Ekonomi 4. Dokonano już wówczas podmiany mojego nazwisko pisanego przez „ZI” zgodnie z podmianą w Księgach Wieczystych które wykorzystywane jest do uwierzytelnienia pod klona Piórecka. Dane wadliwe są wpisane w wyniku badania laboratoryjnego gdzie wpisała się lekarz Cebulska Stanisława w dniu15.10.2008r. w drugim wyniku wpisany Walendziak Tomasz 24.04.2009r Oddział MED-STAR/POMP. Dorobiono Tarnowskiego, który był dyrektorem Szkoły i przeniesiono szkołę Podstawową nr 9, która znajdowała się w budynkach kolejowych do szkoły numer 3 na Rejowie. Obecnie jedna zosób w Rejowie zaczęła wykupywać Skarżysko, włącznie z Bazą PKS, gdzie zakupiła mieszkanie Elżbieta Włodarczyk, która (mieszkanie otrzymała w zamian za mieszkanie służbowe w przedszkolu, w którym mieszkała jako emerytowany nauczyciel). Brat Elżbiety był świadkiem na ślubie z pierwszym mężem, Dariuszem Pióreckim, który zmienił po rozwodzie nazwisko na Kornaszewski. Syn zmienił nazwisko na obecne ojca a UM dał mu nowa metrykę urodzenia na nowe nazwisko co jest przestępstwem! W ten sposób Urząd Miejski dorabia klony moich dzieci przez zamianę danych w Metryce Urodzenia na obecnie noszone.

 Następny mój KLON powstał w Katowicach dla Beaty Marii Idziak mojej siostry, która najwyraźniej podała się za mnie i dlatego do Katowic trafiły badania w celu podmiany mojej tożsamości na Katowice i podmiany zamieszkania jej na moje w tym miejscu „system nie wpisał” na końcu literki „K” i widnieje jako Bochyńska-Kaźmierczy. Z tego powodu przesłano ze Specjalistyczne Szpitala w Końskich z Reumatologii do Katowic, na ulicę Mikołowska 53, 40-065 Katowice. Na Mikołowskiej mieszkali Jerzy i Barbara Bochyńscy, którzy podszyli się pod majątek Dorobiono Beatę Marię Idziak w Starachowicach gdzie pod tym nazwiskiem nie mieszkała, w celu podmiany jej tożsamości pod moją. Wpisano moje dane na Nad Kamienną 25 działka 29, po wyroku który przyznał tą nieruchomość, w której mieszkałam Waldemarowi Maksalon, ale bez jego danych. Człowiek ten jest wynajęty przez wywiad do dorabiania danych dla Wywiadu przez lata. Później wywiad dokonuje egzekucji kolejnych członków mojej rodziny, aby uwierzytelnić i ukryć zamianę mojej rodziny na agentów wywiadu, korzystających z naszych depozytów. Moja siostra z mężem z nim współdziała jak również z innymi ludźmi co było widoczne w dokumentach. Aby pasowało do scenariusza wykreowanego przed kilkudziesięciu laty , gdzie wpisano moje dane i siostry jako klony wraz z nie żyjącymi osobami od ponad czterdziestu lat. Celem jest drobienie tożsamości na Starachowice dla sędziny Barbary Bochyńskiej, która z domu podawała się że pochodzi z Małachowskich, z tym, że tą rodzinę wymordowano. Otrzymałam informację przed laty, że dodatkowo podszyła się pod znanego Sędziego w Katowicach Feliksa Bochyńskiego i chciała udawać nową tożsamość podobnie jak Alicja Maksalon z domu Kowalska udającą rodzinę mojego dziadka przy pomocy Prokuratury Rejonowej w Starachowicach. Chciano doprowadzić do wpisania oszustw, że Feliks Maksalon to Feliks Bochyński, znany sędzia Katowic, dla którego fałszywe dane przekazał niegdyś Sąd do Archiwum w Radomiu, aby podmienić Brunona Bochyńskiego na Feliksa Bochyńskiego. Ponadto inne dane są fałszowane. Dyrektor Archiwum poinformował mnie, że takie dane przekazano im z Sądu i On nie jest winny fałszerstw.

Druga osoba do podmiany to Władysław Maksalon, którego chcą podmienić na Władysława Tarnowskiego, którego przerobili na hrabiego za mojego dziadka hr. Jana Tarnowskiego początkowo ukrywającego się pod tożsamością Jan Mazur później jako Franciszek Jan Mazurek.

Ponieważ dane mają się im zgadzać, czekano do momentu, gdy dzieci podrosły i wykorzystano ich DNA oraz moje w celu uwierzytelnienia danych dla fałszywego kręgu spadkobierców. Mój ojciec przekazał mnie i mojemu obecnemu mężowi Oświadczaniem Woli w cesarskiej linii dziedzictwo rodowe. Dochodzi do podmiany naszych danych tj. mojej siostry i moich przy pomocy Komornika i innych dokumentów do których fałszuje się dane meldunkowe aby uwierzytelnić Fałszywy Krąg Spadkobierców przy ulicy Nad Kamienną 25 działka 29. Doszło do dorobienia mi dzieci aby zgadzała się ilość z dziećmi mojej siostry. Mam troje żyjących dzieci a siostra sześcioro dlatego powielono tożsamość dwojga dzieci i przerobiono ich na nazwisko Kornaszewski, dodatkowo moją wnuczką przerobiono na córkę o czym nas poinformowano. Wykorzystując DNA mojej wnuczki zwrócono dwa zamki na Białorusi fałszywym Radziwiłłom , którzy oddali te zamki ponownie dla KGB na Białorusi, przez co zostali uwiarygodnieni i wrócili do Polski aby domagać się pozostałego majątku mojej rodziny z Radziwiłów w Polsce. A mojego męża Jerzego Kaźmierczyk próbowano obciążyć alimentami na nie jego dzieci , celu podmiany jego tożsamości przez windykację komorniczą. Celem było uwiarygodnienie zwrotu zamków i majątków Radziwiłłów dla fałszywego kręgu spadkobierców.

Dwoje z moich dzieci widnieje pod dwoma różnymi tożsamościami według Metryk Urodzenia Miasta Starachowice. Dla Marta Jadwiga Piórecka akt urodzenia 75 1989 Starachowice wydany 1989.01.17. ojciec Dariusz Jerzy Piórecki, dziś wydano jako Marta Jadwiga Bochyńska 76/1989 Starachowice wydano 23.10.2008. i jako ojciec widnieje Dariusz Jerzy Kornaszewski zamiast wówczas Piórecki. Jedna osoba otrzymuje przez to dwie tożsamości i zapewnienie pracowników, że dane są właściwe. Piórecki Adam Stanisław Akt Urodzenia 330/1984 Starachowice z dnia 06.09.2002 AJ, podmieniono na Kornaszewski Adam 330/1984 Starachowice 23.10.2008, ojciec Dariusz Jerzy Karaszewski. W ten sposób z dwojga dzieci mam czworo. Najmłodszy syn Jakub Jan Piórecki nie zmienił tożsamości, ale widniej jako ojciec Dariusz Kornaszewski. Z tego powodu oszustwa są dokonywane poza kontrolą kogokolwiek. Powinny być niezmiennie dane urodzenia, tak jak to widnieje w Akcie Ślubu.

Zupełny odpis Aktu Małżeństwa z Dariuszem Pióreckim z który się rozwiodłam w 2004roku. , gdzie byli świadkowe Bożena Kraszewska i Antoni Włodarczyk. Decyzją kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Brodach z dnia 02 czerwca 2005 roku Nr USC.5138/1/05 zmieniono mężczyźnie nazwisko Piórecki na Kornaszewski.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Brodach decyzja z dnia 12 września 2007 roku Nr USC -5137/2/2007 zmienił kobiecie , której to dotyczy nazwisko Piórecka na Bochyńska. Białystok 16.07.2009r.Z wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej córki Adama Kornaszewskiego zrobiona moją szóste dziecko – córkę.

Z tego powodu pada podejrzenie, że Ewa Eugster jest klonem Bożeny Pióreckiej i narusza depozyty przy pomocy Oświadczenia Woli w Banku UBS , ponieważ miała dostęp do oryginalnych naszych dokumentów w 2005roku w Szwajcarii a jej córka pracowała w banku. Zamieniono moje dane na Kornaszewską przez Komornika co wiąże Ewę Kornaszewską obecną żonę Dariusza Kornaszewskiego (wcześniej Pióreckiego) z Ewą Eugster odgrywającą rolę Pióreckiej, co stanowi dowód, że w ZOZ widniej jako Bochyńska -Kazimierczyk przez „ZI” do pobierania pieniędzy, której konto windykuje komornik pobierając pieniądze z depozytów przez Oświadczenie Woli mojego ojca. Widoczne to jest w Banku PKO BP na moich kontach przy próbie wpłaty na konto mojego dziecka, któremu dorobiono inną matkę. Doprowadza to do legalizacji kradzionych pieniędzy dla fałszywego kręgu spadkobierców, przy udziale Urzędu Miasta i Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Pieniądze te obecnie służą do zniewolenia Narodów.

Komornik przychodzi mnie windykować jako żonę Kornaszewskiego mimo braku takiego aktu ślubu!!! w celu uwiarygodnienia sfałszowanych danych prze Urząd Miejski. Chodzi o przejście na spadek po moich rodzicach na osobę Pióreckiego i Kornaszewskiego , który nie był już moim mężem i była to jedna i ta sama osoba. Ponadto nie był on uznany jako godny przez moich rodziców, podobnie jak mąż mojej siostry Beaty Marii Idziak, Piotr Idziak. Adres Kornaszewskiej Ewy po jej ojcu Niewczas widniej na przeciwko Waldemara Maksalona, gdzie on ma numer Boh. Westerplatte 8 . Ponieważ podmieniają moje dane wpisując przez pocztę jako ul. Westerplatte 11, poda podejrzenie na zamianę adresów, aby pasowało do windykacji komorniczej, gdzie ja padam ofiarą z moim obecnym mężem. Chcą zlicytować mieszkanie na alimenty dla dorobionych dzieci, aby wprowadzić fałszywy krąg spadkobierców. Męża chcą windykować wraz ze mną oraz podmienić mu akta na Konaszewski i obciążyć go odpowiedzialnością za postępowanie Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego.

Żona Jerzego Bochyńskiego podającego się za brata mojego ojca, sędzina Barbara Bochyńska często wyjeżdża na wykłady dla Prokuratorów do Krakowa i Zakopanego zbiegają się ścieżki z siostrą mojego męża. Obecnie nasze siostrą zaskarżyliśmy do Prokuratury. Najście komornika na dom w sprawie sfingowanej dla utworzenia alibi dla Kornaszewskiego za którego długi chciano zlicytować nasz dom i już go oszacowane przez biegłego z zakresu kredytów w Banku Śląskim, który przyszedł z Komornikiem, świadczy o próbie powtórzenia czynności z 2007 roku , kiedy Komornik na wniosek Banku Śląskiego wyprowadziła majątek spółki Sof-ART za bezcen. Doprowadził do wprowadzenia klonów naszych i spółek na terenie Lipie Henryk Szyb 1 oraz kradzieży depozytów z banku UBS i FED przez Bank Śląski przez kolejne siedem lat. Ponieważ widnieją nie jasne zapisy w tłumaczeniu Pełnomocnictwa z panem dr. Bohdanem Żakiewiczem i Piotrem Waydlem sugerujące, że ja występuję jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk a mąż jako Dariusz Kaźmierczyk, ponadto na dwa dodatkowe imiona Bożena i Jerzy, może to powodować obciążenia odpowiedzialnością za błędy w zapisie tłumaczenia biegłych tłumaczy. W Tarnowie trzecim Pełnomocnikiem był Stanisław Pikul, który nie oddał Pełnomocnictwa i był zaintonowany zakupem Zakładów Chemicznych w Tarnowie, które kupiły Zakłady Chemiczne w Puławach, z którymi współpracował Dr. Bohdan Żakiewicz. Bank PKO BP pożyczył 711 mln zł, na sfinansowanie zakupu pakietu akcji Zakładów Chemicznych w Puławach. W Banku Credit Suisse , który zakupił Bank PKO BP, pracuje córka Ewy Eugster z męża Miller. Na mojej działce przy Bohaterów Westerplatte 1/1 pojawia się na mapach, zapis BANK PKO BP oraz PARIBAS BANK.

Drobiono adres przez Urząd Skarbowy w Starachowicach, na SOF-ART w Lipie Henryk i moje dane jako właściciela w 2005 roku Piórecka , mimo nie ma takiego adresu a dane własnościowe również są nieprawdziwe, za co mnie przepraszano, ale windykacji nie usunięto zapewniając, że nie będę windykowana. Dziś wiadomo dlaczego, ponieważ pieniądze pobierane są z depozytów wielokrotnie pod pod ten sam tytuł wykonawczy. Rodzice mieli w Banku Śląskim konta a długi wykorzystują wielokrotnie na euroclear, w Banku Śląskim. Należy sprawdzić konta moich rodziców oraz spółki SOF-ART i moje , gdyż w tym Banku byłam niegdyś VIP-em, a inni się podszyli pod moje dane osobowe i rodziców powielono. Umorzone długi wielokrotnie są windykowane. Dowodzi to , że windykacja przez Komornika jest fałszywa. Asekuracja w Spocie to sprawa Ojca, o kwotę częściowo spłaconą, z powództwa Invest-Bank pana Soloża-Żaka, która po jego śmierci przeszła na mamę a po jej śmierci nie została wierzyciel nie podjąć działań toteż była umorzona., Ponieważ na kontach widniej że jest to kwota obecnie za prowadzenie rachunku Bankowego toteż wiadomym jest fakt, że ponowne przejcie na siostrę stanowi dowód , że zrobiono bez mojego udziału dział spadku. Ponieważ było to bezprawnie zrobione przez Waldemara Maksalona, jest to przestępstwem. Jest dowodem na mataczenie i działanie na nasza szkodę i naszych rodzin, oraz jawnym i świadomym działaniem zmierzającym do naszego zniszczenia przy pomocy służb wywiadowczych!. Niestety przeszła jedynie na siostrę co świadczy o podziale rodziny na dwie. Ponadto było to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Kwota jaka pozostała po śmierci rodziców to około jak wspomniałam 58 000zł. Wyszły matactwa, gdy próbowałam sprzedać nieruchomość przy Bohaterów Westerplatte 1/1 i pozostać tam gdzie się wyprowadziłam na ulice Nad Kamienną 25 działka 29 w domku, gdzie mieszkali niegdyś moi dziadkowie. Odziedziczyła po nich jedyna córka a moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek, której dane fałszowano, że pochodzi z Bocheńskich na nieruchomości przy Nowowiejskiej. Wpisano fałszywe dane oraz nieistniejącego sędziego Stanisława Mazurka. Te same błędne dane wpisywane są w dokumentach z Wodociągów miejskich do umowy o wodę jaką mama podpisała do nieruchomości Nad Kamienną 25 działka 29, po śmierci Babci tam na stale mieszkającej. W umowie widnieją błędne dane jako Bochyńska FILEMONA zamiast FILOMENA oraz wskazują, że całość domu należy do mamy czyli Bohaterów Westerplatte 1. Umowa Nr 582 o dostarczenie wody PESEL mamy tam zawarty to 37101305509. Stanowi to dowód że mama to ta sama osoba co w nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1. W umowie zawarta treść, że dom jak widać należy do mamy, co potwierdziła pani Helena Surma na łamach lokalnej prasy Tygodnik Starachowicki a dnia 24.10.2011roku wpisując, że jest lokatorem, więc nigdy nie zakupiła przedmiotowej nieruchomości. Obecne sprawy są prowadzone o dorobienie sprawy dziedziczenia dla sąsiadów, który nie mają nic do moich rodziców ani do nas, Dochodzi do prowadzenia sprawy prostej o wodę prze trzy lata. Ponieważ wynająłem swoje mieszkanie dla pani Frankiewicz Anity, dochodzi do dalszych fałszerstw na Gaz. Pani Anita Frankiewicz osobiście była w Gazowni i miała przepisać na siebie licznik, gdyż w innym przypadku miała mieć odcięty gaz. Po opuszczeniu mieszkania doszło do ponownego nadesłania na umarłą moją mamę rachunku na gaz. Ponieważ Protokołem przejęłam po mamie licznik a gazownia dopisała mnie jako dłużnika, pod protokółem, podpisałam, że jestem spadkobiercą z dobrodziejstwem inwentarza i zgodziłam się na spłatę zadłużenia w ratach. Zadłużenie zostało w całości spłacone, a mimo to przysłano rachunek dorabiając mamie tożsamość jako żyjąca i przysyłając komornika. Po wyprowadzeniu się lokatora był gaz odłączony. Po uregulowaniu, przez wynajmujących rachunków, podłączyłam gaz ale wówczas jeszcze nie mieszkałam i nikt tam nie mieszkał,ponieważ osoba która chciała wynająć Bożena Olszewska po trzech daniach oddała klucze i zrezygnowała. Gaz był nie używany ani żadne media. Nie użyłam nawet jednego metru sześciennego gazu i musiałam wyjechać do córki po wypadku, w tym czasie dorobiono mi rachunki. Po powrocie gdy poszłam zapłacić opłatę stałą i tu okazało się, że mam dopisane zadłużenie na wskrzeszoną mamę i dodatkowo za mnie rachunek opiewający na różne kwoty w zależności kto liczył. Nikt tak naprawdę nie umiał mi wyjaśnić jakie jest zadłużenie , mimo że przecież nie zużyłam nic gazu a rachunek jedynie był zapłatę stałą. Ponieważ dorobiono na mnie nie istniejące zadłużenie nie było osoby, która miała by kompetencje do wyjaśnienia fałszywych zadłużeń i wysyłano mnie, aż do Kielc. Obecnie komornik próbuje wyegzekwować to zadłużenie udając, że jest to mój dług, ale nie znając przyczyny jego powstania. Ponieważ mamy zadłużenie zostało rozłożone na raty,które spłaciłam nie ma możliwości, że dług był na nie żyjąca mamę, tym bardziej, że nie mogła bym ponownie założyć licznika jeśli byłoby zadłużenie. Mieszkanie po śmierci mamy wynajęłam państwu Frankiewicz i wszystko zostało spłacone a ja mieszkałam na Nad Kamienna 25 działka 29 , gdzie zmierzłam pozostać , po zaplanowanej sprzedaży mieszkania na Bohaterów Westerplatte 1/1. Waldemar Maksalon współpracował z moją siostrą fałszującą w KW w Sądzie Rejonowym w Starachowicach. Ponieważ ślady dalej idą podejrzewam, że rodzice i dziadkowie się bali, gdyż to on mógł być zamieszany w mord mojej rodziny za czasów komunizmu. Komornik to znajomy rodziny Maksalon, robi wszystko na ich usługi i Urzędu Miasta zmieszanego w podmianę rodziny.

Każda nieruchomość po rodzicach jest wpisywana na klony. Trzy nieruchomości trzy klony. Ponownie klonują każą osobę z moje rodziny pod te nieruchomości co daje błyskawiczne pączkowanie. Na działce którą zakupili moi rodzice w 2001 roku mający dwie córki widnieje ponad 10 tysięcy spadkobierców. Przerobiono udziały FSC na fałszywy krąg spadkobierców dorabiając opinię carycy Katarzynie, że spała z każdym żołnierzem, aby pasowało do dorobionej historii prze UB.

Dorabiane są nieprawdziwe historie dla ofiar ich działań i wygląda na wprowadzenie w życie przez agencje wywiadowcze scenariuszy filmowych w celu zrobienia z życia teatru, w którym giną prawdziwi ludzie w szczególności chrześcijanie. Takim scenariuszem jest książka wydana przez Biuro kinematograficzne „SFINKS” Warszawa, Świętokrzyska 35 TEL 86-85 i 28-37 , cyt: wyświetlać będzie film, osnuty na tel tej powieści we wszystkich kinoteatrach Rzeczypospolitej Polskiej w sezonie 1927/28. . Książka THEA von HARBOU, pod tytułem „METROPOLIS” przekład autoryzowany Witolda Zechentera Warszawa 1927 rok. Skład główny towarzystwo wydawnicze „RÓJ” Spółka Akcyjna Zakłady Graficzne „Drukarnia Polska” Warszawa Szpitalna 12. Widnieje ciekawa ilustracja pod którą jest opis „Wybiła Godzina Czynu” przypominająca obecny pomnik w Gdańsku oraz na Firleju. Ponadto warto zwrócić uwagę na ilustrację, która przypomina film „Piąty element” pod nią widnieje napis Rotwand tworzy sobowtóra Marji.

Obrazek

W tym miejscu warto zaznaczyć, że moją siostrę przerobiono w Końskich na Marię Tarnowską ,a Ewa Eugster ze Szwajcarii powiedziała, że na początku zginie siostra później ja po czym będzie „Nowy Ład Światowy”. Dodam, że książka kończy się spaleniem osoby uznanej przez dziki tłum , za czarownicę, co jest podobne do puszczanych przez Prezydenta Sylwestra Kwietnia drwin z nas prawowiernych osób, oraz oszczerstwa wypuszczane przez UM, aby uwiarygodnić scenariusz dla METRPOLIS.

Sądy w Polsce ferują wyroki na potrzeby polityczne, finansowane przez Molochy, które kpią z ludzi wierzących oraz całych narodów niezleżenie do narodowości. Ludzie są niewolnikami systemu, który zmierza co całkowitego podporządkowania się ludzi systemowi. Działania są skierowane przeciwko osobom niewygodnym politycznie i uczciwym. Celem tych działań jest całkowite podszycie się pod naszą rodzinę aby zawłaszczyć fundusze do finansowania nikczemnych celów zniszczenia życia duchowego w Narodach.

Wpisywane są fałszywe dane również przez Pocztę Polską. Nieprawdziwe dane wpisuje również Komornik, w celu dokonywania windykacji dla fałszywego kręgu spadkobierców. Widoczne jest działanie w sprawie I Ns 716/10, gdzie jedynie miała być prowadzona sprawa o zniesienie współwłasności a podmieniono jako sprawę spadkową rodziny carskiej poszukującą długów.

Naprzeciw ulicy Ekonomi 5 w Skarżysku-Kamiennej znajduje się Półsanatorium, gdzie jako dziecko miałam rehabilitację. W miejscu gdzie znajdowała się szkoła Podstawowa numer 9 , obecnie mieści się bursa dzieci niepełnosprawnych a szkoła nr 9 został przeniesiona do szkoły nr 3. Stanowi to dowód na celowe działanie od lat, zmierzające do zatarcia śladów po mojej rodzinie.

W ZUS w Starachowicach znikają moje dane aby udostępnić utworzonym klonom a mnie nie chcą udostępnić danych na II filar. Podzielono moją osobę na kilka i byłego męża, aby pasowało do wytworzonej genealogii dla fałszywego kręgu spadkobierców. Dorobiono nie istniejące nazwisko pisane przez „Ż” zaplanowane już wcześniej i tym fikcyjnym nazwiskiem posłużono się do przekierowanie korespondencji z Sądu Okręgowego z Kielc do Starachowic w zawieszonej sprawie. Obecnie prosiliśmy o odwieszenie sprawy wiedząc, że ona jest prowadzona w Starachowicach. Sąd nie odniósł się do prawdziwej sprawy, ani już pobranych pieniędzy nie zwróconych w kwocie 1000zł i ponownie chciał pobrać od nas 100.000 zł. Ewidentnie odniósł się do sprawy prowadzonej w Sądzie w której prosiłam o zajęcia fałszywym hrabiom Tarnowskich taką sama kwotę, do sprawdzenia DNA aby usunąć fałszywy spadkobierców. pobrał pieniądze w kwocie 100.000 zł od fałszywych hrabiów w Tarnowskich. Wysłano ponownie w celu uwierzytelnienia klonów pismo na Miedzną Drewnianą 244 Gmina Białaczów, zamiast na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach aby dorobić brakującą kopertę do przekrętów. Sąd trzykrotnie wysyła postanowienia różne aby zatrzeć ślady po prowadzonej sprawie w Starachowicach.

Komornik również posłużył się ponoć Postanowienie Sądu którego nie okazał aby dorobić klony moich rodziców obecnie osobno dla siostry. Oszustwa Komorników w celu zatarcia śladów są znane od czasy wykończenia mojej rodziny do dziś, ale oni przecież działają na zlecenie praworządnych Sądów a Sędziowie są powoływani przez Prezydenta. Ponieważ pomyliłam się w odwołaniu do Krakowa w mojej sprawie wpisując zamiast I C 2627/10 wpisałam I Ns 2627/10 podejrzewam, że wykorzystano ten błąd do utworzenia sprawy dla wykreowania fałszywego kręgu spadkobierców. Sprawy są kreowane w zależności od sytuacji ale cel jest ten sam. Przechodzą udowodnioną Linia Ernesta którą kreowało w czasie wojny SS , sponsorowane nielegalnie ze środków mojego dziadka. Przeszli z tej linii na właściwą ale dalej wykazując linie Ernesta, przy pomocy współpracy z moja siostrą wykorzystywaną do ich celów a obecnie jej dzieci i moje. Dziś w podobny sposób chcą przejść przez nasze dzieci i wnuczki aby pasowało im DNA do fałszywego kręgu spadkobierców. Widoczne jest obecne działanie w kierunku fałszowania, próby przerobienia Feliksa Maksalona na brata Ernesta Bochyńskiego. Ponieważ Barbara Bochyńska chciała uchodzić za rodziną Feliksa Bochyńskiego i zaplanowano przejść przez Starachowice przez zamianę Barbary Elżbiety siostry Aleksandra Bochyńskiego czyli dzieci Ernesta Bochyńskiego i Michaliny Bochyńskiej czyli Radomskiej z domu Turkietti, i zamienić żonę Jerzego Bochyńskiego (udającego brata mojego ojca ale pochodzącego z Brzezińskich) Barbarę Bochyńską z domu podającą się za Małachowską (ojciec mówił po niemiecku) na Barbarę Elżbietę Bochyńską. Do tego dorobiono Elżbietę Włodarczyk córkę Cecylii Bochyńskiej (podając a się za siostrę mojego ojca w celu ochrony rodziny również Brzezińską) na Elżbietę Bochyńską wykorzystując błędny zapis w tłumaczeniu Pełnomocnictwa dla dr. Bohdana Żakiewicza i Piotra Waydla. Pełnomocnictwo pozwalało na wprowadzenie środków finansowych do męża firmy Marmoroc-Polska na ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, gdzie Waldemar Maksalon dorabia fałszywe dane i w tym celu podaje fałszywe informacje do Sądu aby wykazać, błędne informację. Po czym w KRS pojawiają się fałszywe dane, na Piórecka jako osoba znajdująca się w Zarządzie Marmoroc-Polska. Z tego wynika że państwo Pikul z Tarnowa odgrywają spełniają rolę aktorów udających nas, gdyż również mieli Pełnomocnictwo, które nie chcą oddać. Dlatego Komornik dorabia mnie jako inna osobę na Bohaterów Westerplatte i Nad Kamienną 25, aby móc przejść na windykację naszych depozytów. Moje nazwisko przerobione jest na wiele sposobów. Wykorzystują rachunki nie zapłacone i fikcyjne zrobione do celów windykacji na fałszywe nazwiska. Dochodzi do wykorzystania przez Wodociągi Miejskie planów wydanych dla mojej mamy do instalacji Wodociągowej, które to plany zostały zapłacone przez rodziców w kwocie 500zł. Mamy nazwisko widnieje jako właściciel instalacji wodociągowej z powodu, że na ul Nad Kamienna 25 działka 29 mama występuje sama bez męża, gdyż jest to nieruchomość w 1/3 odziedziczona po jej mamie Anieli Reginie Mazurek z domu ukrytej pod nazwiskiem Maksalon z Woźnik. Moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska, jest córką pod prawdziwą tożsamością prawdziwej księżnej Reginy Glińskiej i Hrabiego Jana Tarnowskiego .

Kościół Katolicki znakomicie wiedział o ukrytej rodzinie dlatego weszły do ich struktur służby wywiadowcze biegle posługujące się Słowem Bożym. Przejęli wiedzę, którą miał Kościół wykorzystali przeciwko nam i narodom. Nie chcą mi dać wszystkich danych w parafii w której miałam chrzest w Starachowicach. Fałszywe dane odnośnie pierwszego małżeństwa zostały sprostowane przez Białystok po interwencji. Dochodzi do zacierania śladów, że była w Kościele Zielonoświątkowym w pierwszej piętnastce osób w Starachowicach, na bazie których powstał kościół. Wykorzystują dane z książki „METROPOLIS’ podjemy przykład cyt” September uśmiechnął się uśmiechem Japonii nie odpowiedział. Smukły przystąpił do balustrady. Przechylił się ku mlecznej tarczy i zawołał wysoko i ostro jak gwizdem 11-8-11 ! Człowiek na świecącej tarczy obrócił się dookoła siebie jak gdyby otrzymała pchnięcie śmiertelne. Adresy według schematu dorabiane Bohaterów Westerplatte 11 zamiast podmiana z 1/1 oraz Bohaterów Westerplatte 8 , Waldemar Maksalon i Beata Maria Idziak z domu Bochyńska moja siostra Batorego 8/18 którą przerobił komornik na ul. Batorego 8/18 w Starachowicach, której nie ma do podmiany rodziny. Pod jedną z ilustracji widnieje opis „Igraszki Jerzgo Fredersena.” który był synem Johana Fredersena.

Obrazek

Czyżby podmiana rodzin, dorobienie dzieci, okultyzm oraz deprawacja carskiej rodziny stało się igraszką. Komornik jest narzędziem do podmiany danych oraz inne instytucje Rządowe aby wprowadzić Nowy Ład Światowy bez chrześcijaństwa. Projekt Jednej Religii pt. „Harmonia Życia” za którą stoi okultyzm i nierząd został stworzony przez Korporację komunistyczną Donau Dnepr i jest promowany przez osobę studiującą w Watykańskim Uniwersytecie Papieskim w Toruniu.

Celem ich działania jest zniszczenie chrześcijaństwa, dlatego szczególnie kładą nacisk aby zniszczyć Ducha w Narodzie, pracując nad doprowadzeniem do utraty moralności. Jeśli ludzie pokładają nadzieję w Chrystusie Jezusie, próbują zniszczyć ich opinię przez kreowanie im nieprawdziwej historii, aby zniszczyć autorytet ,wykorzystując każdy błąd człowieka, aby dorobić na jego podstawie nieprawdziwą historię. Komornik próbował wejść do domu, gdy byłam w piżamach jednocześnie miał przy sobie Policję sądzę , że po to aby w przyszłości dorobić mi nieprawdziwą historię, gdyż widać to w sprawie z mojego powództwa w Opolu Lubelskiem, gdzie znajdują się, w Aktach Sądu Rejonowego, pisma z policji w których Policjant dorabiał mi opinię na zlecenie POLITYCZNE. Z Opola Lubelskiego i Starachowic. Na sprawie był Stanisław Pikul który był jak wspomniałam naszym Pełnomocnikiem i musiał się podać się za nas aby dokonać wyprowadzenia depozytów. Pan Generał Zawadzki powiedział, że po ujawnieniu prawdy o naszej carskiej rodzinie, mogą zginąć akta dlatego pobrałam kopie akt z Sądu w Opolu Lubelskiem, gdzie widnieje dopisana historia prze Policję w Starachowicach oraz z Opola Lubelskiego aby zrobić ze mnie osobę chorą psychicznie, co się wiąże się z próbą podmiany akt w Sądzie w Kielcach i obecną sprawą w Toruniu dorobioną dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Tu należy zaznaczyć że w Opolu Lubelskim w piśmie o wydanie kserokopii akt widnieje błędne dane Bożena Bochyńska- Kaźmieczyk bez „R” na Bohaterów Westerplatte 1/1 Starachowice. Odmówiono w Sądzie ujawnienie przez wywiad książęcej rodziny Bocheńskich, które to akta STAR zostały ujawnione w październiku 2012 roku przez Pełnomocników ale wykorzystane dla fałszywego kręgu spadkobierców carskiej rodziny. W aktach widniej jako żona mojego ojca. W Protokóle sprawy I NS 67/10 z powództwa Invest Bank sprawie spadkowej po moim ojcu dochodzi do zawarcia w Protokole Sądu, że jest jedynie moje zeznanie wówczas jako Bożena Bochyńska zamiast mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Ponieważ według schematu chrzestni podają się za nas wszystko jest już zrozumiałe. Pasują dane do początkowych akt UB widniejących w IPN. Czyli komornik nadal działa na lecenie UB gdyż dorobiono mi inną tożsamość, gdy zmieniłam po rozwodzie z Pióreckim Dariuszem nazwisko. Dorobiono mnie dane przez Komornika na nazwisko Kornaszewska przy pomocy już dawno umorzonych zobowiązań aby ponownie windykować. Wpisano mnie jako inną osobę.

Obrazek

Po aresztowaniu męża Jerzego Kaźmierczyk 2006 roku w sprawie z urzędu III K 207/07 w celu stworzenia opinii psychiatrycznej wykorzystano zachowania biznesowe Dariusza Pióreckiego z 2002 roku. W skazuje to na obecną próbę podmiany danych osobowych w celu ukrycia dokonanych przestępstw i wykorzystania Komornika do tego celu. W piśmie złożone przez Dariusza Pióreckiego do sprawy o Alimenty Sygn Akt III RC 547/02 z 20 .02.2003 roku opisuje zaciągnięte długi prywatne na firmę. Dariusz Piórecki obecnie noszący nazwisko Kornaszewski ujawnił swój portretu psychologiczny i stanu psychicznego w odpowiedzi na wniesiona przez Bożenę Piórecką w 2002 roku pozew o alimenty, obecnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk po ślubie 28.06.2008 rok.

Dariusz Piórecki noszący nazwisko Kornaszewski wyjaśnia swoje skłonności samobójcze i jego pisma zostały użyte do spreparowania opinii psychiatrycznej do sprawy III K 207/07 z powództwa Czesława Daleszaka na zlecenie polityczne.

Obrazek

Aby zniszczyć moją opinię utworzono program pornograficzny „HORSE” finansowany na bazie diamentowych szachów Romanowów,. Dlatego komornik oraz Waldemar Maksalon przerabiają moje dane na różne sposoby tworząc coraz to nowe tożsamości przez „ZI” Bochyńska-KaZImierczyk, dla wykreowanej nowej rodziny PIÓRECKICH oraz KORNASZEWSKICH oraz przez „A” Bochyńska-KaźmierczAk, aby pasowało do Horsta Kaźmierczaka. Powodem są zawarte w Piśmie Świętym słowa, że jeśli ktoś żyje nie porządnie tego pobożność jest bezużyteczna. Zamieniana tożsamość przez Komornika Sądowego na Zlecenie Sądu, podstawienie błędnych nazwisk do tego celu na ul. Westerplatte 11 przez działanie Poczty Polskiej i tworzenie nazwisk dla KLONÓW np. przez ”Ż” nieistniejąca Bożena Bochyńska-KaŻmierczyk, z adresem jak w Oświadczeniu Woli mojego ojca jest świadomym działaniem. Zmierza do niszczenia mojej carskiej rodziny aby znieważyć dzieła Boga Najwyższego. W Słowie Bożym jest napisane że „nie bójcie się tych co ciało zabić mogą, ale tych co ciało i duszę mogą zatracić do piekła” Z tego powodu wiedząc, że działanie ich zmierza do śmierci nie tylko ciała ale duszy, byliśmy zmuszeni do zaskarżenia osób, które chcą to zrobić.

Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawiciele i żadne pieniądze nie mają wartości przed wartością duchową. Pragniemy mieć Pokój z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba i dlatego musieliśmy wszystko wyjaśnić na Jego chwałę. Ponieważ Corporacja Donau Dnepr działa poprzez zaskarżanie i wykorzystywanie komornika musieliśmy przejść w ten sposób, nie z nienawiści ani w żądzy pieniądza ale z konieczności, aby ujawnione zostały palny i zamiary człowieka. Bóg stworzył i bezbożnego na dzień sądu. Potężny BÓG Abrahama Izaaka i Jakuba jest Godny czci przez Syna swego umiłowanego Jezusa Chrystusa, który jest ubłaganiem za grzechy nasze i przez Ducha Świętego którego dał nam do naszego wnętrza. Jest napisane w Słowie Bożym , że my jesteśmy źrenicą oka Bożego, a kto nas niszczy tego zniszczy Bóg.

Z poważaniem

Jerzy Kaźmierczyk i żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

List do Papieża Franciszka

Starachowice 03.09.2013

Jerzy Kaźmierczyk
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
13:56:28

Papież Franciszek

Watykan

LIST OTWARTY

 W związku z artykułem na stronach internetowych zaniepokojona zagrożeniem dla całego chrześcijaństwa oraz naszego Narodu Polskiego, Rosyjskiego oraz Niemieckiego z racji pochodzenia przedstawiam poniżej publikację do której się odnoszę.

 

Papież Franciszek zaniepokojony zakazem uboju rytualnego w Polsce

 

mw, pap

02.09.2013 , aktualizacja: 02.09.2013 20:10

http://wyborcza.pl/1,75477,14537133,Papiez_Franciszek_zaniepokojony_zakazem_uboju_rytualnego.html

Jesteśmy zmuszeni zająć stanowisko w sprawie komunikatu Papieża do ponownej sprawy uboju rytualnego w związku z podmianą naszej carskiej rodziny, przy aprobacie rządu polskiego oraz powiązaniem Pana Aleksandra Kwaśniewskiego, który lobbował na rzecz Acron S.A zamierzającego kupić Zakłady Chemiczne w Puławach. Działania były związane z grupą Agenta Józefa Światło, który był klonem mojego ojca księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego. Nasz Pełnomocnik Stanisław Pikul z Tarnowa, który nie oddał Pełnomocnictwa był zainteresowany zakupem Azotów Tarnowie. Aleksander Kwaśniewski i Bank UBS był zleceniodawcą politycznym sprawy II K 207/07 dotycząca męża Jerzego Kaźmierczyk, do której mnie obecnie próbują podłączyć przez podmianę akt do sygnatury Prokuratury w Tomaszowie Mazowieckim Ko 194/12 i Ds 207/07 z ukrytym artykułem 276kk , do Torunia w którym to widnieje zapis, że nie posługuję się swoimi dokumentami. Celem tego jest podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej. Daje to powód aby twierdzić, że zamierzano drobić genealogie dla rodziny Lewandowskich z domu Maksalon, przez wykorzystanie DNA, dziecka córki mojej siostry, przy ustaleniu ojcostwa Lewandowskiego. Ponadto moje doniesienia co do powstałych klonów nie są rozpatrywane.

Zwracamy się do Papieża o zajęcie stanowiska w sprawie oczywistej ale nie dla każdego. Chodzi o Ogłoszenie przez Papieża, że Naród Polski, Rosyjski i Niemiecki to ludzie i trzeba chronić ich życie. Szczególnie został narażony na niebezpieczeństwo Naród Polski i Rosyjski, przez próbę wprowadzenia uboju rytualnego, który miał na celu zalegalizowanie mordów rytualnych, przez grupy agenta Józefa Światło , który był klonem mojego ojca księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego syna carewicza Aleksego Romanowa.

Z powodu, że większość Narodu Polskiego to Katolicy zwracamy się do Papieża o przypilnowanie Żydów w wydaniu Oświadczenia, że Polacy, Rosjanie i Niemcy są ludźmi a jakiekolwiek zabicie obywatela tych krajów, tak w kraju jak i na uchodźstwie, będzie objęta Klątwa Kościoła i uznane za ludobójstwo na tle rasowym. Dodam, że pan Antoni Ciszewski z Puław, aby swój cel osiągnąć anonsował mnie wiedząc kim jestem do Prezesa Sądu Najwyższego w Polsce, który też wiedział kim jestem, a uczestniczył w tworzeniu fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej i nazwał NARÓD ROSYJSKI „dziczą ruska”. Kopię tego mąż przedłożył do sprawy Sądu Okręgowego w Toruniu II K 164/11 działającego na zlecenie Skarbu Państwa zmierzającego do podstawienia fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej, po czym męża wezwano na badania psychiatryczne! Oburzenie jest tym większe, że przed otrzymaniem zawiadomienia matkę męża poinformowano, że syn przeżyje jedynie wówczas gdy zostanie uznany za niepoczytalnego! Stanowi to dowód, że zmierzają nas skrzywdzić, gdyż pan Antoni Ciszewski jest w szeregach fałszywej arystokracji na Wawelu.

Dodam, że za każdą debatą o mordzie rytualnym dochodzi do próby naszego morderstwa. Obecnie doprowadzono do mojego aresztowania na 48 godzin w sfingowanej sprawie Ko 194 i Ds 207/13 aby podmienić akta. Pan Janusz Smyczyński używał pseudonimem Krokodyl, który odnosił się do funkcji jaką zajmował. Stwierdził, on że wystarczy jeden telefon z Watykanu do UBS aby uporządkować omawiane sprawy. Żywego krokodyla, jako symbol boga wojny w Egipcie, przekazano jako prezent dla nowo narodzonego Coburga, od Australii (gdzie utworzono moje klony na nazwisko Piórecka) jako symbol dla rodziny Królewskiej w Anglii, przez których mieli wprowadzić Nowy Ład Światowy przy pomocy Kościoła Katolickiego i Prawosławnego. Jest on zapowiedzią zaplanowanej wojny elektronicznej, która po naszym mordze rytualnym miała ogarnąć świat. Pan Janusz Smyczyński, ma do dyspozycji bezprawnie nasze depozyty, które miały być przez nas legalnie uruchomione do odbudowy Narodu Polskiego i Rosyjskiego na bazie Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego ojca.

Janusz Smyczyński został podany jako świadek z naszego doniesienia do sprawy w Sądzie w Toruniu, w której obecnie mnie aresztowano chcąc podmienić sprawę naprzeciwko nam, co już jest widoczne. Oskarżono męża w sprawie zakończonej prawomocny wyrokiem , w której nie można dwa razy karać. Celem jest podmiana akt. Sygnatury są podmieniane przez grupy agentów Józefa Światło, niemieckiego szpiega Sorge, który pracował w Starachowickiej Fabryce Zbrojeniowej przed wojną. Gdy wybuchła II wojna Światowa przyszedł w niemieckim mundurze do dziadka wyjawiając kim jest. Był on jednym z tych, którzy go wydali. Po zamachu na kolaboranta Hajdukiewicza doszło do aresztowania mojego dziadka Brunona Bochyńskiego (czyli carewicza Aleksego Romanowa) w Starachowicach. Dziadek został zabrany w grupie notabli ze Starachowic i przewieziony na Firlej pod Radomiem. Nigdy nie wrócił do domu a mojego ojca poinformowano, że żyje i jest księdzem w Szwajcarii, tata ze względów politycznych nie dochodził dalej niczego i symbolicznie doprowadził do powstania tablicy upamiętniającej nazwiska osób pomordowanych, które z dziadkiem zostały aresztowane i wywiezione na Firlej. Na tablicy tata umieścił nazwisko swojego ojca a mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Ponieważ wiele osób z mojej rodziny było zamordowanych a dziadka mózg został wzięty bez jego zgody na badania naukowe w Szwajcarii, mam prawo podejrzewać, że również został rytualnie zamordowany. W Kościele agenci pana Józefa Światło działają aby zniszczyć kościół od środka , toteż nie chcą mi wydać moich dokumentów, z powodu ich zawłaszczenia dla powstałych już klonów i fałszywego kręgu spadkobierców.

Przez ich działania jesteśmy nękani od dziesięciu lat i narażane jest nasze życie. Ponownie jest wykorzystany Sąd do wydania nakazu do badań psychiatrycznych dla męża, do sprawy obecnie IIK 164/11 Sądu Rejonowego w Toruniu, gdzie narażono nas na niebezpieczeństwo z powodu próby podmiany rodziny na tej sprawie przez Służby Wywiadowcze. Zaskarżono nawet Teścia, aby wykorzystać jego dane osobowe. Do tego wykorzystano również różne rodziny aby osiągnąć zamierzony cel czyli wprowadzić wojnę, która umożliwia wprowadzenie Nowego Ładu Światowego bez chrześcijaństwa. Wykorzystano do wytworzenia Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej: rodzin Waldemara Maksalona, Zdzisławy Lewandowskiej a obecnie wykorzystują sąsiadów na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach dopisując obce osoby do mieszkania zakupionego przez moich rodziców w 2001r., które wcześniej wynajmowali. Na dowód załączam skan Decyzji przydziału mieszkania moich rodziców zezwalającej na zamianę mieszkania z ul. Zachodnia 1/16 w Starachowicach (adres pod którym zamieszkaliśmy po przeprowadzeniu się z ul. Ekonomii 5/6 w Skarżysku-Kamiennej do Starachowic) pod adres ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, jako przydział dla pracownika FSC. Dodam, że udziały FSC przerobiono na Fałszywy Krąg Spadkobierców rodziny carskiej dlatego dorabiano nieprawdziwe historie, że mieli wiele żon i nieślubnych dzieci, aby uzasadnić swoje oszustwa. Obecnie Sąd w Starachowicach dla Szpiegów Józefa Światło i Sorge oraz innych, pracowników FSC, dorabia nadal genealogię przez sąsiadów takich jak Surma, Pokora, Pałka, Kosiarska, Gibalska, Słodkiewicz i innych służb mundurowych. Nasza sprawa jest nierozpatrywana, gdyż uznano mnie z umarłą. Po pobiciu nas, były policjant poinformował, że nikt nie stanie w naszej obronie. Dowodzi to, że wszyscy są zaangażowani w promowanie antychrysta, przez oszustwa i kreowanie Fałszywego Kręgu Spadkobierców Rodziny Carskiej. W tym miejscy pragnę dodać, że mocy jest nasz obrońca! Nasze dzieci są w niewoli, gdyż nawet nie zdają sobie sprawy z ogromnego niebezpieczeństwa na jakie wszystkich narażono i nikt z Kościoła wystąpił w obronie prawdy i chrześcijan. Słowo Boże naucza, że „będą wydawać was rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i znienawidzeni dla mego imienia będziecie, lecz włos wam z głowy nie spadnie, a przez wytrwałość swą zyskacie dusze swe”. Walka obecnie trwa o Dusze, gdyż Dusza ludzka jest nieśmiertelna. „Nie bójcie się tych co ciało zabić mogą , ale tych co ciało i duszę zatracić mogą do piekła.” Z tego powodu konsumpcjonizm zasłania prawdziwe cnoty a deprawacja umysłów doprowadziła, że nie zauważamy potrzeb drugiego człowieka. Ludzie boją się prawdy i tolerują zło aby zachować prace, dobrobyt i statut społeczny. Celem jest obecnie zawłaszczenie przez służby dziedzictwa Sług Pana Zastępów, które zostało nam przekazane na mocy Błogosławieństwa Bożego , a należy ono do samego Boga.

Z powodu złowrogich sił skierowanych na cały świat chrześcijański w obronie naszych narodów sprzeciwiamy się wszelkim praktykom okultystycznym sterowanym z wyspy Bali i zamku w Lucernie Chateo Gustsch w Szwajcarii. Sprzeciwimy się i rytuałom skierowanym przeciwko chrześcijanom i obywatelom Narodu Polskiego, Rosyjskiego i Niemieckiego, które zmierzają przez rożne matactwa zawłaszczyć dziedzictwo Sług Pana Zastępów będących własnością Pana Jezusa Chrystusa, które to zostało nam przekazane na mocy błogosławieństwa moich rodziców Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i jest zawarte w Oświadczeniu Woli mojego ojca. Pod to dziedzictwo chce się podszyć antychryst, wykorzystując nasze rodziny oraz DNA moich dzieci, wnuków i mojej siostry rodziny do tego nikczemnego celu! W Szwajcarii poinformował nas pan Janusz Smyczyński, że dzieci są wydawane na śmierć rytualną jako Baranki Boże, ale również i chrześcijanie po początkowo uznaniu ich za zaginionych. Dokładnie tak się stało w stosunku do mnie, gdyż MSW przysłało dokument, że jestem zaginiona i była to odpowiedź na moją prośbę o pomoc z powodu podmiany rodziny. Jak widać przyniosło to odwrotny skutek, gdyż MSW uznało mnie za zaginioną i przesłano dokument do Wojewody Świętokrzyskiego do wydziału Uchodźców. Ponieważ rodzice Aleksandra Kwaśniewskiego uczestniczyli w mordowaniu obywateli Polski a żona pana Prezentanta Jolanta Kwaśniewska była zaangażowana w sponsorowanie badań psychiatrycznych, czyli eksperymentów medycznych na ludziach, co zostało opublikowane w prasie mamy prawo interweniować. Jest to zagrożenie naszego życia z powodu obecnego nakazu Sądu aby zbadać mojego męża psychiatrycznie, odnosząc się w uzasadnieniu, że pisze zbyt dużo pism nie odnoszących do Aktu Oskarżenia , którego nie otrzymał.

Obecnie służby agenta Józefa Światło z pochodzenia Żyda, podstawionego jako klon mojego ojca księcia Józefa Ludwika Bochyńskiego, chcą rytualnie nas wymordować przy legalizacji tego przepisami prawa w Polsce. Zgodnie z ich planem, aby zawłaszczyć nasze dziedzictwo i wykorzystać go do wprowadzenia Nowego Ładu Światowego wykorzystując DNA moich dzieci oraz dzieci mojej siostry, przy czynnym udziale osób związanych z okultyzmem. Wykorzystano do tego procederu również moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, do której obecnie nikt z naszej cesarskiej rodziny nie ma dostępu.

Apelujemy do Papieża by stanął w obronie chrześcijan, których życie jest obecnie zagrożone. Po ogłoszeniu Stanu Wojennego nikt nie mógłby się obronić, gdyż zamordowano by obywateli Narodu Polskiego, Rosyjskiego, Niemieckiego oraz Świata Chrześcijańskiego niszcząc wszystkie chrześcijańskie ośrodki misyjne na całym świecie!!! Na scenę miał wejść antychryst głoszący wielkie rzeczy, wyniosłe ale bluźniercze.

Potężny Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba niech będzie uwielbiony przez Jezusa Chrystusa Syna Jego, który jest Panem i Królem wszechświata i Jemu Nich będzie cześć i chwała w Duchu Świętym, Amen!

 

Z Bożym błogosławieństwem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mąż Jerzy Kaźmierczyk

Image

Opublikowano Uncategorized | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz