Holokaust – Tajemnica Finansowania

Finansowanie Adolfa
 Akta przedwojennej sprawy sądowej wykorzystanej do finansowania Adolfa Hitlera

Po zamachu w Starachowicach i Kruszynie w 1924 roku doszło do zamordowania Cara Mikołaja II i jego żony Aleksandry Romanow. Ukrywali się oni pod nazwiskiem Franciszka Bocheńskiego i Władysławy Bocheńskiej z domu Mierzanowska. Grób Franciszka Bocheńskiego został niszczony przez Zakon Cychstersów w Wąchocku, Grób Mierzanowskiej również został zniszczony. Jak dawniej  podobnie i dziś widoczny jest sposób działania usuwania danych mojej rodzin. Obecnie dzieje się to przy pomocy Sądów  co dziś można zobaczyć na mojej osobie w jaki sposób usuwane są moje dane osobowe.

Aleksy Romanow ukrywał się początkowo w Seminarium pod nazwiskiem Marian Bochyński potem Roman Bocheński, Brunon Bochyński w rodzinie Bochyńskich.

W 1931 roku rozpoczęła się sprawa sądowa w Radomiu przeciwko Franciszkowi Guzikowi, który wynajmował jatkę do handlu mięsem na Dolnych Starachowicach

Był to spór Ernesta i Brunona Bochyńskich przeciwko Franciszkowi Guzikowi. Sfałszowano tą sprawę i przekształcono ją na sprawę przeciwko Brunonowi Bochyńskiemu doprowadzając do kradzieży carskich depozytów rodowych. Pieniądze służyły do finansowania Adolfa Hitlera. W tej sprawie prowadzonej w czasie okupacji przez Bochyńskich, wprowadzono do sprawy fałszywe dokumenty z zeznaniami osób żydowskiego pochodzenia w tym ortodoksyjnych Żydów.  Wprowadzono je do sprawy w celu wykazania istnienia na tym terenie osób, na które dokonano kradzieży depozytów, kolaborując z Niemcami. Do Archiwum Państwowego w Radomiu przekazane zostały przez Sąd, podmienione dokumenty, które są dowodem podmiany akt. Widnieją w nich osoby, które według podmienionych akt wynajmowały tam Budki. Są to ortodoksyjni Żydzi, którzy tak naprawdę tam nigdy nie byli. Faktem jest, że jedna jatka była wynajęta dla Żyda  Franciszka Guzika który handlował mięsem i nikogo innego tam nie było. Ernest Bochyński wynajmował jeden z budynków dla Spółdzielni Spożywców w Wierzbniku. Moja mama po wojnie, była członkiem spółdzielni spożywców i posiadała legitymację  jako jej członek. Widoczny jest związek z fałszowaniem danych osobowych na klony. Sfałszowali sprawę sądową przed wojną aby ukryć finansowanie, kradzieży depozytów w celu sponsorowali działań  wojennych Adolfa Hitlera. Ortodoksyjni Żydzi doprowadzili, że sami sfinansowali swój własny Holokaust. Widoczne jest to również w wypowiedzi Papieża Franciszka. Koniecznie chcieli być dopisani do nieruchomości mojego dziadka. Dochodzi do sfałszowania Akt Sądowych i w takim stanie zostały one przekazane do Archiwum w Radomiu i innych miejsc. Mój dziadek carewicz Aleksy Romanow wówczas Roman Bocheński później występujący jako Brunon Bocheński, nie godził się na sponsorowanie II Wojny Światowej oraz obozów śmierci Adolfa Hitlera. Dochodzi do kradzieży z pałacu srebrnej zastawy mojej babci księżej Róży Marii Lubomirskiej którą Adolf Hitler dał w prezencie swojej kochance Ewie Braun oraz dzieł sztuki z włości mojego dziadka. Obrazy z Pałacu mojego dziadka znalazły się między innymi w Białaczowie. Część z nich zabrali Niemcy i określali je jako mienie zabrane Żydom, aby nawiązać do terenów mojego dziadek. Dodam, że w Umowach dobrowolnych mojego dziadka widniały zapisy, że nie wolno sprzedać ziemi Żydom a innych narodowościom, a jeśli ktokolwiek by to uczynił taka umowa sprzedaży jest nieważna. Jedynie było to możliwe w stosunku do rodziny. Z tego powodu doprowadzono, że pod moje dane osobowe wytworzono klony aby podszyć się pod nas w celu dalsze kradzieży depozytów i zemszczenia się Żydów na mojej rodzinie za zapisy w umowach. Dochodzi do przybierania nazwisk Polskich wybitnych mężów stanu w celu ukrycia prawdziwej swojej tożsamości. W dokumentach wprowadzono oczywistą pomychłkę pisarską, którą posługuje się rodzina Maksalon w celu podłożenia swoich fałszywych danych do naszych nieruchomości. W Sądzie wprowadzono zarządzenie, że wpisanie Bożenny Peryt to oczywista pomyłka pisarska. Jednakże chodziło w posłużeniem się osobą, która niegdyś była czapnikiem i wynajmowała budkę po zamachu na moją rodzinę. Dopisano ją aby móc wpisać ortodoksyjnych Żydów, którzy nigdy tam nie występowali aby podstawić się pod majątek carskiej mojej rodziny. Faktem jest, że na terenie dziadka jedna tylko osoba o pochodzeniu żydowskim wynajmowała budkę, w której handlowała mięsem. Był to Franciszek Guzik, z którym toczył spór Brunon Bocheński i Ernest Bochyński. Później po tym jak zastrzelony zostaje w majątku Ernest Bochyński, nie wpuszczono nawet Brunona ani księdza do pozornie chorego ale już nieżywego Ernesta Bochyńskiego. Podobny los spotkał Juliusza Bochyńskiego i jego żonę hrabiną Gertrudę Komorowską. Następny spór po wojnie jest wywołany z Jadwigą Barbarą Bochyńska i jej rodziną z małżeństwa z Wrońskim, którego dane sfałszowane są z pozwanego na adwokata Werońskiego. Na sprawie występuje jako świadek między innymi Feliks Maksalon brat Waldemara Maksalona, przerobiony obecnie na Bochyńskiego aby pasował do przekrętów Podczaskich, współpracujących z Kulczykiem , tworzących fałszywą arystokracją dla Lubomskich. Podszyli się pod moją babcię księżną Różę Marię Lubomirską. Po śmierci mojej babci księżnej Róży Marii Lubomirskiej w celu ochrony życia rodziny występuje jako, żona Brunona Bochyńskiego jego siostra Maria Romanow pod nazwiskiem, Bolesława Bochyńska. Sposób ten niegdyś wykorzystywany dla ochrony rodziny przez wymordowaniem, wykorzystuje obecnie rodzina Podczaskich przerabiając ojca na brata w celu kradzieży depozytów rodowych dla komunistycznych organizacji działających również w celu zniszczenia Kościoła Katolickiego poprzez, ich agentów tam działających i wskazujących na błędy w kościołach, które sami tworzą. Wrońscy doprowadzają do wyrzucenia mojego ojca z domu przy Tychowskiej, gdzie znajdowała się Wytwórnia Wód Gazowych mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. W ciągu jednej nocy zasadzono drzewka i postawiono ogrodzenie nieruchomości. W Sądzie w sprawie przeciwko Jadwidze Barbarze Bochyńskiej z rodziną i Wrońskim zaatakowano moja mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek, że w ostatnim miesiącu ciąży skakał przez płot i kradła jabłka. W sprawie wykazano, że było to fizycznie niemożliwe. Wrońska rzuciła wapnem w oczy mojego ojca, po czym tata po otrzymaniu pracy przeprowadził się z nami do Skarżyska i tam miał mieszkanie służbowe na ul. Ekonomi 5/6 jako Dyrektor Techniczny PKS. W Skarżysku obecnie przerobiono ten budynek po bazie PKS i zrobiono z niego mieszkania socjalne w celu zatarcia śladów. Właśnie tam obecnie wprowadziła się XXXXXXXX XXXXXXXXXX której mama to Cecylia z domu Bochyńska po numerem ul. Ekonomi X/X. Obecnie wiadomo, że nie są oni rodziną Brunona Bochyńskiego.
Lidzie pozbawiani są obecnie nieruchomości przez zasiedzenie  przy pomocy sfałszowanych dokumentów w czasie okupacji przez niemieckie biura prawne na lata 1937 przy udziale osób kolaborujących.

W Sądzie prowadził jeszcze sprawy Marian Bochyński którego zamordowano i Bolesława Bochyńska(Maria Romanow), gdyż całe Starachowice były własnością zamordowanej już części mojej rodziny. Rodzina Ernesta nie miała do tego prawa a tym bardziej dzieci jego żony z innych małżeństw. Mój dziadek Carewicz Aleksy Romanow ukrywał się początkowo jako Marian Bochyński, później jako Roman Bochyński właściciel wioski Starachowic oraz Zakładów Górniczych w Starachowicach. Zakłady te korzystały z nieruchomości mojego dziadka. Po zamordowaniu części rodziny w 1924 roku dochodzi do podmiany rodzin. Dziadek Carewicz Aleksy Romanow i siostra Maria Romanow byli wówczas w majątkach zaprzyjaźnionych rodzin. Przez co uniknęli, tragicznego losu. Mimo, że Jadwiga Barbara Bochyńska miała obowiązek zapłacić pieniądze mojemu ojcu, nie zrobiła tego ani jego rodzina, podobnie jak dziś Waldemar Maksalon przy pomocy Sądu nie chce doprowadzić do zapłaty pieniędzy, ale podmienia moje dane i rodziny, podstawiając się pod rodzinę mojej siostry przebywająca obecnie za granicą. Nie chce mi zapłacić za nieruchomość, gdyż wie że bezprawnie nabył na podstawie spraw Sądowych w oparciu o fałszywe zeznania. Nieruchomość nie jest ich tak samo jak nieruchomości mojego dziadek Brunona Bochyńskiego (pod tym nazwiskiem ukrytego Carewicza Aleksego Romanowa) nie jest nieruchomością Jadwigi Barbary Bochyńskiej to jest Radomska z Turkiettich. Stanisław Turkietti był jej ojcem. Rodzina ta była rodziną z dworu Królowej Bony. Miała ona jeszcze dwóch mężów, Bednarskiego i Wrońskiego. Ostatnim mężem był Ernest Bochyński , który po pięciu latach zostaje zamordowany. W aktach Archiwum w Radomiu znajdują się fałszywe dokumenty, które zostały według informacji Dyrektora Archiwum przekazane z Sądu a takim stanie. Jest to widoczne w obecnych sprawach. Sąd przekazuje również nieprawdziwe dane jak również sprawy prowadzone w oparciu o fałszywe dokumenty, co można porównać z oryginałem. Podmiana akt Sądowych jest oczywistą i nie podlega żadnej dyskusji. Oszustwa Są zatwierdzone przez Sąd. Podmiana rodziny i wyrzucanie z domu doprowadziło do przejęcia dokumentacji i pamiętnika Władysławy Mierzanowskiej czyli carowej Aleksandry Romanow. Syn Ernesta nie ma dzieci a zawłaszczone dokumenty znalazły się w Niemczech. Na podstawie ich treści powstają książki np. Pamiętniki Lubomirskiej, jak również wydana zostaje w Niemczech książka i tworzą fałszywą Olgę Romanow którą otrzymałam w Szwajcarii od służb wojskowych. Moje dane osobowe są potrzebne do stworzenia klonów dla fałszywej arystokracji w celu zawłaszczenia depozytów carskich i wprowadzenia jednej religii przy pomocy Kościoła Katolickiego w celu jego zniszczenia. Odbywa się to według schematu działania jak przed wojną dla klonów. Cała moja rodzina doznawała przez wieki upokorzeń z powodu arystokratycznego pochodzenia. Majątek w Zamojskim matki mojej babci , czyli mojej prababci do strony mamy hrabiny Marianny Nowak żony Franciszka Glińskiego został zawłaszczony i jest przejęty przez klony.

Obecnie obrazy wyprowadzone z Banku UBS w Szwajcarii z depozytów dziadka, przedstawiono jako mienie Żydowskie podstawione pod pana Albert Speer, architekta Adolfa Hitlera. Wykorzystywane są do tego różne Banki między innymi COMERZBANK, który znajduje się w dokumentacji komunistycznej Corporacji Donau Dnepr, oraz przepływy pieniędzy w celu ich wyprania.

Po śmierci mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, który symbolicznie doprowadził do podstania tablicy upamiętniającej ofiary pomordowanych na Firleju pod Radomiem, gdzie umieścił nazwisko swojego ojca Brunona Bochyńskiego, który znajdował się w grupie aresztowanych notabli ze Starachowic i nigdy nie wrócił do domu. Dziadek nieoficjalnie przeżył i był doradca Willy Brandta Kanclerza Niemiec. Pod dziadka chciano podstawić rodzinę Kaczyńskiego, która podszyła się pod herb Rawicz mojego dziadka ukrytego pod nazwiskiem Bocheński. Za ofiary pomordowanych na Firleju, chciano wypłacić odszkodowania na klony, przy pomocy adwokata Hambury a Niemiec. Nasze dane miały służyć naszym klonom, a nas chciano wyeliminować. Te same praktyki stosowano w okresie największego Stalinizmu, kiedy to mój ojciec był inwigilowany i moja mama a ich oprawcy podstawili się pod moich rodziców. Widoczna jest kontynuacja ich działań w dokumentach z IPN w których widnieję jako żona mojego ojca.

Z tego względu chciano sprzedać pałacyk z majątku dziadka, w którym mieszkał Zarządca Zakładów Górniczych w Starachowicach aby zatrzeć ślady po mojej rodzinie. Już podstawiono po nasz teren osoby z USA z Corporacji Komunistycznej dla której pracuje Maria Gudewicz. Ona to doprowadziła do Śmierci Maria Bochyńskiego w celu zawłaszczenia majątku w FED w USA. Wyspy na której znajduje się stocznia. Urząd Miasta stworzył fikcyjny majątek Majówka, obejmujący teren gdzie znajdowały się budynki żydowskie w którym mieszkała miedzy innymi pochodzenia Żydowskiego Jadwiga Kaczyńska jak i część działki 29 aby powiązać teren z depozytami carskimi. Fikcyjni spadkobiercy mieli po dokonaniu zamachu na moją rodzinę doprowadzić do przejęcia nieruchomości stworzonej przez biegłych geodetów , fałszujących faktyczne dane powojenne. Należy dodać, że do stawu był majątek mojej babci ze strony mojej mamy a działka miała wówczas numer 27. Później przybrała numerację 29 którą to posłużono się do zagarnięcia moich nieruchomości na klony. Prezydent Miasta Sylwester Kwiecień śmiała się publicznie z nas prawowitych właścicieli i powiedział, że ma innych spadkobierców. Do tego potrzebne były sfałszowane dokumenty własnościowe po moich rodzicach. Doprowadza to przez swoich agentów. Jest to dowodem na świadome morderstwo Mariana Bochyńskiego w 1978 roku i mojej mamy, która nie wyraziła zgody na zabieg a mimo to otworzono jej czaszkę.

W wydanej ostatnio książce lasy będące własnością dziadka Brunona Bochyńskiego wykorzystywane przez Zakłady Górnicze w Starachowicach opisano jako własność Biskupów Krakowskich. Dowodzi to na sposób kradzieży, majątku dziadka i królewszczyzn przez wykorzystanie Kościoła Katolickiego, który zostałby obciążony odpowiedzialnością za to przez Grupę Komunistyczną Donau-Dnepr. Grupa ta wypłaciłaby za usługę Kościołowi prowizję nazywając to datkami i określając Polaków głupcami.

W ten sposób zostały by uruchomione środki finansowe na utworzone klony zameldowane w Pałacyku działka 29 do finansowania jednej religii i wojny. Doszłoby niechybnie do kolejnego holokaustu. Pracownik Wydziału Cywilnego w Urzędzie Miasta w Starachowicach potwierdził, że urząd dysponuje błędnymi danymi z Kościoła i należy je prostować na drodze Sądowej. Otrzymaliśmy pismo z Sądu Biskupiego w Radomiu.

Sąd Biskupi w Radomiu stwierdził, że Proboszcz Parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach jest niezależny i za nieprawidłowości duchownych w tym fałszowanie danych osobowych i odmówienie wydania prawidłowo wypełnionych dokumentów należy ich pozwać przed Sąd Cywilny.

Teren Zakładów Górniczych Romana Bocheńskiego 

 Kościól działka 29

Parafia Wszystkich Świętych działka nr 29

Pałac Starachowice palacyk zarzadcy
Pałac przy ulicy 1-go Maja działka numer 29 i Pałacyk Zarządcy działka nr 29

Urząd Miasta wykorzystując panią Helenę Surma i Notariusza doprowadził do ukrycia działki 29 Zakładów Górniczych Romana Bocheńskiego obejmującego teren objęty zdjęciami pod Garażem na Ulicy Bohaterów Westerplatte 1.

 Garaz dzialka 29
 Garaż przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1 ukryta działka 29

Nieruchomość przy ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 na zdjęciu Sąd w Starachowicach przekazał Waldemarowi Maksalono. Okazało się obecnie, że nie jest on rodziną a inni członkowie jego rodziny zażądali kluczy do mieszkania nie wypłacając nawet zasądzonej kwoty i nie mając zamiaru zapłacić. Wynika to z faktu, że nieruchomość ta służyła do bankowych programów i dorobienia genealogii Aleksandrowi Juliuszowi Tarnowskim, Żydom podającym się za Hrabiów Tarnowskich. W czasie wojny Karol Schaibler ukrywał się w Starachowicach, a po wojnie wyjechał do Brazylii skąd przyjechali potem fałszywi Tarnowscy. Ukradli oni 10 milionów złotych i co miesiąc pobierają 100 tysięcy złotych z UM Końskie, gdyż podali się za rodzinę Franciszka Jana Mazurka. Franciszek Jan Mazurek był to ukryty Hrabia Jan Tarnowski ojciec Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i ukrywał się i mieszkał do śmierci w 1999 roku przy ulicy Nad Kamienną 25. Na tej nieruchomości dorobiono genealogię fałszywym Tarnowskim potrzebną do kradzieży w Końskich. Obok nasze zdjęcie przed Pałacem w Końskich.

 Nad Kamienną   Konskie

Moje  zdjęcie z gronem przyjaciół na ulicy Nad Kamienną 25, działka 29

W chwili obecnej Urząd Miasta winien zwrócić Pałac przy ulicy 1-go Maja i Pałacyk Zarządcy Majątku oraz 50 hektarów wokół, gdyż nie obejmował go Dekret Bieruta. Zarząd Zakładów Górniczych w Starachowicach z siedzibą w Warszawie nigdy nie zakupił majątku od dziadka. W 1924 roku doszło do zamordowania Cara Mikołaja II w Starachowicach i Żydowskich Pracowników z Zakładów Górniczych w Starachowicach. Pochowano ich na części drogi Starachowice do Lipia obok terenu firmy SOF-ART dawna Kopalnia Henryk. Starano się nakłonić nas abyśmy wstąpili do PiS. W Sądzie w Starachowicach wydano dokumenty na nazwisko Bochyńska-Kaźmierczak dla klonów, umożliwia to powiązanie  nazwiska klona  z Profesorem A. Kaźmierczak związanym z PiS i wyprowadzenie pieniędzy na Fundusze Emerytalne aby je wyprać. Jeden z wieszczów komunistycznych powiedział, że zabić to nie sztuka, ale zabić tak aby to wyglądało to na śmierć naturalną, to jest sztuka. Moja córka jest dla wielu niewygodna. Dziękuję  Bogu, że przeżyła ten wypadek. Obecnie komornik powiedział do mojego męża, że chce spisać inwentarz  po mnie i siostrze, a po zgłoszeniu się do Kancelarii Komorniczej przemienia słowa, ze chce spisać inwentarz po mojej mamie zmarłej  trzy lata  temu  i to po raz trzeci. Komornik wskazując na siostrę, pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 , znakomicie wie że popełnione jest przestępstwo , gdyż siostra Beata Maria Idziak nie mieszkała  pod  adresem rodziców od prawie 30 lat temu, gdy wyprowadziła się na Śląsk do Katowic, wówczas mieszkała w mieszkaniu  Jerzego Bochyńskiego wówczas uchodzącego za brata naszego ojca i jego żony Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej (to nazwisko jest przybrane), aby nie płacić na nadmetraż. Jest to Sędzina Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Ona nakłaniała moją mamę, podczas mojego pobytu za granicą, za życia mamy, aby pozbawiła mnie  praw do moich dzieci w celu uzyskania pieniędzy do życia. Przed śmiercią mamy zwróciłam się o pomoc, ale moja mama stanowczo odmówiła, gdyż nigdy nie miała do nich zaufania. Po nieudanej próbie pozbawienia mnie tego co cenne mojego dobrego imienia staliśmy się niewygodni. Na zdjęciu jest widoczny samochód mojej córki Marty Bochyńskiej po wypadku.

IMAG0130

Po wypadku córki wyjechaliśmy  do Irlandii  a w tym czasie Sąd przyznał nieruchomość mojej babci dla rodziny Waldemara Maksalon. Jest to rodzina obca, która podszyła się pod moją rodzinę i póki żyła moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska, nie mogli przejść przez tą nieruchomość, ponieważ mama miała Umowy zakupu, a Państwo Maksalon posiadali jedynie przez zasiedzenie. Obecnie przy udziale Sądu świadomie dorobiono genealogie, dla klonów udających hrabiów Tarnowskich, którzy z Końskich wyłudzili 10MLN zł podając się za moją rodzinę, pod zmienionymi imionami.  Spowodowało to śmierć mojej mamy w obawie przed wyjawieniem przestępstwa. Państwo Maksalon nie spłacili zasądzonej kwoty przez Sąd świadomi dokonanego przestępstwa w 2010r. Obecnie osoby z Łodzi oferujące pomoc,  sugerowali swoje związki z grupą kapitałową Pana Kulczyka. Powołując się na swoje kontakty w Kościele i na Jasnej Górze, zaoferowali możliwość wypłaty 20.000 zł  za Waldemara Maksalon, jak widać o 5.000 zł  mniej widocznie za usługę. Jednocześnie wykazali znajomość treści naszych dokumentów złożonych tego dnia na Prokuraturze w Starachowicach co uwidacznia skale działań zmierzających do zniszczenia naszej rodziny. Mój ojciec 18. kwietnia 2013r. trafił do szpitala w Starachowicach dzień później, to jest  a 19 kwietnia 2013r. przewieziono go do Końskich , gdzie umiera w nocy z 20/21 kwietnia o 3.30. Pałacyk ma być licytowany w dnu 18 kwietnia 2013r. w celu zatarcia ostatecznego  śladów po przestępstwach dokonywanych na mojej rodzinie i podstawienia pod nas klonów.  W sprawie I Ns 7/13 o  o zmianę Postanowienia Sądu  w sprawie spadkowej po mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej I Ns 426/10 na skutek pomyłki wpisano na wpłacie jako I Ns 7/12 w celu dorobienie nowych kręgów spadkobierców dla klonów.  Do sprawy dołączono dokument z datą 13 marca. 2013r. w rocznicę udanego  zamachu na cara Aleksandra II w  celu podmiany  mojej carskiej rodziny.

Obecnie skradziono laptop mojego syna Jakuba Pióreckiego  Studenta Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, w który znajdowały się wszystkie Jego projekty. W Sądzie podmieniono jego tożsamość na Kakuba Pióreckiego a w reportażu TVP O/ Kielce widoczna jest pomyłka w nazwisku moim, gdzie widnieje jako Bożena Bocheńska,  i mojego syna, Jakuba Pióreckiego przedstawiono go jako Jakuba Bocheńskiego, co również może być wykorzystane do podmiany rodziny na klona.

Opracowano 9.04.2013, Starachowice, Poland
Autor
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk

End—>>>

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s