PI w Kole

piwkole v1W Kole


Od Aleksandra Kwaśniewskiego do Aleksandra Kwaśniewskiego

Od IGAZ DO POLSKA PLUS

OD SOF-ART VITO DO DOMINEX,DOMINEX PLUS

,,W dniach ostatnich wejdą wśród was wilki drapieżne nie oszczędzając trzody i spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne”.

Nasze Dziennik uczestniczył w podmianie mojej rodziny, poprzez podmianę danych osobowych na stronach internetowych. Zamieszkały w Starachowicach pan Broda oszukiwał ludzi mówiąc, że jest bratem mojego ojca. Zbieżność nazwiska, może nie miała by większego znaczenia, ale na przestrzeni czasu widoczny jest związek działań na naszą szkodę, we współpracy z służbami działającymi w kościele. Osoba o tym samym nazwisku Pan Broda, w artykule podała swój e-mail, aby każdy kto chce umieścić swoje dane do artykułu w celu poparcia protestu, wysłała je pod jego e-mail artykułem Przestańcie Szkodzić Kościołowi. Wówczas mama Filomena Jadwiga Bochyńska, poprosiła bym ja również umieściła jej podpis pod tą inicjatywą. Dziś podmieniono moje dane osobowe, wpisując moje nazwisko pisane przez „Ż” oraz adres pisany jako Lipie 52 zamiast Lipie Henryk Szyb (52 był numerem kolejnej osoby na właściwej liście, a adres mój dziś już nie istnieje Lipie Henryk Szyb i jest podmieniony jest na dwa Lipie Szyb i Henryk Szyb). W czasie akcji umieszczone były nasze prawdziwe dane, ale z biegiem lat przekształcono je na fałszywe, aby podmienić moich rodziców, jako nie moich. Mama wpisała się pod swoim adresem zameldowania i zamieszkania, ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, a mój adres zameldowania jeszcze widniał w Dowodzie Osobistym na Lipie Henryk Szyb mimo, że już tam nie mieszkałam. Wówczas umieszczono prawidłowe dane, ale tylko za życia mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Moje nazwisko przekształcono na kilka sposobów i kilka adresów w taki sposób, aby pasowało do kradzieży między innymi, dokonywanych przy pomocy Spółki Wodociągów Miejskich, która jest spółką Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Urząd Miasta dokonał sprzedaży nieruchomości przy Ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach dla lokatorów, którzy wynajmowali od nich te lokale. Moi rodzice Filomena Jadwiga Bochyńska i Józef Ludwik Bochyński, zakupili lokal mieszkalny 1/1 wraz, komórką i garażem na odrębna własność oraz gruntem we współwłasności. Domki te wcześniej podlegały pod Zakłady Górnicze w Starachowicach, ale nigdy nie zostały zakupione przez ten Zakład. Jest to część terenu Zakładów Górniczych w Starachowicach, działka 29, który był własnością mojego dziadka Aleksego Romanowa ukrywającego się pod nazwiskiem Roman Bocheński później Brunon Bochyński/Bocheński. W Wodociągach wielokrotnie i przez wiele lat fałszowane są dane mojej rodziny, mamy a później moje. Doszło do wykreowania nieistniejącej – fałszywej linii genealogicznej, wytworzonej przez błędnie wpisywane nazwisko pasującego dla klona, w tym przypadku to: Kaźmierczyk-Bochyńska, w celu kradzieży depozytów przez moje konta w PKO BP. Obecnie doprowadzono do kradzieży laptopa moje dziecka w celu dostania się do kont i pododmiany mojej rodziny na klony. Moje dzieci Jakub Piórecki, córka Marta Bochyńska oraz syn Adam Kornaszewski i moja wnuczka Wiktoria Kornaszewska stworzone dla potrzeb korporacji komunistycznej byłyby zagrożone.

Spółka SOF-ART nie może działać, z powodu dorobienia klonów firmy, które wykorzystywane są do kradzieży naszych depozytów rodowych. W sprawie Sądowej została omówiona kradzież naszych obrazów z UBS i zakup Huty Ostrowiec za te pieniądz. Aby je wyprać wykorzystano spółkę Sof-Art. Za zakup Huty Ostrowiec Aleksander Kwaśniewski otrzymał łapówkę w wysokości 14 milionów złotych, potwierdzoną przez osoby uczestniczące w obrocie depozytami carskimi. Sprawa kradzieży obrazów i zakupu huty została zgłoszona do Prokuratora Okręgowego w Kielcach , który przekazał ją do Prokuratury w Opocznie. Tutaj Prokuratura i Sąd Opoczyński odmówili prowadzenia śledztwa. W chwili obecnej Prezes Sądu w Opocznie zasłonił się niezawisłością Sądu, ukrywając kradzież obrazów. Należy dodać, że w 1924, po zamachu na cara Mikołaja II Romanowa w Starachowicach przewieziono obrazy z Pałacu w Starachowicach do Pałacu w Białaczowie powiat Opoczno. Ukrycie kradzieży obrazów z UBS i ochrona zamieszanych w ten proceder osób, przez Prokuraturę i Sąd , powoduje konieczność odpowiedzialności Skarbu Państwa i obecnego Prezydenta oraz Premiera Polski za działania Aleksandra Kwaśniewskiego. Pan Kwaśniewski był twarzą fabryki mebli FORTE, która w Starachowicach umieściła się w miejscu, gdzie znajdowała się niegdyś spółka SOF-ART. Adres spółki wykorzystano do prania pieniędzy. Wykorzystano Prokuraturę i Sąd i Komornika i przejęto nieruchomość należącą do spółki Sof-Art w miejscowości Lipie Henryk Szyb, dawniej część Zakładów Górniczych Romana Bocheńskiego. Dokonano tego w bardzo prosty sposób, aresztowano właściciela spółki SOF-ART i depozytów carskich następnie dokonano ich kradzieży. Prokuratura i Sąd w Starachowicach zablokowały możliwość prawną odzyskania nieruchomości Lipie Henryk Szyb, gdyż jest ona używana do kradzieży depozytów carskich. Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach stwierdził, że Sąd jest niezawisły co blokuje prawną możliwość odzyskania nieruchomości i Huty. Takie postępowanie powoduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za dokonane kradzieże. Doszło do wytworzenia klona Bożena Piórecka, na nazwisko z pierwszego małżeństwa. Były mąż jest zameldowany na Lipie Henryk Szyb co wskazuje na jego udział w tych matactwach. Zmienił on swoje nazwisko i występuje jako Kornaszewski. W Szwajcarii dokonano kradzieży wydanych w 2005 roku dokumentów na pobyt stały w Szwajcarii na nazwisko Bożena Piórecka i Jerzy Kaźmierczyk. Wykorzystano je do przestępstwa uruchamiając depozyty na wytworzone klony. Wykorzystano do tego również firmę Marmoroc-Polska na ulicy Nad Kamienną 25. Sąd Rejonowy w Kielcach X wydz KRS dokonał sfałszowania danych firmy. Wpisano tam moje dawne nazwisko Piórecka zamiast Bochyńska-Kaźmierczyk. Doszło do przejęcia nieruchomości przy ulicy Nad Kamienną 25 przez Waldemara Maksalona, osobę obcą współpracującą z grupą Donau-Dnepr i podszywają się pod moja rodzinę carską. Wojewódzki Urząd Pracy przy pomocy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św., Sądu Rejonowego w Starachowicach i Sądu Rejonowego w Kielcach dokonał wpisania spółki Marmoroc-Polska na listę niewypłacalnych firm. Jednocześnie dokumenty z ZUS świadczą, że Urząd Pracy, Sof-Art, Marmoroc-Polska i ZUS były płatnikami na trzeci filar Otwartego Funduszu Emerytalnego. Dowodzi to, że utworzony Klon Bożena Piórecka stał się właścicielem Urzędu Pracy, ZUS i Sof-Art i Marmoroc-Polska. Wskazuje to na wykorzystanie spółek do kradzieży depozytów carskich i prania skradzionych pieniędzy przez Otwarte Fundusze Emerytalne. Sposobem na to było dokonywanie fikcyjnych windykacji komorniczych na utworzonych kontach bankowych naszych klonów i klonów spółek.

Obecnie doszło do kradzieży laptopa mojego dziecka, aby doprowadzić do podmiany moich dzieci, na klony. Dziecko logowało się z laptopa do Banku PKO BP, w który dokonuje się przestępstw i prania pieniędzy. Działania te prowadziły do podmiany jego tożsamości i uznania go za inną osobę . Obecnie doszło do ostatecznej próby kradzieży naszych depozytów rodowych, które chciano wykorzystać do do destrukcji Państwa Polskiego.

Doszło do kradzieży laptopa, aby uwiarygodnić utworzonego klona. W laptopie znajdują się również wszystkie projekty mojego syna, który jest studentem II roku Architektury w Politechnice Świętokrzyskie.

Doszło do próby nakłonienia syna Jakuba Pióreckiego do założenia nowego rachunku bankowego. Jednocześnie w Ostrowcu Św. na osiedlu Rosochy, mieszka u dziadków córka męża z pierwszego małżeństwa Ewa Kaźmierczyk, która również studiuje. Dowodzi to próby kradzieży na dwa konta Junior.

Komornik Gotfryd Nowak, obecnie skierował windykację fikcyjnej należności za gaz trzy lata po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, na moje konto bankowe założone na mojego klona w Ostrowcu Św. Dokumentację IGAZ odnaleźliśmy w przejętej dokumentacji grupy Donau- Dnepr.

Doszło obecnie do wykrycia braku wpisu o ślubie w 1991 roku Jerzego Kaźmierczyka w kościele Świętego Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim w którym brak jest jakichkolwiek wpisów o ślubie. Dokumenty te znajdują się prawdopodobnie w kościele parafialnym na Rosochach. Parafia Św Jana w Białaczowie nie posiada, żadnych dokumentów o ślubie. Brak danych o małżeństwie.

Na terenie Lipie Henryk Szyb powstaje willa ROSOCHACZ. Teren Rosochy wymieniany jest w historycznych dokumentach jako własność prawdziwych hrabiów Tarnowskich czyli mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego. Z powodu, że wykreowano fałszywych hrabiów Tarnowskich dochodzi że znikają nieruchomości po moich rodzicach, w celu wykorzystania ich dla fałszywej arystokracji, również fałszywych hrabiów Tarnowskich, którzy dokumenty zdobyli na bazie morderstw dokonywanych na mojej rodzinie. Dochodzi do pobicia nas w drodze , gdy wracaliśmy z Kurii Biskupiej w Sandomierzu. Na SOF-ART i Marmoroc-Polska kradzione są pieniądze przez tajne systemy Bankowe z depozytów, przez Euroklear w jednym dniu tygodnia. Dokonywane są przelewy na sztucznie wytworzone klony. Z tego powodu Pan Borecki w Kielcach oznajmił mi, że nigdy nie będę miała pieniędzy z nieruchomości po rodzicach. Mój ociec był dyrektorem technicznym za czasów PRL w bazy PKS w Skarżysku-Kamiennej, podczas gdy był dyrektorem Politycznym pan Kwiatkowski. Zbieżność może być przypadkowa. Podczas gdy męża aresztowano dochodzi do kradzieży i do zatwierdzenia E- Sądów przez pana Kwiatkowskiego, które umożliwiają kradzież depozytów poprzez nieprawdziwe zadłużenia. Obroty na moich kontach przedłożyłam do Prokuratury, co daje dowód przestępstwa. Obecnie przez Fundusze Emerytalne okradają nas z naszej własności jednocześnie, pozbawiając nas możliwości jakiejkolwiek egzystencji przez działalność korporacji komunistycznej Donau Dnepr.

Przy pomocy techniki i kradzionych pieniędzy, korporacje te fałszują dane i wprowadzają je do komputera, po czym w późniejszym czasie dokonuje się spraw Sądowych, aby dorobić dokumenty do tych że fałszywych danych. Sąd przeprowadza te sprawy przy podmienionych sygnaturach np. za Wodę, w których uczestniczą sąsiedzi pani Helenę Surma i Pani Pokora, którzy zakupili swoje mieszkania, lub podstawiono ich pod nieruchomość, aby drobić genealogię. Sędzia w Starachowicach odmówił sprawdzenia aktów zakupu przez Sąsiadów, twierdząc , że ich widział.

W chwilę potem została wykryta podmiana akt w Sądzie w innej sprawie, co chciał Sąd połączyć. Rodzice otrzymali dokument, że spłacili całą nieruchomość również w Księgach Wieczystych. Oczywiście teraz wiadomo, że umowy zakupu przy Bohaterów Westerplatte 1 są fikcyjne a nieruchomość cała jest zakupiona z kradzionych pieniędzy z depozytów. Moi rodzice są podmienieni na klony. Dochodzi do kradzieży stulecia a nawet tysiąclecia.

Aleksander Kwaśniewski potrzebuje dużej ilości pieniędzy i powołuje się, że otrzyma pieniądze z Unii Europejskiej. Jest to tylko przykrywka, gdyż chodziło o kradzież przy pomocy fałszywych hrabiów Tarnowskich. Połączono tereny Tarnowskich w Końskich i Ostrowiec Świętokrzyskim i z działką Zakładów Górniczych nr 29, Romana Bocheńskiego dla fałszywych Hrabiów Tarnowskich i połączyli z Radziwiłłami, fabryka porcelany w Ćmielowie, która była własnością matki Jana Tarnowskiego z Radziwiłów. Państwo Maksalon ze Starachowic, w prymitywny sposób – ostentacyjnie wyrzucali za komórkę, porcelanę z Ćmielowa pokazując, że nie zawsze chciało im się ją myć, aby okazać pogardę dla mojej arystokratycznej rodziny, która tam mieszkała. Podobnie symbolicznie wylewano pomyje pod plot mojej babci Anieli Reginy Mazurek ukrytej pod nazwiskiem panieńskim Maksalon, która była faktyczną księżną Anną Glińską. Babcia zamieszkiwała przy ul. Nad Kamienna 25 w Starachowicach w domu zakupionym przez rodziców. Podobna pogardę okazywali sąsiedzi, przy nieruchomości gruntowej ul. Nowowiejskiej 29 należącej do mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli prawdziwego Hrabiego Jana Tarnowskiego. Tereny te były własnością moich dziadków. W drodze z Kurii Biskupiej w Sandomierzu, zostaliśmy pobici przez byłego policjanta, który zamieszkuje na terenach mojej rodziny, gdzie dokonano przestępstwa. Obecnie pod adresem ul. Nad Kamienna 25 w Starachowicach, dokonuje się przestępstwa i podmiany w KRS, moich danych osobowych przekształcając mnie na nazwisko z pierwszego małżeństwa – Piórecka, aby wykazać związek z Lipie Henryk Szyb 1, i dokonywać kradzieży przy pomocy Waldemara Maksalona z jego rodziną. Podmiana mojej rodziny była powodem morderstwa mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, co zostało utajone, gdyż Prokurator i Sąd zablokowali śledztwo. Spółka Marmoroc-Polska a dokładniej jej klony są wykorzystywane do przestępstwa. Doszło do kradzieży mojej tożsamości przy pomocy Waldemara Maksalona, który przywłaszczył sobie nieruchomość mojej babci, którą odziedziczyłam po mojej mamie, aby dorobić genealogię dla fałszywej arystokracji. Synowa Czesławy Wojciechowskiej z Nowowiejskiej z domu Mazurek, Anna Wojciechowska fałszuje dokumentację w Sądzie Rejonowym w Starachowicach, w aktach sprawy włączona jest notatka, o której mnie nikt nie informuje, że Anna Wojciechowska tłumaczy się pomyłką, która skutkuje dorobieniem nowej nieistniejącej sprawy na klona o rok cofniętej dla potrzeb wywiadu. Sąd nie odniósł się do swojego wniosku i odmawia mi wszczęcia sprawy powodując się, że nie odpowiedziałam na ponowny jego wniosek. Pierwszy zawierał wniosek o usunięcie braków formalnych jakim był brak wpisu 50,- zł. Po uiszczeniu wpłaty, powstał nowy wniosek o usunięcie braków formalnych jaki jest wpisanie wszystkich uczestników jakich wskazałam, gdyż to jestem ja i moją siostrę i nikt więcej!!! Sąd próbuje nakłonić mnie do wpisania nieprawdy, lecz nie dochodzi do mnie pismo poprzez współpracę POCZTY w podmianie rodziny. Wniosek zawiera nieprawdę, w celu dorobienia kręgu spadkobierców. Sąd odmawia wszczęcia sprawy, jednocześnie nie zwraca pobranych pieniędzy i dokumentów, gdyż już dorobiono pod nią fałszywą sprawę z sygnaturą błędnie wpisaną – cofniętą o rok (powinna być 7/13 a wpisano 7/12), która nie istniała. W odmowie Sędzia powołuje się na brak mojej reakcji na pismo, którego nie otrzymałam z dnia 13 marca 2013 roku, czyli w rocznicę udanego zamachu na cara Aleksandra II. Ponieważ grupa komunistyczna lubuje się w symbolicznych datach wysłany dokument, nie dotarł nigdy. Pada podejrzenie, że z powodu dużej ilości wysyłanych pism został podmieniony dokument jak w innych sprawach. Podwójnie wysyłane są Postanowienia Sądu dla uwierzytelnienia istnienia klonów. Awizo podmieniono w celu zatarcia śladów po przestępstwie. Dochodzi do zamknięcia sprawy przy jednoczesnym zawłaszczeniu pieniędzy wpłaconych, na życzenie Sądu do sprawy. Podobna sytuacja trwała przez okres dwóch lat w Sądzie w Kielcach. Sąd pobierał pieniądze od nas aby prowadzić sprawę na klony. Dokonała się wówczas kradzież pieniędzy z depozytów przy pomocy Sądu w Kielcach i Starachowicach oraz rodzin kolaborujących z obcymi wywiadami. Osoby te współpracują z rodziną Henryka Podczaskiego, który fałszuje dane genealogiczne i kreuje fałszywe linie książąt Lubomirskich. Doprowadziło to do zbezczeszczenia grobowca na cmentarzu w Kruszynie, w celu pobrania DNA dla fałszywych linii książąt Lubomirskich. Sąd w Starachowicach w wymienionej wcześniej sprawie, powołuje się na nieprawdziwe dane, gdyż wymienione zostały jedynie dwie osoby występujące w sprawie to jest ja i siostra. Nie ma nikogo innego w sprawie. Pani Ewa Cichocka za jeden sfałszowany dokument otrzymuje 5.000zł . Ojciec jej znakomicie wiedział o moim dziadku właścicielu Starachowic, gdyż pracował w WKU. Obecnie kolejny raz doprowadzono do podmiany mojej rodziny. Doszło do kolejnego przestępstwa. Wykorzystując działania Waldemara Maksalona przy ulicy Nad Kamienną 25, Nowowiejska 29 oraz Bohaterów Westerplatte 1, dorobiono genealogię fałszywej rodzinie Hrabiów Aleksandra i Juliusza Tarnowskich. Wypłacono w Końskich 10 milionów złotych i co miesiąc wypłacane są dalej pieniądze w kwocie 100 tysięcy złotych, podstawionym agentom-aktorom Tarnowskim. Posługując się skradzionym tytułem Hrabiowskim, osiągnęli wysokie godności w Zakonie Maltańskim oraz wprowadzili w błąd Kościół Katolicki. Obecnie wykorzystują osiągnięte godności w Zakonie Maltańskim, do dalszej kradzieży przez co zapewnili sobie bezkarność. Sąd Rejonowy w Końskich odmówił badań DNA dla uzurpatorów w celu wyeliminowani fałszywych osób podających się za naszą rodzin, powołując się na niezawisłość Sądu. Powoduje to konieczność pokrycia strat i kradzieży przez Skarb Państwa, gdyż za błędy Sądów odpowiada Rząd Rzeczypospolitej. Symbole rozkopywania miejsc związanych z nasza rodziną i naszymi sprawami stały się śmieszne. W Końskich rozkopano cały teren. Jest stare polskie przysłowie ,,Kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada”. Wykorzystano również nieuruchomioną fundację Apex-Star i dorobiono klony na nazwiska Bochyńska-Kazimierczyk, Bochyńska-Kazimierczak, Bochyńska-Kaźmierczak i Bocheńska-Kaźmierczak oraz Kazimierczyk-Bochyńska (te ostatnie przez wodociągi na Lipie Henryk Szyb). Wykorzystując fałszywe roszczenie Wodociągów i wyrok e-Sądu dla rachunku na wodę na Lipie Henryk Szyb dla Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, połączono nieruchomość Westerplatte 1 działka 29 Zakładów Górniczych Romana Bocheńskiego z Hotelem Rosochacz i Rosochami w Ostrowcu Św. własnością hrabiów Tarnowskich. Połączono w ten sposób działania grupy Aleksandra Kwaśniewskiego, z obecnymi działaniami WALDEMARA MAKSALONA, KRADZIEŻĄ W KOŃSKICH DLA ALEKSANDRA TARNOWSKIEGO I JULIUSZA TARNOWSKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY I OTWARTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH. Były on zmieszany w kradzież obrazów zatrzymanych przez Prokuraturę w Szwajcarii w 2004 roku, które były częścią kradzionych obrazów znajdujących się w UBS w Szwajcarii. Pan Aleksander Kwaśniewski doprowadził do zaskarżenia i aresztowania mojego męża w 2006roku. Po czym umiera mój ojciec w 2007 roku, aby uniemożliwić uruchomienie przekazanych środków z przekazanych depozytów rodowych należnych do przekazanego dziedzictwa rodowego dla mnie czyli Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzemu Kaźmierczyk. Mój ojciec przekazał Jerzemu Kaźmierczyk tytuł księcia przez ślubem, aby nikt nie mógł podważyć naszego małżeństwa. Według Kościoła Prawosławnego miał takie prawo, z powodu, że jego ojciec nigdy nie zrzekł się prawa do tronu i prawo to przekazał jedynemu prawdziwemu synowi Mojemu Ojcu, dlatego za tą decyzje odpowiada przed Bogiem, nikt nie ma prawa temu się sprzeciwić.

W dokumentach komunistycznej korporacji jest ciąg powiązanych spółek z CELSA, które korzystają bezprawnie z naszych carskich depozytów.

Obecnie chciano wykorzystać dzieci oraz Banki w Ostrowcu Świętokrzyskim do dalszych ich kradzieży.

Dzieci nie mają przekazanych żadnych praw majątkowych a wykorzystywanie ich jest przestępstwem i deprawacją, osób które w tym uczestniczą.

Rząd Polski jest w pełni odpowiedzialny za działania Prokuratury i innych organów ścigania, które nie podejmują żadnych działań w celu wyeliminowania przestępstwa przez co dokonuje się morderstwa, w celu podmiany rodziny i osób znajomych , które są zastępowane przez klony.

Rząd Polski jest w pełni odpowiedzialny za przestępcze działania Sądów oraz wydawane Wyroki i Postanowienia niezawisłych Sądów. Fałszywe dane są wpisywane przez oszustów, za co co otrzymują wynagrodzenie po 5.000,-zł za jeden sfałszowany dokument. Sędziowie i Prokuratorzy, wiedząc o swojej bezkarności i braku jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokonane przestępstwa, działają na zlecenia polityczne. Dokonuje się zbrodnia, z powodu konieczności eliminowania faktycznych członków rodziny zastąpionych przez ich klony.

Po dokonaniu pełnej kradzieży depozytów carskich, przez wytworzone klony, nasza arystokratyczna rodzina miała zostać wymordowana.

Bronisława Wieliczkówna w swojej twórczości, wskazuje na ponadczasowe treści. Pozwolę sobie przywtórzyć w ślad za słowami wybitnej wieszczki cytat z jej wiersza „Miłość i Wiara”

Święta Twa wola niech się zawsze stanie, żądaj ode mnie jakiej chcesz ofiary, ale ze łzami błagam Cię o Panie, nie bierz mi tylko miłości i wiary”

Starachowice 14.04.2013, Poland
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk

 Powrót—>>>

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s